Anita-Iversen.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Anita Iversen

Leder, helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Forskningsinteresser

Utdanningsforskning

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Undervisning, veiledning og læring

IKT og læring

CV

Utdanning

2013 - Philosophiae Doctor, PhD, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

1997 - Cand. Scient i Biologi. Avdeling for Immunologi, UiT Norge 

1992 - B.A i Bioingeniør, Høgskolen i Tromsø, Norge 

1989 -  Psykologi grunnfag. Universitetet i Trondheim Norge

 

Etterutdanning og kompetanseheving

2018    Pedagogisk sakkyndig-kurs for vurdering av pedagogiske mapper v/ UiT Norges arktiske universitet etter modell fra Sverige

2017    Dekanskole. Universitets og høgskolerådet (UHR)

2016    Sommerskole i Faculty development. University of McGill, Montreal Canada

2014    Forskningsveiledning. Result UiT Norges arktiske universitet (4 dager)

2010 - Summer Institute in Public Health Genomics; Genetic Epidemiology, Standing out from the crowd: Issues and Implications around risk of identifiability in genomic studies, Epigenetics. University of Washington, Seattle USA

2009 - Methods and Issues in Using Biological Measurements in Epidemiologic research, University of Washington, Seattle USA.

2009 - Transdisciplinary Research on Energetics and Cancer (TREC) trainee, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle USA.

2007 - Ledelse og organisasjonsdesign, UiT Norge

2006    PhD-kurs, «Forskerens egenutvikling», Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), (10 ECTS)

2004    Profesjonsforskning, PhD-kurs Pedagogikk (5 ECTS)

2004 - Transformasjonsledelse, UiT Norge

2004 - Lederskap og personalutvikling, UiT Norge 

2002 - IKT og didaktikk, UiT Norge 

2000 - Pedagogikk, læring og veiledning. Høgskolen i Tromsø, Norge 

 

Yrkespraksis

2012 -           Førsteamanuensis, leder ved senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norge

2008 - 2012 PhD Student, ISM, Det Medisinske fakultet , UiT Norge

2003 - 2008 Prodekan Forskning og utvikling, Høgskolen i Tromsø Avdeling for helsefag, Norge

1998 - 2005 Høgskolelektor, Høgskolen i Tromsø Avdeling for helsefag, Norge

1994 - 1998 Forskningsassistent Medi-Cult, Danmark (deltid)

1992 - 1994 Forskningsassistent, IMB, avdeling for Immunologi, UiT Norge 

Undervisning

Driver helsefaglig pedagogisk poliklinikk- et veiledningstilbud for ansatte ved det Helsevitenskapelige fakultet.

Arbeider i CRIStin


 • Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita. Å skrive for og om undervisning og utdanning. UNIPED 2018; Volum 41 (4). ISSN 1893-8981.s 441 - 451.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-06.

 • Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel. Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 86 - 104.

 • Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita. Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 105 - 120.

 • Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel. I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 121 - 136.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente. Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 168 - 188.

 • Iversen, Anita; Frydenberg, Hanne; Furberg, Anne-Sofie; Flote, Vidar Gordon; Finstad, Sissi Espetvedt; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Thune, Inger. Cyclic endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women. European Journal of Cancer Prevention 2016; Volum 25 (1). ISSN 0959-8278.s 9 - 18.s doi: 10.1097/CEJ.0000000000000130.

 • Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten; Ellison, Peter T.; Wist, Erik; Egeland, Thore; Wilsgaard, Tom; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger. High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.. Cancer Prevention Research 2015; Volum 8 (6). ISSN 1940-6207.s 535 - 544.s doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0267.

 • Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Torjesen, Peter A; Wilsgaard, Tom; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; Ursin, Giske; Thune, Inger. Insulin-like growth factor-1, growth hormone, and daily cycling estrogen are associated with mammographic density in premenopausal women. Cancer Causes and Control 2014; Volum 25 (7). ISSN 0957-5243.s 891 - 903.s doi: 10.1007/s10552-014-0389-z.

 • Flote, Vidar Gordon; Furberg, Anne-Sofie; McTiernan, Anne; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Lofterød, Trygve; Ellison, Peter T.; Wist, Erik; Egeland, Thore; Wilsgaard, Tom; Makar, Karen W; Chang-Claude, Jenny; Thune, Inger. Gene variations in oestrogen pathways, CYP19A1, daily 17β-estradiol and mammographic density phenotypes in premenopausal women. Breast Cancer Research 2014; Volum 19:16. ISSN 1465-5411.s doi: 10.1186/s13058-014-0499-2.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar Gordon; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. Genetic Polymorphism CYP17 rs2486758 and Metabolic Risk Factors Predict Daily Salivary 17 beta-Estradiol Concentration in Healthy Premenopausal Norwegian Women. The EBBA-I Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012; Volum 97 (5). ISSN 0021-972X.s E852 - E857.s doi: 10.1210/jc.2011-2577.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Emaus, Aina; Finstad, Sissi Espetvedt; Flote, Vidar Gordon; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne Sofie. Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study. Human Reproduction 2011; Volum 26 (6). ISSN 0268-1161.s 1519 - 1529.s doi: 10.1093/humrep/der081.

 • Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita. Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 155 - 167.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa. Helseutdanning i Arktis og Australia – et samarbeid for kvalitet og innovasjon. (fulltekst) UiT Helseblogg 2019.

 • Jentoft, Rita; Iversen, Anita. Interprofessional psychogeriatric educational practice - the importance of professional boundary crossing to improve collaboration. Its 21 - The 4th Conference on Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century. 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna. Does the nature of interprofessional education in health and social sciences foster a need for special tutor competencies?. Its21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Bruk av spørreskjema ved vurdering av studenters tverrprofesjonelle samarbeidskompetanse. TPS-nettverkskonferanse 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.

 • Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase 2017-11-23 - 2017-11-24 2017.

 • Iversen, Anita. Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Kvalitet i utdanning=kvalitet i praksis.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse. 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.

 • Iversen, Anita. Kvalitet i utdanning-hva trenger vitenskapelig ansatte? Erfaringer fra HelPed.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse. 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.

 • Iversen, Anita. Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Etablering av fagtunge enheter gjennom arbeid med struktur.. Møte 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Allern, Marit; Iversen, Anita. Academic writing - an efficient strategy for educational development?. International Consortium for Educational Development ICED 2016 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Iversen, Anita; Risør, Torsten. På vei mot en ny lege - eller?. (fulltekst) UNIPED 2016 (4). ISSN 1893-8981.s 291 - 292.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-01.

 • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013 2013-08-24 - 2013-08-26 2013.

 • Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten Wang; Ellison, Peter T; Wist, Erik; Egeland, Thore; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger. Dyslipidemia, excess weight and high mammographic density are associated with high levels of daily estrogen and progesterone. AACR 2013-04-06 - 2013-04-10 2013.

 • Iversen, Anita. Lær å lage og holde en presentasjon ved bruk av digitale hjelpemidler. Workshop 2013-12-05 - 2013-12-06 2013.

 • Iversen, Anita. Faculty development at IKO - a focus on signature pedagogics and teaching skills. Fagdag 2013-01-07 - 2013-01-07 2013.

 • Iversen, Anita. Mammographic density is a rather strong risk factor for breast cancer. What will be the advantages and challenges by using mammographic density as a study endpoint instead of breast cancer incidence?. Møte 2013-05-22 - 2013-05-22 2013.

 • Iversen, Anita. Mammografitetthet som endepunkt i epidemiologisk forskning- fordeler og utfordringer. Fagmøte 2013-06-14 - 2013-06-14 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013 2013-06-18 - 2013-06-20 2013.

 • Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Fagerland, Morten; Wist, Erik; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Thune, Inger. Insulin, Insulin-like growth factor-1 and cycling estrogen predicts premenopausal mammographic density. San Antonio Breast Cancer Symposium. San Antonio. Texas, USA. 2012-12-04 - 2012-12-08 2012.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. HDL-cholesterol and CYP17 rs2486758 influence daily estrogen levels. CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium 2011-12-06 - 2011-12-12 2011.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. Genetic polymorphism predisposes to high 17β-estradiol levels depending on women's metabolic profile. Cancer Conference National Cancer Research Institute 2011-11-06 - 2011-11-09 2011.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elisabeth; Furberg, Anne-Sofie. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in CYP17A1 and daily 17-b-estradiol among young healthy women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2010. ISSN 0803-4206.s 15 - 15.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie. 17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. American Journal of Epidemiology 2010 (171). ISSN 0002-9262.s 24 - 24.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie. 17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. 43rd Annual SER meeting 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Iversen, Anita. Hvordan benytter høgskolene seg av sin doktorkompetanse?. Kunnskapsløftet og FN's utdanningstiår - bærekraftig forbruk (omtale) 2007-10-22 - 2007-10-23 2008.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne-Sofie. Timing of menarche and first full-term birth in relation to 17-b-estradiol levels in premenopausal women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2008. ISSN 0803-4206.s 20 - 20.

 • Iversen, Anita. Aksjonsforskning og profesjonsutvikling. Utdanningskonferanse for Bioingeniører 2006 2006-06-20 - 2006-06-21 2007.

 • Iversen, Anita. Praksisfeltet, en sentral arena for læring?. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild. Veiledning i tverrfaglige studentgrupper Fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø. (omtale) 2006 ISBN 9788273891020.

 • Iversen, Anita. Non scholae, sed vitae discimus-"nicht fur die schule, sondern fur das Leben lernen wir" Kan læringsvaner endres ved bruk av ny teknologi?. Felles fagdag for hele høgskolen, 10.oktober 2002. (omtale) 2002-10-10 - 2002-10-10 2003.

 • Iversen, Anita. Fysiologiske mekanismer ved Allergi og astma. Livsstilssykdommer. Selvgjort er velgjort? 2002-09-06 - 2002-09-06 2003.

 • Iversen, Anita. Nettsus eller bare "ball". Muligheter og begrensninger med nettet som læringsarena. 2003.