Forskningsinteresser

Forsker på statistisk modellering og analyse av polarimetriske radarbilder med anvendelse på jordobservasjon og miljøovervåkning. Jobber med utvikling av dobbelstokastiske sannsynlighetstettheter for matrisevariate data, estimatorer for tetthetsparametre, tester av modelltilpasningsgrad, samt utvikling av algoritmer for klassifisering, segmentering, endringsdeteksjon og måldeteksjon i radarbilder.

Forskningsprosjekter

Enhancing the monitoring, reporting and verification of forests in Tanzania through advanced remote sensing techniques (2010-2015; finansiert av Utenriksdepartementet)

Change Detection in Heterogeneous Remote Sensing Images (2016-2019; finansiert av Norges Forskningsråd)

Biografiske data

M.Sc. in Communications, Control and Digital Signal Processing, University of Strathclyde, Glasgow, Storbritannia, 1998.

Cand.scient. i fysikk, Universitetet i Tromsø, 2000.

Ph.D. i fysikk, Universitetet i Tromsø, 2010.

Verv

Fungerende instituttleder ved IFT (01.08.2016 - 31.07.2017)

Leder av programstyret for masterstudiet i energi, klima og miljø

Representant for IFT i studieretningsrådet for lektorstudiet i realfag

Priser og utmerkelser

Beste fagfellereferent for IEEE JSTARS i 2012. Tildelt av IEEE Geoscience and Remote Sensing Society i juli 2013.

Hjemmesider

http://eo.uit.no

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Akbari, Vahid; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul; Eltoft, Torbjørn; Moser, Gabriele; Serpico, Sebastiano Bruno. Polarimetric SAR Change Detection with the Complex Hotelling-Lawley Trace Statistic. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2016; Volum 54 (7). ISSN 0196-2892.s 3953 - 3966.s doi: 10.1109/TGRS.2016.2532320.

 • Espeseth, Martine; Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann. Hybrid-Polarity and Reconstruction Methods for Sea Ice With L- and C-Band SAR. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2016; Volum 13 (3). ISSN 1545-598X.s 467 - 471.s doi: 10.1109/LGRS.2016.2519824.

 • Ding, Tao; Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla. Robust CFAR Detector Based on Truncated Statistics in Multiple-Target Situations. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2016; Volum 54 (1). ISSN 0196-2892.s 117 - 134.s doi: 10.1109/TGRS.2015.2451311.

 • Moen, Mari-Ann; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul; Renner, Angelika; Gerland, Sebastian. Assessing polarimetric SAR sea-ice classifications using consecutive day images. Annals of Glaciology 2015; Volum 56 (69). ISSN 0260-3055.s 285 - 294.s doi: 10.3189/2015AoG69A802.

 • Eltoft, Torbjørn; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul. A Multitexture Model for Multilook Polarimetric Synthetic Aperture Radar Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2014; Volum 52 (5). ISSN 0196-2892.s 2910 - 2919.s doi: 10.1109/TGRS.2013.2267615.

 • Ding, Tao; Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla. A comparative study of sea clutter covariance matrix estimators. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2014; Volum 11 (5). ISSN 1545-598X.s 1010 - 1014.s doi: 10.1109/LGRS.2013.2284822.

 • Akbari, Vahid; Doulgeris, Anthony Paul; Gabriele, Moser; Eltoft, Torbjørn; Sebastiano, B. Serpico; Anfinsen, Stian Normann. A Textural–Contextual Model for Unsupervised Segmentation of Multipolarization Synthetic Aperture Radar Images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2013; Volum 51 (4). ISSN 0196-2892.s 2442 - 2453.s doi: 10.1109/TGRS.2012.2211367.

 • Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann; Larsen, yngvar. Subband Extraction Strategies in Ship Detection With the Subaperture Cross-Correlation Magnitude. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2013; Volum 10 (4). ISSN 1545-598X.s 786 - 790.s doi: 10.1109/LGRS.2012.2223656.

 • Moen, Mari-Ann; Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Renner, Angelika H.H.; Hughes, Nick; Gerland, Sebastian; Eltoft, Torbjørn. Comparison of feature based segmentation of full polarimetric SAR satellite sea ice images with manually drawn ice charts. The Cryosphere 2013; Volum 7 (6). ISSN 1994-0416.s 1693 - 1705.s doi: 10.5194/tc-7-1693-2013.

