Grethe-Karlsen
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Grethe Karlsen

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Seniorrådgiver i faggruppe for studieadministrative system
  • Avdelingas kontaktperson for Leganto
  • Prosessveileder - forbedringsprosessen
  • Nettansvarlig
  • Studiekatalogen på nett
  • Superbruker EpN
  • Behandle dispensasjonssøknader fra frist for  semesterregistrering
  • FS-arbeid
  • Generell saksbehandling