Flag icon Flag icon

Steinar Trædal-Henden

Gruppeleder digitale forskningstjenester
Seksjon for digitale forskningstjenester

Stillingsbeskrivelse:
  • Daglig arbeidslederansvar i gruppe for tungregning
  • Rådgivning innen vitenskapelige beregninger, tungregning, applikasjoner og prosjekter
  • Site-leder for nasjonalt regnesenter NOTUR og NorStore

 

  • Arbeider med maskinvaredrift, tjenesteutvikling og rådgivning innen beregningstjenester for forskning
  • Tjenesteansvarlig for cluster og filsystem ved UiT og på IslandArbeider i CRIStin


  • Trædal-Henden, Steinar. Profiling Auspicious Butyrylcholinesterase Inhibitory Activity of Two Herbal Molecules: Hyperforin and Hyuganin C. Chemistry and Biodiversity 2019; Volum 16 (5). ISSN 1612-1872.s doi: 10.1002/cbdv.201900017.

  • Trædal-Henden, Steinar. Application of Computational Drug Discovery Techniques for Designing New Drugs against Zika Virus. Drug Designing: Open Access 2016; Volum 5 (2). ISSN 2169-0138.s doi: 10.4172/2169-0138.1000e131.