Velkommen til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

.jpg

Flag icon Flag icon

Jonas Jakobsen

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Forskningsinteresser

1: Politisk filosofi

Demokratiteori, menneskerettigheter, multikulturalisme, sekularisme og religion i offentligheten, ytringsfrihet, ulikhet og fordelingsrettferdighet, inkludering og betingelser demokratisk deltakelse, global rettferdighet. 

2: Sosialfilosofi

Dannelsesprosser, personlig identitet, og anerkjennelsesteori; sosial epistemologi; Kritisk teori      

3: Bevissthetsfilosofi og kontemplativ filosofi    

Stoisisme, Buddhistisk filosofi, mindfulness, meditationens filosofi 

Forskningsprosjekter

Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies (2014 - 2017), søttet av Norsk forskningsråd. Ledet av professor Cindy Horst (PRIO, Oslo).  

Reason and Affect in Divided Societies: The Nordic Case (2017–2018); finansiert av Nordisk samarbeidsråd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS); ledet av førsteamanuensis Lars Tønder, Universitetet i København

Justice in Conflict (2012 - 2015). Støttet av Norsk Forskningsråd. Samarbeid mellom UiT, NTNU, UiB, UiO, ARENA, the Sami University College, the University of Agder) samt and internationale forskere fra University of Reading, Yale University, the University of Málaga, and Aarhus Universitet.    

CV

Utdannelse

 • Cand. mag. i filosofi og tysk. Århus Universitet (2004)
 • Ekstra sidefag i historie. Åbent Universitet, København (2007)
 • Pædagogikum (Danmark, 2007)

Ansættelser

 • Gymnasielærer, Nykøbing Katedralskole, Danmark (2004 - 2007)
 • Universitetslektor, Institut for Filosofi, Universitetet i Tromsø (2007 - 2009)
 • Ph.D.-stipendiat, Universitetet i Tromsø (start 2009 - 2014)
 • Redaksjonssekretær i Norsk Filosofisk Tidsskrift / Universitetsforlaget (start 2010 - 2014)

Arbeider i CRIStin


 • Jakobsen, Jonas. Secularism, Liberal Democracy, and Islam in Europe: A Habermasian Critique of Talal Asad. (data) Contrastes (Málaga) 2015. ISSN 1136-9922.s 113 - 125.

 • Jakobsen, Jonas. Contextualising Religious Pain: Saba Mahmood, Axel Honneth, and the Danish Cartoons. (data) Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.

 • Jakobsen, Jonas. Religion and (Mis)recognition: Axel Honneth and the Danish Cartoon Controversy. (data) Cambridge Scholars Publishing 2014 ISBN 978-1-4438-5812-0.s 19 - 34.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth: Anerkjennelse, danning og utdanning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218.s 357 - 367.

 • Jakobsen, Jonas; Pedersen, Jørgen. Hegel - betingelser for frihet i moderne samfunn. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1.s 501 - 525.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth: kampen om anerkendelse. Unge Pædagoger 2012 (B111 nr. 3) ISBN 978-87-92914-00-2. ISSN 0109-7296.s 125 - 138.

 • Jakobsen, Jonas. Spørgsmål til Mohammed al Jabri: fortolkning, fornuft og demokrati. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Psykopatologier. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Gentænkning af Habermas og Hick: Svar til Torgeir Skogen. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Gentænkning af Habermas og Hick: svar til Rasmus Ahrenkilde. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Habermas og Hick: En religiøs Modernitet? En moderne Religion?. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Education, Recognition and the Sami People of Norway. Peter Lang Publishing Group 2011 ISBN 978-3-631-60904-0.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth: Selvrealisering og Samfundskritik. Hans Reitzels Forlag 2011 ISBN 978-87-412-5410-4.

 • Jakobsen, Jonas. Den krænkede religion. Habermas, Honneth og profetens turban. (data) Etikk i praksis 2009 (1). ISSN 1890-3991.s 9 - 26.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Kunsten at tie. Kierkegaard, mindfulness og selvudviklingskulturen. (data) Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi 2009 (17). ISSN 1600-8529.s 53 - 66.

 • Jakobsen, Jonas. Å lide av ubestemthet. Axel Honneths hegelianske samtidsdiagnose. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2009; Volum 27 (4). ISSN 0800-7136.s 5 - 22.

 • Jakobsen, Jonas. Tingliggjøring som anerkjennelsesglemsel? En anmeldelse av Axel Honneth: Reification. A new look at an old idea. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2008 (4). ISSN 0800-7136.

 • Jakobsen, Jonas. Identitet og menneske-lighed. En lige ret til forskellighed?. (data) Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi 2007 (14). ISSN 1600-8529.s 50 - 61.

 • Jakobsen, Jonas. Krenkelse og kritikk. Anerkjennelse som sosialfilosofisk grunnkategori. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007 (3). ISSN 0800-7136.s 448 - 456.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. (data) Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s 147 - 168.s doi: http://dx.doi.org/10.1163/9789004287341_008.

 • Jakobsen, Jonas. "Hva er populisme". (data) 2018.

 • Jakobsen, Jonas. Politisk populisme: Hva er problemet?. Lørdagsuniversitetet (data) 2018-03-24 - 2018.

 • Jakobsen, Jonas. "Det stormer rundt Jesus". 2018.

 • Jakobsen, Jonas. "Demokratiet trenger ex.phil. - åndslivet fortjener det". (data) Morgenbladet.no 2018.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er Populisme?. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Jonas. The Claims of Freedom: Habermas' Deliberative Multiculturalism and the Right to Free Speech. (data) 2017 ISBN 978-82-8244-181-0.

