Arbeider i CRIStin


 • Wegge, Njord; Keil, Kathrin. Between classical and critical geopolitics in a changing Arctic. Polar Geography 2018; Volum 41 (2). ISSN 1088-937X.s 87 - 106.s doi: 10.1080/1088937X.2018.1455755.

 • Wegge, Njord. Intelligence Oversight and the Security of the State. The international journal of intelligence and counter intelligence 2017; Volum 30 (4). ISSN 0885-0607.s 687 - 700.s doi: 10.1080/08850607.2017.1337445.

 • Wegge, Njord. Governance and Ownership of the Arctic Ocean: Living Resources and the Continental Shelf. World Scientific 2016 ISBN 978-981-4644-17-4.s 143 - 154.

 • Wegge, Njord. Norway: Peaceful State, Crucial Geography, Upheaval and Reform. (omtale) Rowman & Littlefield Publishers 2016 ISBN 978-1-4422-4941-7.s 267 - 277.

 • Wegge, Njord. The emerging politics of the Arctic Ocean. Future management of the living marine resources. Marine Policy 2015; Volum 51. ISSN 0308-597X.s 331 - 338.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.09.015.

 • Peng, Jingchao; Wegge, Njord. China’s bilateral diplomacy in the Arctic. Polar Geography 2015; Volum 38 (3). ISSN 1088-937X.s 233 - 249.s doi: 10.1080/1088937X.2015.1086445.

 • Wegge, Njord. The European Union's Arctic Policy. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 978 0 85793 473 4.

 • Wegge, Njord. China in the Arctic. Interests, Actions and Challenges. Nordlit 2014 (32). ISSN 0809-1668.s 83 - 98.

 • Peng, Jingchao; Wegge, Njord. China and the Law of the Sea: Implications for Arctic Governance. The Polar Journal 2014; Volum 4 (2). ISSN 2154-896X.s 287 - 305.

 • Wegge, Njord. Politics between science, law and sentiments: explaining the European Union's ban on trade in seal products. Environmental Politics 2013; Volum 22 (2). ISSN 0964-4016.s 255 - 273.s doi: 10.1080/09644016.2012.717374.

 • Wegge, Njord. Norge og EU - partnere i Arktis. Nordlit 2012; Volum 29. ISSN 0809-1668.s 129 - 138.

 • Wegge, Njord. The EU and the Arctic: European foreign policy in the making. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (1). ISSN 1891-6252.s 6 - 29.

 • Wegge, Njord. The political order in the Arctic: power structures, regimes and influence. Polar Record 2011; Volum 47 (241). ISSN 0032-2474.s 165 - 176.s doi: 10.1017/S0032247410000331.

 • Wegge, Njord. Small state, maritime great power? Norway's strategies for influencing the maritime policy of the European Union. Marine Policy 2011; Volum 35 (3). ISSN 0308-597X.s 335 - 342.s doi: 10.1016/j.marpol.2010.10.013.

 • Wegge, Njord. Med Brussel som tyngdepunkt. Svensk og finsk sikkerhetspolitikk i endring. Forsvarsstudier. 2003 (5). ISSN 0333-2470.

 • Wegge, Njord. Sverige – falmet idealist i et likere Europa?. Internasjonal Politikk 2002 (4). ISSN 0020-577X.s 443 - 460.

 • Wegge, Njord; Leigh, Ian. Intelligence and oversight in the 21st century. Routledge 2018 ISBN 9780815393344.s 43 - 57.

 • Wegge, Njord. Hybridkrig - Hva er det?. Faglig foredrag 2017-09-27 - 2017-09-27 2017.

 • Wegge, Njord. China's great power ambitions and the Arctic. Arctic Frontiers 2013-01-20 - 2013-01-25 2013.

 • Wegge, Njord. Norway: Small State, Arctic and Maritime Great Power? The relationship between Norway and the EU in the High North. 2013 ISBN 978-82-8244-103-2.

 • Wegge, Njord. Arctic Council meeting in Kiruna, May 2013 - Cina but not EU accepted as AC-observers?... Why?. Mini sympoisium 2013-06-04 - 2013-06-04 2013.

 • Wegge, Njord. China and the Law of the Sea - Implications for Arctic Governance and beyond. China-NordicArctic Cooperation Symposium 2013-06-04 - 2013-06-07 2013.

 • Wegge, Njord. China's great power ambitions, the Arctic and the Antarctica. Forskningsseminar 2013-04-12 - 2013-04-12 2013.

 • Wegge, Njord. Kina i Arktis. 2013.

 • Wegge, Njord. Kina og Arktis. Foredrag Fremskrittspartiets internasjonale utvalg og stortingsgruppe 2013-01-31 - 2013-01-31 2013.

