Lena.jpg

Flag icon Flag icon

Lena Liatun

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring.

  • Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for Institutt for klinisk medisin og kjernefasilitetene GSCT og Prekinisk PET
  • Rapportering, analyser og utredninger
  • Budsjettering bevilgning
  • Oppfølging av budsjett og regnskap
  • Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
  • Generell økonomirådgivning

 

Rådgiver i faggruppen innkjøp / regnskap.

  • Bestiller for Helsefak
  • Mottaker for avtalefaktua ved Helsefak
  • Utfakturering
  • Internfakturering / omposteringCV

Master i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen ved UiT Norges arktiske universitet