Aase-Tveito

Flag icon Flag icon

Aase Tveito

Rådgiver for direktør og rektorat
Stab hos rektor og direktør

Stillingsbeskrivelse:

Som rådgiver får jeg alle slags oppgaver, små og store. I den senere tid har jeg arbeidet mye med digitaliseringsstrategien til UiT, og jeg jobber også med input til rankinger, årsrapportering og annen sammenstilling av informasjon om virksomheten. Hverdagen er i stor grad preget av ad hoc oppgaver i tillegg til planlagt arbeid.
Arbeider i CRIStin


  • Tveito, Aase. Sparebankens gavefond: Kunnskapsrente på regional kapital. 2009.s 8 - 8.