Turid Jakutsk.JPG

Flag icon Flag icon

Turid Austin Wæhler

Rådgiver
Senter for arktisk og global helse

Stillingsbeskrivelse:

Senter for arktisk og global helse (SAG) er et nettverkssenter for forskere og helseinstitusjoner som skal fremme det grenseoverskridende samarbeidet som pågår med base i Nord-Norge. Som rådgiver i SAG jobber jeg med å koordinere prosjekter innen global helse ved UiT og UNN. Arbeidsoppgavene er svært varierte, og inkluderer blant annet rådgivning om aktuelle samarbeid og samarbeidspartnere, formidling av informasjon om initiativer innen globalt helsearbeid, bistand ved søknadsskriving, kartlegging av finansieringsmuligheter, i tillegg til generell prosjektkoordinering. Jeg er dessuten UiTs kontaktperson for forskerskolen i global helse og det faglige nettverket Global Helse Norge. 
CV

Utdannelse

2012 – 2013: Mastergradstudier (MSc) i russisk- og østeuropastudier ved Universitetet i Glasgow. 

2010 - 2012: Mastergradstudier (MA) i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Tromsø. 

Arbeid

2013 - 2015: Rådgiver i Norges sjømatråd. 

2009 - 2010: Praktikant ved Den norske ambassaden i Kasakhstan. 

Arbeider i CRIStin


 • Wæhler, Turid Austin. ‘Et trøblete naboskap: konflikten rundt Rogun-demningen i Tadsjikistan.’. Nordisk Østforum 2012; Volum 26 (3). ISSN 0801-7220.

 • Wæhler, Turid Austin; Kiil, Mona. Global helse kjenner ikke landegrenser. uit.no 2018.s doi: http://blogg.uit.no/helsefak/global-helse-kjenner-ikke-landegrenser/.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Norsk-russisk samarbeid om folkehelse. 2017.

 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.

 • Wæhler, Turid Austin. Skal hjelpe russere til bedre helse. High North News 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Øvreberg, Elisabeth. Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner. 2017.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin. Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging. Forum for Formidling 2016-05-13 - 2016-05-13 2016.

 • Höper, Anje Christina; Wæhler, Turid Austin. Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse. 2016.

 • Kiil, Mona; Wæhler, Turid Austin; Mathisen, Johanne Røe. Suksessfullt seminar om global helse.. 2016.

 • Wæhler, Turid Austin. Water Management in Central Asia: The Local Perspective. 2012.

 • Wæhler, Turid Austin. ‘Vanskelig vannfordeling.’. Aftenposten Innsikt 2012 (8). ISSN 1890-6931.

 • Skip to main content