 • Kasapoglu, Necip Gokhan; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. FUSION OF OPTICAL AND MULTIFREQUENCY POLSAR DATA FOR FOREST CLASSIFICATION. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2012. ISSN 1545-598X.s 3355 - 3358.

 • Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla. Statistical models for constant false alarm rate ship detection with the sublook correlation magnitude. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2012. ISSN 1545-598X.s 5626 - 5629.

 • Eltoft, Torbjørn; Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann. Analysis of textured PolSAR data by Shannon entropy. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2012. ISSN 1545-598X.s 1449 - 1452.

 • Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Segmentation of polarimetric SAR data with a multi-texture product model. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2012. ISSN 1545-598X.s 1437 - 1440.

 • Eltoft, Torbjørn; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul. A MULTITEXTURE MODEL FOR MULTILOOK POLARIMETRIC RADAR DATA. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2011. ISSN 1545-598X.s 1048 - 1051.

 • Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Automated Non-Gaussian Clustering of Polarimetric Synthetic Aperture Radar Images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2011; Volum 49 (10). ISSN 0196-2892.s 3665 - 3676.s doi: 10.1109/TGRS.2011.2140120.

 • Ding, Tao; Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann. An Experimental Study on Ship Detection based on the Fixed-Point Polarimetric Whitening Filter. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 2011; Volum 8180. ISSN 0277-786X.s doi: 10.1117/12.898068.

 • Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul; Eltoft, Torbjørn. Goodness-of-Fit Tests for Multilook Polarimetric Radar Data Based on the Mellin Transform. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2011; Volum 49 (7). ISSN 0196-2892.s 2764 - 2781.s doi: 10.1109/TGRS.2010.2104158.

 • Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Application of the Matrix-Variate Mellin Transform to Analysis of Polarimetric Radar Images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2011; Volum 49 (6). ISSN 0196-2892.s 2281 - 2295.s doi: 10.1109/TGRS.2010.2103945.

 • Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann. Ship Detection in Ice-Infested Waters Based on Dual-Polarization SAR Imagery. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2011; Volum 8 (3). ISSN 1545-598X.s 391 - 395.s doi: 10.1109/LGRS.2010.2078796.

 • Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, anthony paul; Eltoft, Torbjørn. Estimation of the Equivalent Number of Looks in Polarimetric Synthetic Aperture Radar Imagery. (fulltekst) (sammendrag) IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2009; Volum 47 (11). ISSN 0196-2892.s 3795 - 3809.s doi: 10.1109/TGRS.2009.2019269.

 • Doulgeris, anthony paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Classification With a Non-Gaussian Model for PolSAR Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2008; Volum 46 (10). ISSN 0196-2892.s 2999 - 3009.s doi: 10.1109/TGRS.2008.923025.

 • Nandi, Asoke Kumar; Anfinsen, Stian Normann. Blind Equalisation with Recursive Filter Structures. Signal Processing 2000; Volum 80 (10). ISSN 0165-1684.s 2151 - 2167.

 • Anfinsen, Stian Normann; Herrmann, Frank; Nandi, Asoke Kumar. Blind signal equalisation. Kluwer Academic Publishers 1999 ISBN 0-7923-8442-3.s 27 - 101.

 • Akbari, Vahid; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul; Eltoft, Torbjørn. A Change Detector for Polarimetric SAR Data Based on the Relaxed Wishart Distribution. IGARSS2015 2015-07-26 - 2015-07-31 2015.

 • Ding, Tao; Brekke, Camilla; Eltoft, Torbjørn; Anfinsen, Stian Normann. Maritime Target Detection in Non-homogeneous Sea Clutter Environments based on Single- and Multi-polarization Synthetic Aperture Radar Data. 2015 ISBN 978-82-8236-198-9.

 • Hu, Dingsheng; Anfinsen, Stian Normann; Tao, Ding; Qiu, Xiaolan. Investigation of variations in the equivalent number of looks for polarimetric channels. 7th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2015) 2015-01-26 - 2015-01-30 2015.

 • Akbari, Vahid; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul; Eltoft, Torbjørn. The Hotelling-Lawley trace Statistic for change detection in polarimetric SAR data under the complex Wishart distribution. IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS2013) Conf. 2013-07-21 - 2013-07-27 2013.

