Velkommen til Fakultetsledelsen ved NT-fak


Øyvind.jpg-Bredde-180px-
Foto: Øyviond Hilmarsen

Flag icon Flag icon

Hilmarsen, Øyvind

Daglig leder Senter for fjernteknologi
Fakultetsledelsen ved NT-fak
Alternativ kontaktinformasjon

Senter for fjernteknologi

I Tromsø finnes en samling av landets mest kompetente miljøer innen satellittbasert fjernmåling. Gjennom en langsiktig kompetanseoppbygging har fagmiljøene i Nord-Norge tatt en ledende nasjonal posisjon, både når det gjelder forskning, teknologiutvikling, tjenesteutvikling og -leveranser, samt etablering og drift av relevante infrastrukturer innen dette området. 
 
Senter for fjernteknologi ble startet av Det matematisk naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Tromsø, NORUT, Kongsberg Satellite Services, Kongsberg Spacetec og Norsk Polarinstitutt i januar 2008.
 
Styre i Senter for fjernteknologi består av Tore Guneriussen (styreleder) forskningsadministrativ sjef, NT-Fak, Universitetet i Tromsø, Jan-Petter Pedersen viseadm.dir. KSAT, Kjell-Arild Høgda gruppeleder jordobservasjon Norut, Bjørn Kanck, adm.dir Kongsberg Spacetec og Stein Tronstad, Norsk Polarinstitutt.
 
Øyvind Hilmarsen er daglig leder for Senter for fjernteknologi

Skip to main content