Anja Roth Niemi 2017.jpg

Flag icon Flag icon

Anja Roth Niemi

Prosjektleder
Seksjon for kulturvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av arkeologiske forvaltningsundersøkelser ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Forskningsinteresser

Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Bosettingshistorie
Distribusjonsanalyser
Mesolittikum

Biografiske data

Født i 1973 i Vadsø, Finnmark
Cand.philol. Universitetet i Tromsø 2002
Assisterende prosjektleder Melkøyaprosjektet 2002-2007
Universitetsstipendiat 2007-2011
Prosjektleder arkeologiske utgravinger Tromsø Museum 2011-

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Munin registreringer

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Niemi, Anja Roth. Life by the Shore. Maritime Dimensions of the Late Stone Age, Arctic Norway. Interdisciplinary Communications 2010. ISSN 0809-8735.

 • Niemi, Anja Roth. Døde og levende i det sein-mesolittiske Sør-Skandinavia -gravskikk som sosial diskurs. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk 2006 (2). ISSN 0809-6058.s 225 - 254.

 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. (data) Antiquity 2005; Volum 79 (304). ISSN 0003-598X.

 • Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. Melkøya - Dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år. Ottar 2003 (248). ISSN 0030-6703.

 • Niemi, Anja Roth; Storemyr, Per. Fyrsetting i steinalderen. Eksperimentell produksjon av chert i det mesolittiske bruddet ved Melsvik i Finnmark. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth. Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. 2017.

 • Niemi, Anja Roth. Mesolithic Northern Fennoscandia. Colonization, Contacts and Cultural Development 11 000-5000 cal BC. Seminar 2017-10-14 - 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Holme Dammann, Julia; Hansen, John. Han har vært død i 1500 år. På dette laboratoriet skal de prøve å løse gåten. 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Vassdrag i Nord-Norge. Tanker om kunnskapshull og potensial for ny kunnskap. Sektoravgift: Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Seminar om kunnskapshull/kunnskapspotensial 2017-04-19 - 2017.

 • Niemi, Anja Roth. Funn av båtgrav på Hillesøy. 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Henriksen, Jørn Erik. -Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen. (data) 2017.

 • Niemi, Anja Roth. Flere spennende funn i jernaldergrav. (data) 2017.

 • Niemi, Anja Roth. Skjelettfunn vekker arkeologisk oppsikt. 2017.

 • Niemi, Anja Roth. -Det er ingen hvem som helst som ligger her. Skjelettfunn på Hillesøy. 2017.

 • Niemi, Anja Roth. -Utrolig godt bevart. Fant 1300 år gammel vikinggrav. 2017.

 • Niemi, Anja Roth. Littisk teknologi i nordvestlige Fennoskandia ca. 8500-750 f.Kr. Et overblikk over Nord-Norge og en case studie fra Nord-Troms. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.

 • Niemi, Anja Roth. Nye helleristninger funnet i Finnmark. (data) 2016.

 • Niemi, Anja Roth. Undersøkelsesmetoder - milepæler i norsk kulturminneforvaltning. Innledning til sesjon. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-04 2016.

 • Niemi, Anja Roth. Hustufter fra sein yngre steinalder i Finnmark. Glimt fra TMUs undersøkelser 2016. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-04 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Spennende funn i tufter fra Abelsborg. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Kulturminner kan gå tapt. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Henter kulturminner før de forsvinner: Nærmer seg slutten for to steinalderhus. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne. Beskjeder i berget. Rein i Stein. Nyoppdagete helleristninger i Øst-Finnmark som forteller om kommunikasjon og ferdsel for 7000 år siden.. (fulltekst) Norark.no 2016.

 • Niemi, Anja Roth. Helleristninger ble brukt som oppslagstavle. (data) 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Desembernatt 2016 2016-12-01 - 2016-12-01 2016.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 1891-1943.

 • Niemi, Anja Roth. Grunneiere frykter kostnader ved funn av kulturminner. 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311). ISSN 0030-6703.s 15 - 25.

