/ UiT Norges arktiske universitet
 

Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-

Larsen, Trine Lise


Rådgiver
Institutt for språkvitenskap


Telefon: 776 44249
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : trine.lise.larsen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : SVHUM A 1011A / Svfak / Humfak bygget
Funksjon : Rådgiver (lektorutdanning trinn 8-13, nordisk)

Stillingsbeskrivelse:
 • koordinator for Lektorutdanningen trinn 8 - 13
 • studiekonsulent for nordisk
 • veiledning og oppfølging av studenter og studiesøkere
 • administrasjon av studieprogram og emner 
 • planlegging og koordinering av timeplaner
 • planlegging og avvikling av eksamen for alle emner knyttet nordisk
 • masteropptak, masterkontrakt
 • oppdatering og kvalitetssikring av studieprogram, emner og studieinformasjon på nett
 • innpassing av ekstern utdanning 
 • annen saksbehandling

Verv

 • Representant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for språkvitenskap