Thomas Gressnes.jpg

Flag icon Flag icon

Gressnes, Thomas

Førstelektor
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Arbeider i CRIStin


  • Solstrand, Maria-Victoria; Gressnes, Thomas. Marine angling tourist behavior, non-compliance, and implications for natural resource management. Tourism Management 2014; Volum 45. ISSN 0261-5177.s 59 - 70.s doi: 10.1016/j.tourman.2014.03.014.

  • Clancy, Anne; Gressnes, Thomas; Svensson, Tommy. Public health nursing and interprofessional collaboration in Norwegian municipalities: a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013; Volum 27 (3). ISSN 0283-9318.s 659 - 668.s doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01079.x.

  • Bygdnes, Anne Marit; Gressnes, Thomas. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011; Volum 7 (2). ISSN 1504-3614.s 16 - 28.

  • Vespestad, May Kristin; Gressnes, Thomas. Samfunnsøkonomi og administrasjonsfag - markedstilpasning, strategi og markedsføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 119 - 128.