Rune Karlsen
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Karlsen, Rune

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for master i organisasjon og ledelse og bachelor- og mastergraden i sosialantropologi.