 • Niemi, Anja Roth. Gravrøys med spor etter gravlegging i eldre og yngre jernalder. Arkeologisk undersøkelse på Vestnes på Bjarkøy, Harstad k.. 2016.

 • Niemi, Anja Roth. Var bergkunsten steinalderens info-tavle?. (data) 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Lens distortion: perspectives on reflexivity and interpretation in digital field archaeology. Case studies from Northern Norway. CAA 2015 2015-03-30 - 2015-04-03 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Rock art sensation discovered at site for Arctic oil terminal. (data) 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder. Varanger årbok 2015. ISSN 0800-0867.s 208 - 222.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Steinalderundersøkelser ved TMU. Problemstillinger, metoder og prioriteringer. Steinalderundersøkelser - problemstillinger, metoder og prioriteringer 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Helleristninger til besvær?. (data) 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Oppstart på Gamnes. (data) 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Nytt helleristningsfelt oppdaget på Gamnes, Sør-Varanger. (data) 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Fant 7000 år gammel elg. 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Sensasjonelt funn - tok snarvei, fant 7000 år gamle helleristninger. 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Helleristningene på Gamnes. Åpent arrangement Grenselandsmuseet 2015-09-03 - 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Jaktet sel i fjorden. 2015.

 • Niemi, Anja Roth. Fire and stone: Techniques and social significance of Mesolithic chert extraction in northernmost Europe. 9th International Conference on the Mesolithic in Europe 2015-09-14 - 2015-09-18 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, iTromsø 28.9.15. iTromsø 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, Nordlys 28.9.15. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Niemi, Anja Roth. Her fikk steinalderfolket sitt verktøy. 2014.

 • Niemi, Anja Roth. Ødelagte fornminner. 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.

 • Henriksen, Jørn Erik; Niemi, Anja Roth. Nye funn fra den eldre fiskeværsgrunnen i Vardø. Varanger årbok 2014. ISSN 0800-0867.s 252 - 260.

 • Henriksen, Jørn Erik; Niemi, Anja Roth. Albertmyra i Bodø. Undersøkelsen av kokegropfelt, dyrkingslag og ardspor fra eldre jernalder. (fulltekst) 2014.

 • Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f. (fulltekst) 2014.

 • Niemi, Anja Roth. Plukker opp restene etter Avinor. 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Henriksen, Jørn Erik. Valen, Vardø k. Forundersøkelse og overvåking av middelalder bygrunn. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2013.

 • Niemi, Anja Roth. Løser nordnorske steinaldergåter. 2013.

 • Niemi, Anja Roth. Mer av chertbruddet i Melsvik ser dagens lys. (fulltekst) 2013.

 • Niemi, Anja Roth. Funnet 10.000 år gamle redskaper. (fulltekst) 2013.

 • Niemi, Anja Roth. 11.500 år gammel industri - ...og snart kommer nye E6. 2013.

 • Niemi, Anja Roth. 11.500 år gammel industri. 2013.

 • Niemi, Anja Roth. Her fikk steinalderfolket sitt verktøy. 2013.

 • Niemi, Anja Roth. Steinalderbruddet i Alta. 2013.

 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Den som leter, finner. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Spor i stein: storskala chertutvinning i Melsvik. (fulltekst) 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Unike steinalderbrudd ved Alta. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Oppstart i Melsvik 25. juni. (fulltekst) 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Ekren uke 2: langhus, fotgrøft (?) og muligens Nord-Norges største kokegropfelt. (fulltekst) 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Oppstart på Ekren: jernalders bosetting i Vesterålen. (fulltekst) 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Arkeologer sjekker flerbrukshus-tomta. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Endelig klare til å bygge. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Yret av liv for 8000 år siden. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Spennende resultater etter årets undersøkelser i Melsvik. (fulltekst) 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Steinalderfunn i Melsvik. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Funn fra jernalder. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Graver fram storstuas skjebne. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Steinalderfunn. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Steinalderspor på nye E6. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Rituell festplass. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. "Jeg fant, jeg fant". 2012.

