mereteaasheim.jpg

Flag icon Flag icon

Merete Aasheim

Førsteamanuensis
RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse:

Arbeidsoppgaver knyttet til det årlige oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet til RKBU-Nord og forskergruppen Forebyggende og helsefremmende tiltak.

Forskning og evaluering, kunnskapsoppsummeringer, fagutvikling, undervisning og tjenestestøtte overfor tjenester rettet mot barn og unge med hovedfokus på arenaene barnehage og skole.

Spesielt forsknings- og evalueringsoppgaver knyttet til implementeringen av De Utrolige Årene (DUÅ) i Norge.

 

 
Forskningsinteresser

Utvikling, forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn og unge. Fremme sosiale og emosjonelle ferdigheter og god psykisk helse og trivsel blant barn og unge.

Universalforebyggende og helsefremmende tiltak i tjenester for barn og unge. Implementering og kvalitetssikring av tiltak i tjenester for barn og unge. Overføre resultater fra forskning om barn og unge til tjenester for barn og unge.

 

 

CV

Cand.polit. fra Universitetet i Tromsø, med fordypning i spesialpedagogikk. Gruppeleder i DUÅ Skole- og barnehageprogram.

Undervisning

Underviser i ulike tema relatert til barn og unges psykiske helse, spesielt i forhold til utvikling, forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn, hvordan fremme sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn og resiliens.

 

Arbeider i CRIStin


 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting. (data) British Educational Research Journal 2018; Volum 44 (6). ISSN 0141-1926.s 1064 - 1083.s doi: 10.1002/berj.3479.

 • Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.s 1 - 25.s doi: ungsinn.no.

 • Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting. Scandinavian Journal of Educational Research 2018. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2018.1466357.

 • Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Lydersen, Stian; Aasheim, Merete; Fossum, Sturla. Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study.. BMC Psychiatry 2016; Volum 16 (362). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/s12888-016-1077-1.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 141 - 160.

 • Aasheim, Merete. OPPVEKSTMILJØ - Hvordan påvirker oppvekstmiljøet psykisk helse hos barn og unge?. Forskningsdagene 2019 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Saus, Merete; Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Bjørknes, Ragnhild; Neumer, Simon-Peter; Douglas, Marcela. Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ). Fagmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.

 • Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting. 2019 ISBN 978-82-7589-739-6.

 • Aasheim, Merete; Kirkhaug, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Reedtz, Charlotte; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barn & Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (data) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (data) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Aasheim, Merete; Evertsen, Janne. Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage 2018-10-04 - 2018-10-04 2018.

 • Aasheim, Merete. Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage 2018-10-26 - 2018-10-26 2018.

 • Aasheim, Merete. Hvordan forebygge utvikling av atferdsvansker hos barn?. Fagdag barnehage 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program when implemented as a universal preventive intervention in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children and teacher behavior. EIY Network meeting 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children’s behavior. Åpen internasjonal dagskonferanse i regi av PINN-prosjektet, Erasmus+ 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting 2017-05-29 - 2017-06-02 2017.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Aasheim, Merete; Handegård, Bjørn Helge; Klest, Sihu; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte. Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results. European Research Network About Parents in Education, ERNAPE-ARCTIC 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Aasheim, Merete. Forskningstorget 2015, Barn og ungdom, mat og matkultur. Forskningstorget 2015 2015-09-25 - 2015-09-26 2015.

 • Medlem i forskergruppe
  Relaterte lenker