Velkommen til Institutt for språk og kulturArbeider i CRIStin


 • Kappfjell, Lena. Soetestæjja. CálliidLágádus 2002 ISBN 82-92044-02-7.s 222 - 232.

 • Kappfjell, Lena. Tjaalehvuekieh. CálliidLágádus 2014 ISBN 978-82-8263-143-3.

 • Kappfjell, Lena. Bovtsen guelmieh. CálliidLágádus 2010 ISBN 978-82-8263-017-7.

 • Kappfjell, Lena. Nïestesjidh - Tradisjonell slakting på Helgeland. CálliidLágádus 2010 ISBN 978-82-8263-018-4.

 • Kappfjell, Lena. Vuelieh jih Tjihtesh – 3 voernges åajelsaemien vaajestæjjah. CálliidLágádus 2008 ISBN 9788292044636.

 • Gaski, Harald; Kappfjell, Lena. Saemien tjaelijh 16 saemien tjïehpies jïh faagelidteratuvren tjaelijh. 2006 ISBN 82-92044-47-7.

 • Gaski, Harald; Kappfjell, Lena. Åvtese jåhta – åerjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh åerjelsaemien. 2004 ISBN 829062547-2.

 • Kappfjell, Lena. Tjaebpemes gåessie. Sámis 2013 (01). ISSN 0809-7410.

 • Kappfjell, Lena. Ij barre nåake, ij barre buerie. Sámis 2013 (01). ISSN 0809-7410.s 41 - 44.

 • Kappfjell, Lena. Dotkije tjaangeme gåatan. Sámis 2013 (01). ISSN 0809-7410.s 53 - 58.

 • Kappfjell, Lena. Dovletji saemieh maanaj åejjieh haemiedidn. Sámis 2013 (01). ISSN 0809-7410.s 16 - 22.

 • Kappfjell, Lena. Václav Marek - Såvsoen årroje tjekkoslovakijste. Sámis 2010; Volum 74 (6-7). ISSN 0809-7410.s 20 - 23.

 • Kappfjell, Lena. The South Sami Laahkoe (Kinship)-System: A Fruitful Approach to Analyzing an old Classic South Sami Epic Yoik Text, 'The Reindeer on Oulavuelie' by Nils Mattias Andersson. SASS 2009 2009-04-30 - 2009-05-02 2009.

 • Kappfjell, Lena. Sørsamisk litteratur med bakgrunn i den fellessamiske opprinnelsesmyten. Sørsamisk litteratur- og bibliotekkonferanse 2009-06-08 - 2009-06-09 2009.

 • Kappfjell, Lena. Sørsamisk som vitenskapsspråk. Seminar om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Västerbotten 2008-01-24 - 2008-01-25 2008.

 • Kappfjell, Lena. Samisk kultur og litteratur - en presentasjon. Kurs i samisk språk, kultur og litteratur. Kunnskapsløftet for norsklærerer VGO 2007-04-26 - 2007-04-26 2007.

 • Kappfjell, Lena. Saemie jih spidtjeburrie-daatje. Sámis 2005 (2). ISSN 0809-7410.s 22 - 25.

 • Kappfjell, Lena. Gåetie vaajmosne. Sámis 2005 (1). ISSN 0809-7410.s 32 - 33.

 • Gaski, Harald; Kappfjell, Lena. Samisk Kultur i Norden. En perspektiverende rapport. 2002.

 • Skip to main content