 • Hu, Canbin; Ferro-Famil, Laurent; Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann. SHIP DETECTION USING POLARIMETRIC RADARSAT-2 DATA AND MULTI-DIMENSIONAL COHERENT TIME-FREQUENCY ANALYSIS. 6th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry - POLinSAR 2013 2013-01-28 - 2013-02-01 2013.

 • Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Segmentation of polarimetric SAR data with a multi-texture product model. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2012 2012-07-22 - 2012-07-27 2012.

 • Nicolas, Jean-Marie; Anfinsen, Stian Normann. Introduction to second kind statistics: Application of log-moments and log-cumulants to the analysis of radar image distributions. 2012.

 • Kersten, Paul R.; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul. The Wishart-Kotz classifier for multilook polarimetric SAR data. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2012 2012-07-22 - 2012-07-27 2012.

 • Eltoft, Torbjørn; Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann. Analysis of textured PolSAR data by Shannon entropy. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2012 2012-07-22 - 2012-07-27 2012.

 • Ding, Tao; Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla. Ocean Clutter Modeling for Ship Detection. SEASAR 2012 2012-06-18 - 2012-06-22 2012.

 • Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla. Statistical models for constant false alarm rate ship detection with the sublook correlation magnitude. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2012 2012-07-22 - 2012-07-27 2012.

 • Moen, Mari-Ann; Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Hughes, Nick; Renner, Angelika H.H.; Gerland, Sebastian; Robertsen, Trond; Lund, Vera; Eltoft, Torbjørn. Comparison of feature based segmentation of SAR satellite sea ice images with manually drawn ice charts. Earth Observation and Cryosphere Science Workshop 2012 2012-11-13 - 2012-11-16 2012.

 • Kersten, Paul R.; Anfinsen, Stian Normann. A flexible and computationally efficient density model for the multilook polarimetric covariance matrix. 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar - EUSAR 2012 2012-04-23 - 2012-04-26 2012.

 • Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla; Larsen, yngvar. A Statistical Study of the Internal Hermitian Product. Nordic Remote Sensing Days 2011 2011-08-30 - 2011-08-31 2011.

 • Eltoft, Torbjørn; Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, Anthony Paul. A multitexture model for multilook polarimetric radar data. Internation Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2011 (fulltekst) 2011-07-24 - 2011-07-29 2011.

 • Anfinsen, Stian Normann. Model-based analysis of synthetic aperture radar images. NOBIM-seminar 2011-04-12 - 2011-04-12 2011.

 • Anfinsen, Stian Normann. A Look at the Ocean from Space. Lunsjseminar ved Havforskningsinstituttet 2011-04-08 - 2011-04-08 2011.

 • Akbari, Vahid; Moser, Gabriele; Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn; Sebastian, Serpico. A K-Wishart Markov random field model for clustering of polarimetric SAR imagery. Internation Geoscience and Remote Sensing Symposium-IGARSS 2011 2011-07-24 - 2011-07-29 2011.

 • Ding, Tao; Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann. An Experimental Study on Ship Detection based on the Fixed-Point Polarimetric Whitening Filter. SPIE Remote Sensing 2011-09-19 - 2011-09-22 2011.

 • Ding, Tao; Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann. Improved modeling of the Polarimetric Whitening Filter for target detection. Nordic Remote Sensing Days 2011-08-30 - 2011-08-31 2011.

 • Anfinsen, Stian Normann; Brekke, Camilla; Tao, Ding. Improved Target Detection in Polarimetric SAR Images by Use of Mellin Kind Statistics. 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2011) 2011-01-24 - 2011-01-28 2011.

 • Bombrun, Lionel; Anfinsen, Stian Normann; Harant, Olivier. A Complete Coverage of Log-cumulant Space in Terms of Distributions for Polarimetric SAR Data. 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2011) 2011-01-24 - 2011-01-28 2011.

 • Anfinsen, Stian Normann. On the Supremacy of Logging. 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2011) 2011-01-24 - 2011-01-28 2011.

 • Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Automated K-Wishart Clustering of PolSAR Images. The 5th International Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2011) 2011-01-24 - 2011-01-28 2011.

 • Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Analysis of Multilook Polarimetric Radar Data with the Mellin Transform. 8th European Conference on Synthetic Aperture Radar 2010-06-07 - 2010-06-10 2010.

 • Brekke, Camilla; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Marine Target Detection based on Dual Channel SAR Images. 8th European Conference on Synthetic Aperture Radar 2010-06-07 - 2010-06-10 2010.

 • Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Statistical Analysis of Multilook Polarimetric Radar Images with the Mellin Transform. 2010 ISBN 978-82-8236-017-3.

 • Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn; Doulgeris, anthony paul. A Relaxed Wishart Model for Polarimetric SAR Data. Proc. 4th Int. Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2009) (fulltekst) 2009-01-26 - 2009-01-30 2009.

 • Eltoft, Torbjørn; Doulgeris, Anthony Paul; Anfinsen, Stian Normann. Model-Based Statistical Analysis of PolSAR Data. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2009) 2009-07-12 - 2009-07-17 2009.

 • Doulgeris, anthony paul; Anfinsen, Stian Normann. Statistical Analysis of Polarimetric Synthetic Aperture Radar Images. NFR-besøk i.f.m. evaluering av Institutt for fysikk og teknologi 2009-10-07 - 2009-10-07 2009.

 • Anfinsen, Stian Normann. Mellin Type Statistics for Analysis of Polarimetric Synthetic Aperture Radar Data. Change Detection Workshop 2009-08-31 - 2009-09-01 2009.

 • Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Moment-Based Goodness-of-Fit Tests for Polarimetric Radar Data. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2009) 2009-07-12 - 2009-07-17 2009.

 • Anfinsen, Stian Normann. Another Kind of Statistics for Analysis of Polarimetric Radar Data. Statistisk fagseminar ved Nasjonalt senter for telemedisin 2009-03-12 - 2009-03-12 2009.

 • Anfinsen, Stian Normann. A New Kind of Statistics for Analysis of Polarimetric Radar Data. Besøk av programkomitéen for Romforsk-programmet (Norges forskningsråd) 2009-03-05 - 2009-03-05 2009.

 • Doulgeris, anthony paul; Anfinsen, Stian Normann; Larsen, Yngvar; Langley, Kirsty; Eltoft, Torbjørn. Evaluation of Polarimetric Configurations for Glacier Classification. Proc. 4th Int. Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2009) (fulltekst) 2009-01-26 - 2009-01-30 2009.

 • Anfinsen, Stian Normann; Doulgeris, anthony paul; Eltoft, Torbjørn. Estimation of the Equivalent Number of Looks in Polarimetric SAR Imagery. International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2008 2008-07-06 - 2008-07-11 2008.

 • Anfinsen, Stian Normann; Jenssen, Robert; Eltoft, Torbjørn. Spectral Clustering of Polarimetric SAR Data with Wishart Derived Distance Measure. Proc. 3rd Int. Workshop on Science and Applications of SAR Polarimetry and Polarimetric Interferometry (POLinSAR 2007) (fulltekst) 2007-01-22 - 2007-01-26 2007.

 • Doulgeris, anthony paul; Anfinsen, Stian Normann; Eltoft, Torbjørn. Analysis of non-Gaussian POLSAR data. IGARSS 2007 2007-07-23 - 2007-07-27 2007.

 • Anfinsen, Stian Normann; Jenssen, Robert; Eltoft, Torbjørn. Classification of Polarimetric SAR Data with an Information Theoretic Kernel Method. International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2006-07-31 - 2006-08-04 2006.

 • Anfinsen, Stian Normann; Jenssen, Robert. Presentasjon av Institutt for fysikk, Forskningstorget 2005. Forskningstorget 2005 2005-09-23 - 2005-09-24 2005.

 • Anfinsen, Stian Normann; Rasmussen, Gunnar Ljosdahl. Cloud Detection in AVHRR Images Using Neuro-fuzzy Data Fusion. Eumetsat Meteorological Satellite Conference 2002-09-02 - 2002-09-06 2002.

 • Sivertsen, Agnar Holten; Eltoft, Torbjørn; Anfinsen, Stian Normann. Evaluation of Textural Features for Automatic Cloud Detection in AVHRR Images. EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2002-09-02 - 2002-09-06 2002.

 • Anfinsen, Stian Normann; Nandi, Asoke Kumar. Recursive Filter Structure for Blind Equalisation. International Conference on Communications, Computers and Devices 2000-12-14 - 2000-12-16 2000.

 • Anfinsen, Stian Normann; Hanssen, Alfred. A Detection Theoretical Approach to Digital Communications Using Autoregressive Process Shift Keying. 2000.

 • Anfinsen, Stian Normann; Nandi, Asoke Kumar. Blind equalisation with recursive filter structures. 1998.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content