Frank-Lindrupsen-Bredde-180px-
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Frank Lindrupsen

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Stillingsbeskrivelse:
  • Fasilitator for forbedringsarbeidet ved UiT
  • Utdanning av og støtte til prosessveiledere
  • Utvikling av UiTs forbedringskonsept
  • Arrangere og undervise på kurs i forbedringsarbeid
  • Medlem i konseptgruppen for Forbedringsprosessene ved UiT
  • Medlem i programstyret for EM-MBA
  • Opptak til masterprogrammene ved Handelshøgskolen
  • Studentrekruttering

  • Innlevering av masteroppgaver i MUNIN (økonomi og administrasjon. ledelse, innovasjon og marked og Economics)CV

Arbeidserfaring:

UiT Norges arktiske universitet - rådgiver Handelshøgskolen i Tromsø sept 2012 - d.d.

Universitetet i Tromsø - førstekonsulent Handelshøgskolen i Tromsø jan-2011- sept 2012

Universitetet i Tromsø - Prosjektleder BCE feb-2009 des-2010

Universitetet i Tromsø - førstekonsulent Norges fiskerihøgskole feb-2008 jan-2009

Royal Media AS - Daglig leder jan-2007 jan-2008

Universitetet i Tromsø - førstekonsulent studieavd. Norges fiskerihøgskole jul-2006 des-2006

Utdanning:

Universitetet i Tromsø - Master i økonomi og administrasjon/Siviløkonom aug-2004 - jun-2006

Universitetet i Tromsø - Bachelor i bedriftsøkonomi og logistikk aug-2003 - jun-2004

Høgskolen i Tromsø - Høgskolekandidat i økonomi aug-2001 - jun-2003

Studieveileder for:

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master