 • Wegge, Njord. Geopolitics in the Arctic. Continuity and change. Foredrag, Finnlands ambassade i Norge 2013-02-12 - 2013-02-12 2013.

 • Wegge, Njord. China as a rising super-power, implications for Arctic stability. Arctic Frontiers. Side event 2012-01-25 - 2012-12-25 2012.

 • Wegge, Njord. Cold Front. Conflict Ahead in Arctic Waters.David Fairhall. 2010. London and New York: I.B.Tauris. 220 p, illustrated, hard cover. ISBN 978-1- 84885-384-3. Polar Record 2012; Volum 48 (04). ISSN 0032-2474.s e25 - e25.s doi: 10.1017/S0032247411000052.

 • Wegge, Njord. Kina ser mot nord. Nye globale maktstrukturer og følgene for Arktis. Forskningsrådets nordområdekonfernse 2012 2012-11-27 - 2012-11-29 2012.

 • Wegge, Njord. The Asian states as new stakeholders in the Arctic. Interests, challenges and opportunities. BIT's 1st Annual World Congress of Ocean 2012-09-20 - 2012-09-22 2012.

 • Wegge, Njord. The EU and the Arctic: European foreign policy in the making. Annual Conference for ECSA Norway. (Norwegian Society for European Studies) 2012-05-31 - 2012-06-01 2012.

 • Wegge, Njord. Kina som fremtidig supermakt - hvordan påvirker maktforskyvningene i verden stabiliteten i Arktis. Populærvitenskapelige fordrag våren 2012 2012-04-19 - 2012-04-19 2012.

 • Wegge, Njord. Kina, Norge og Arktisk Råd. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Wegge, Njord. Norge og EU - partnere i Arktis. Svalbard-konferansen, Norsk polarpolitikk 2011 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.

 • Wegge, Njord. EU som aktør i internasjonal politikk. Polplærvitenskapelig foredrag 2011-04-29 - 2011-04-29 2011.

 • Wegge, Njord. The ban on seal products in the European Union. Why and how did it happen?. Arctic Frontiers 2011 2011-01-23 - 2011-01-28 2011.

 • Wegge, Njord. The European Union and the Arctic. Modeling the view from Schuman square. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2011-01-04 - 2011-01-07 2011.

 • Wegge, Njord. Staters utenrikspolitikk og etikk. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Wegge, Njord. Nordområdene i internasjonal politikk. Populærvitenskapelige foredrag 2010-04-20 - 2010-04-20 2010.

 • Wegge, Njord; Purcell, Jason. Power, Standing and Strategy: New Insights into Small State Influence in IR. World Politics seminar 2010-10-11 - 2010.

 • Wegge, Njord; Purcell, Jason. Power, Standing, and Strategy:New Insights into Small State Influence in International Relations. Northeastern Political Science Association Annual Meeting 2010-11-11 - 2010-11-13 2010.

 • Wegge, Njord. Norge, en arktisk stormakt?. Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.s 6 - 6.

 • Wegge, Njord. EUs Arctic policy. World Politics seminar 2010-05-10 - 2010-05-10 2010.

 • Wegge, Njord. EU and the Arctic. The view from Schuman square. Arctic Frintiers. Outbreak session: Arctic Ocean Governance 2010-01-28 - 2010-01-28 2010.

 • Wegge, Njord. Nordområdene i internasjonal politikk. En politisk analyse av stabiliteten i regionen med særlig tanke på Norges situasjon. Foredrag for befal og offiserer som ledd i den militære utdanningen 2009-10-06 - 2009-10-06 2009.

 • Wegge, Njord. EU's Maritime Strategy. International Ocean Governance, JUR-3051 2009-11-16 - 2009-11-16 2009.

 • Wegge, Njord. Den politiske ordenen i Arktis. World Politics seminar 2009-10-26 - 2009-10-26 2009.

 • Wegge, Njord. Arctic Governance: Structures, Ideas and Influence. Interdisiplinary Social Science and Arctic Governance Workshop 2009-08-12 - 2009-08-13 2009.

 • Wegge, Njord. Small State, Big Influence? Norway as a state lobbyist in EU maritime policy-making. British Columbia Political Science Association 2009 Annual Conference 2009-05-01 - 2009-05-02 2009.

 • Wegge, Njord. Kampen om bølgene. – Forholdet mellom EU og Norge i den Euro-Arktiske regionen. Nasjonal fagkonferanse i Statsvitenskap 2008-04-28 - 2008-04-30 2008.

 • Wegge, Njord. EUs blikk mot Arktis. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 56 - .

 • Wegge, Njord. EU med interesse for Arktis. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Wegge, Njord. Finsk sikkerhetspolitikk etter Amsterdamtraktaten - Pragmatisk realist; paternalisme ved konsensus?. Nasjonal fagkonferanse statsvitenskap 2003-01-08 - 2003-01-10 2003.