 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeolog-napp på første forsøk. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges første industristed. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges største kokegropfelt. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Sennalandsvatna, Kvalsund k., Troms f. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Kobbryggdalen (Suivevággi), Bardu k, Troms. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Fra eldre steinalders chertbrudd til jernalderens gård og kult. Årets undersøkelser ved TMU. Norsk Arkeologmøte 2012-11-01 - 2012-11-03 2012.

 • Niemi, Anja Roth. Unike steinalderbrudd forskes i Alta. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. -Kan være snakk om unike funn. 2012.

 • Niemi, Anja Roth. The blade assemblage from Kviteberg in Northern Troms: an initial study of middle Mesolithic technology in northwestern Fennoscandia. Nordic Blade Technology Network Workshop 2011-03-23 - 2011-03-27 2011.

 • Niemi, Anja Roth. Technology, Chronology and Regional Variation in Northern Mesolithic Societies. CAS Workshop, Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.

 • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. 2009 (36). ISSN 0332-7647.s 377 - 437.

 • Niemi, Anja Roth. Steinalderkontakt, utgraving i Kvænangen. 2009.

 • Niemi, Anja Roth. Island Life at the End of the World. Stone Age settlements at Melkøya, Northern Norway. CAS Luncheon Seminar 2009-05-06 - 2009-05-06 2009.

 • Niemi, Anja Roth. Status and upcoming priorities. PhD-project Society, Interaction and Change in Northern Fennoscandia. Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-11 2008.

 • Niemi, Anja Roth. Lithic technology and the potential for distinguishing social groups. Materiality, language and identities 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.

 • Niemi, Anja Roth. Home and Away. Incentives for Interaction and Causes for Change in Late Mesolithic Northern Fennoscandia. Forskerkurs: "Mobility & Interaction. The archaeology of transfer" 2007-10-22 - 2007-10-26 2007.

 • Niemi, Anja Roth. Overflatisk arkeologi. GIS og romlige analyser av boplasser. ESRI Brukerkonferanse 2006-02-01 - 2006-02-03 2006.

 • Gil, Theo Bell; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth; Ramstad, Morten. Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika/Fjellvika 2005. Tromura, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. 2006.

 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders; Icagic, Adnan. Form fra fortida - Steinalderens brukskunst og design. Utstilling 2006-05-19 - 2006-09-10 2006.

 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders. Ilden i sentrum. Mat, kult og varme gjennom 11 000 år. Basisutstilling 2006-07-07 - 2006.

 • Niemi, Anja Roth. Mennesker og mat i steinalderen. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.s 34 - 42.

 • Niemi, Anja Roth. Ilden i sentrum. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.

 • Niemi, Anja Roth. Steinalderen som tema i programmet Sommermorgen. 2006.

 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. Island settlements and the use of space: Maritime hunter-fishers through 11 000 years at Melkøya, Arctic Norway. Meso2005, The 7th International Conference on The Mesolithic in Europe Belfast, Northern Ireland 2005-08-29 - 2005-09-02 2005.

 • Niemi, Anja Roth. Overflatisk arkeologi. GIS og romlige analyser av boplasser. Forskningsseminar 2005-04-22 - 2005.

 • Niemi, Anja Roth. Arktiske fangstfolk i Sørøysund. Gjenreisningsmuseets Skriftserie 2004 (2). ISSN 1502-9123.s 16 - 30.

 • Niemi, Anja Roth. Melkøya - GIS og arkeologi i nord. Geodatamagasinet : kundeavis fra Geodata AS 2004 (1).s 25 - 28.

 • Niemi, Anja Roth. Landskapet da og nå. Digitale metoder for landskaps- og bosetningsanalyser. Steinalderkonferansen i Molde 2003-03-24 - 2003-03-28 2003.

 • Niemi, Anja Roth. Melkøya i rom og tid. Ottar 2003 (248). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.

 • Niemi, Anja Roth. De virksomme døde. Gravskikk som sosial diskurs i det sein-mesolittiske Sør-Skandinavia. 2002.

 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. Eldre steinalder på Melkøya, representativitet, strandlinjer og transgresjon. (data) 2000 (36). ISSN 0332-7647.

 • Skip to main content