Forskningsinteresser

Straffeprosess, menneskerettigheter, strafferett og statsrett

Undervisning

UiT Norges arktiske universitet

Forelesninger og seminarundervisning i menneskerettigheter, 4. avdeling

Forelesninger og seminarundervisning i European Human Rights Law, 5. avdeling 

Forelesninger og seminarundervisning i straffeprosess, 4. avdeling

Seminarundervisning i strafferett, 4. avdeling

Seminarundervisning i statsrett, 1. avdeling

Seminarundervisning i folkerett, 1. avdeling

Seminarundervisning i Examen facultatum jusfaglig variant (Ex.fac.), 1. avdeling

Øvrige undervisningsoppdrag

Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Oslo

Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Bergen

Sensor på bachelorstudiet ved Høgskolen i Innlandet

Arbeider i CRIStin


 • Rui, Jorun I. Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Tidsskrift for strafferett 2017 (4). ISSN 1502-685X.s 329 - 344.

 • Pedersen, Jorun I. Uskyldspresumsjonen og uttalelser om straffeskyld før skyldspørsmålet er avgjort. Tidsskrift for strafferett 2006 (4). ISSN 1502-685X.s 258 - 293.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027135.

 • Rui, Jorun I. Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization 2018-09-10 - 2018-09-11 2018.

 • Rui, Jorun I. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste 2018-10-19 - 2018-10-20 2018.

 • Rui, Jorun I. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas 2015-05-22 - 2015-05-22 2015.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. 2015 ISBN 978-82-93021-16-2.

 • Rui, Jorun I. Økokrim etterforsker Troms kraft. 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Pedersen, Jorun I. Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1).s 3 - 5.

 • Pedersen, Jorun I. Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-06-17 - 2009-06-17 2009.

 • Pedersen, Jorun I. Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett 2008-06-06 - 2008-06-08 2008.