 • Jakobsen, Jonas. Det uperfekte liv. Filosofiske samtaler (data) 2017-09-30 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Det uperfekte liv. Mat & Prat (data) 2017-09-29 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Civic Integration as Civic (Mis)recognition. A Honnethian Approach. Asserting and Contesting the Good Citizen 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Civic Integration as Civic (Mis)recognition: A Honnethian approach. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy V 2017-06-10 - 2017-06-11 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Det er noe galt med den måten ulikhet produseres, legitimeres og oppretholdes på i dagens globaliserte økonomi. (data) Avisa Vårt land 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Min sønns bidrag. (data) Morgenbladet.no 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Hvad vil det sige at give en interessebaseret begrundelse for menneskerettighederne, og hvilke problemer kan være forbundet med dette i en multikulturel kontekst?. Ph.d. prøveforelesning i filosofi 2017-04-21 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2017-04-05 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2017-03-29 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation 2016-06-01 - 2016-06-02 2016.

 • Jakobsen, Jonas. Hvorfor blir noen krenket?. (data) 2015.

 • Jakobsen, Jonas. Free Speech and Democracy. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner 2015 (data) 2015-02-13 - 2015.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er hatprat - og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2015-01-28 - 2015.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Introduction: Recognition and Freedom in Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s 1 - 16.

 • Jakobsen, Jonas. Nøytralitet og åpenhet: religion i offentligheten. Samtale i stille rom 2014-02-07 - 2014.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Den sekulære religiøse tidsalder. (data) Morgenbladet 2014. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Ekstremisme og radikalisering: et sosialfilosofisk perspektiv. Dialogmøte om radikalisering og voldelig ekstremisme 2014-11-21 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Retningslinjer for en konstruktiv religionsdebatt. Religion, dialog og ytringsfrihet 2014-11-07 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth's teori om selvet. Del av foredragsrekken 'Selvet' (data) 2014-02-27 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er 'hate speech' og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2014-04-19 - 2014.

 • Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Carmen, Dege. Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. (data) Norsk Filosofisk Tidsskrift 2013; Volum 48 (2). ISSN 0029-1943.s 171 - 183.

 • Jakobsen, Jonas. Hvorfor (ikke) forby hate speech? En introduksjon til Jeremy Waldron og Ronald Dworking. Fagdag for samfunnsfagslærere i Troms fylke 2013-11-22 - 2013.

 • Jakobsen, Jonas. Utdatert kristendom. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Secular Reason in the Postsecular Society: Reassessing Habermas and his Critics. Ideas and Realities of Democracy 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Jakobsen, Jonas. What is Moral Injury and When is it Morally Wrong?. Realizing Global Justice: Theory and Practice 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?. (data) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Solhaug, Ida; Jakobsen, Jonas. Innsikt for bedre utsyn. (data) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin. Ytringsansvarets grunnlag og praktisering. (fulltekst) Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (1). ISSN 0800-336X.s 110 - 113.

 • Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Dege, Carmen. Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. PDJ Workshop 2012-10-20 - 2012-10-21 2012.

 • Jakobsen, Jonas. Is Secular Deliberation a Special Problem for Muslims? Some Reflections on Habermas's Postsecularism and its Critics. Secularism, Tolerance, and Religous Minorities 2012-05-24 - 2012-05-26 2012.

 • Jakobsen, Jonas. (Dis)respect and Free Speech in Norway after 22.7 2011. Ethics, Rhetoric and Democracy. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy III 2012-08-24 - 2012.

 • Jakobsen, Jonas. Islamofobi eller religionskritikk?. Forskningsdagene 2012-09-27 - 2012.

 • Anfinsen, Roar; Jakobsen, Jonas. Toleranse, frihet og verdighet. Fagdag for 200 elever ved Kongsbakken videregående skole 2012-01-11 - 2012-01-11 2012.

 • Jakobsen, Jonas. De Uakseptable Ytringene. (data) 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Religion in der Öffentlichket - über die Taylor-Habermas Debatte. Das Werk von Jürgen Habermas 2011-06-16 - 2011-06-17 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Hjernen er ikke alene. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Habermas, amputert. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Is Islam a threat to the West?. Presentasjon og paneldiskusjon med Hege Storhaug og imam Fadel Soliman 2011-11-03 - 2011-11-03 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Religion i konflikt - mellom blasfemi og anerkendelse. Mellom Kulturer (data) 2010-02-26 - 2010-02-26 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er sekularisme?. Filosofiske Samtaler 2010-11-06 - 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Tro er ikke moral, og ateister er ikke automatisk moralsk suspekte. (data) Kristeligt Dagblad 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Pavens syn på ateister. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin. Social Critique between Anthropology and Reconstruction. An Interview with Axel Honneth. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2010 (3). ISSN 0029-1943.s 162 - 174.

 • Jakobsen, Jonas. Med bud om anerkjennelse. (data) 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Secularism and Power. A Habermasian Critique of Talal Asad. Themes in Contemporary Ethics and Political Philosophy 2010-10-29 - 2010-11-01 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Den krænkede religion. Habermas, Honneth og karikaturkrisen. Forskningsseminar, Institut for Filosofi 2009-05-22 - 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Religionskritikere skal droppe den skingre tone. (data) Dagsavisen Information 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Læren fra Habermas. Fyens Stiftstidende 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Anerkendelse og religiøse minoriteter. (data) 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Humanismens tvang. Et interview med sociolog Rasmus Willig. (data) 2007.

 • Jakobsen, Jonas. Omfordeling eller anerkendelse? En anmeldelse af Axel Honneth/Nacy Fraser: "Umverteilung oder Annerkennung". (data) Dansk Sociologi 2006 (4). ISSN 0905-5908.

 • Skip to main content