Turid Jakutsk.JPG

Flag icon Flag icon

Turid Austin Wæhler

Forsker (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet). 90 % forskningspermisjon til 2022.
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, Institutt for språk og kultur

Forskningsprosjekt om norsk-russisk samarbeid om helse og beredskap på Svalbard. 

Det helsevitenskapelige fakultet, Senter for arktisk og global helse

Senter for arktisk og global helse (SAG) er et nettverkssenter for forskere og helseinstitusjoner som skal fremme det grenseoverskridende samarbeidet som pågår med base i Nord-Norge. Som rådgiver i SAG jobber jeg med å koordinere prosjekter innen global helse ved UiT og UNN. Arbeidsoppgavene er svært varierte, og inkluderer blant annet rådgivning om aktuelle samarbeid og samarbeidspartnere, formidling av informasjon om initiativer innen globalt helsearbeid, bistand ved søknadsskriving, formidling, kartlegging av finansieringsmuligheter, i tillegg til generell prosjektkoordinering.

Jeg er dessuten UiTs kontaktperson for forskerskolen i global helse og det faglige nettverket Global Helse Norge. 
CV

Utdannelse

 

2012 – 2013: Mastergradstudier (MSc) i russisk- og østeuropastudier ved Universitetet i Glasgow. 

 

2010 - 2012: Mastergradstudier (MA) i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Tromsø. 

  

Arbeid

2019 - Forsker ved Institutt for språk og kultur 

 

2015 - Rådgiver Senter for arktisk og global helse (forskningspermisjon til 2022).

 

2013 - 2015: Rådgiver i Norges sjømatråd. 

 

2009 - 2010: Praktikant ved Den norske ambassaden i Kasakhstan. 

Arbeider i CRIStin


 • Wæhler, Turid Austin. ‘Et trøblete naboskap: konflikten rundt Rogun-demningen i Tadsjikistan.’. Nordisk Østforum 2012; Volum 26 (3). ISSN 0801-7220.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. En æresdoktor for fremtiden. 2019.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no 2018.s doi: http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. Bladet Vesterålen 2018. ISSN 1891-6147.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona; Odland, Jon Øyvind. Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang. (data) Bladet Nordlys 2018.

 • Wæhler, Turid Austin; Brenn, Tormod. Hjertelig utdanningssamarbeid over landegrensene. UiT Helseblogg 2018.

 • Wæhler, Turid Austin; Grandin, Jakob. Sustainable universities?. Norwegian Research School of Global Health blog 2018.

 • Wæhler, Turid Austin. Til tjeneste for gravide i utlandet. Pingvinavisa 2018.

 • Wæhler, Turid Austin. Fra Obamas kontor til UiT – med blikk for verdens helseutfordringer. (data) uit.no 2018.

 • Anda, Erik Eik; Borch, Kristin Benjaminsen; Nedberg, Ingvild Hersoug; Hasvold, Toralf; Lorentzen, Tor Gisle; Wæhler, Turid Austin. Globalt samarbeid gir lokale gevinster. (data) Bladet Nordlys 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?. Bladet Nordlys 2018.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/hva-skjer.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Senter for arktisk og global helse(SAG). Likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia.. Samarbeid om arbeidshelse i nord 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.. 2018.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Norsk-russisk samarbeid om folkehelse. 2017.

 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.

 • Wæhler, Turid Austin. Skal hjelpe russere til bedre helse. High North News 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Øvreberg, Elisabeth. Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner. 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Forum for Formidling 2016-05-13 - 2016-05-13 2016.

 • Höper, Anje Christina; Wæhler, Turid Austin. Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. 2016.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Mathisen, Johanne Røe. Suksessfullt seminar om global helse.. 2016.

 • Wæhler, Turid Austin. Water Management in Central Asia: The Local Perspective. 2012.

 • Wæhler, Turid Austin. ‘Vanskelig vannfordeling.’. Aftenposten Innsikt 2012 (8). ISSN 1890-6931.