Jan Roger Iversen.jpg

Flag icon Flag icon

Jan Roger Iversen

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse:
  • Bistår offentlige og private virksomheter som ønsker samarbeid med UiT
  • Bistår aktører ved UiT som ønsker samarbeid med eksterne virksomheter i privat eller offentlig sektor
  • Prosjektdesign og -ledelse samt prosessdesign og -ledelse
  • Kontaktperson for avtaler mellom UiT og regionråd
  • Strategisk planlegging
  • Deltakelse i div. prosjekter
  • Temaområder er som regel næringsutvikling / bransjeutvikling, koblinger mellom næringsliv, FoU-miljø og offentlig sektor (arenabygging) samt innovasjon og regional utvikling