Kristin-Bjørndal

Flag icon Flag icon

Kristin Emilie W Bjørndal

Førsteamanuensis i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser

Dialogpedagogikk, pedagogiske grunnlagsproblemer, filosofering med barn og ungdom, filosofi og kritisk tenkning i skolen, digital kompetanse med vekt på digital dømmekraft og danning, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) innenfor utdanningsfeltet.

Medlem av forskergruppe:

 

CV

Arbeidserfaring

 • 2012: Førsteamanuensis i pedagogikk, ILP, UiT
 • 2011: Studieleder og universitetslektor i pedagogikk, ILP, UiT
 • 2010: PhD-stipendiat, ILP, UiT
 • 2009-2010:Studieleder, ILP, UiT
 • 2004-2009: PhD-stipendiat, ILP, UiT
 • 2002-2004: Universitetslektor i pedagogikk, Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP)
 • 2003: Undervisningsoppdrag ved avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Tromsø
 • 2001: Forskningsassistent for professor Tom Tiller ved Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP) ved UiT, PLP, UiT 
 • 2000-2001: Rektor og lærer ved Norsk dataskole as

For detaljert cv ta kontakt

Verv

 • 2008/v 2009: Instituttstyremedlem, IPLU, Universitetet i Tromsø.
 • 1997/ v1998: Fagutvalgskoordinator ved Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.
 • 1996/ v1997: Fagutvalgsmedlem, pedagogikk hovedfag. Universitetet i Tromsø.   
 • 1996/ v1997: Styremedlem i Pedagogikkstudentenes Nasjonale Fagråd (PNF).
 • 1997: Vararepresentant i styret for Norsk Studentunion (PNFs NSU-koordinator).

Kursholder

 • Filosofi i skolen. Bestilling fra Tromsø kommune (7. februar og 14. mars 2006).
 • Filosofi i skolen. Bestilling fra Harstad kommune (22.-23. mars 2006).
 • Veiledning av lærlinger. FAGSAMLING I IKT-DRIFTSFAG for faglige ledere og lærlinger. Bestilling fra Kommunenes Opplæringskontor i Troms (19-20 april 2006).

Innlegg på konferanser/seminar

Ikke oppdatert

 • REDD BARNA Nettvettseminar, Folkets hus, Oslo 3. februar 2007, innlegg: Nettvett gjennom filosofiske samtaler.
 • Nasjonale konferanse for Filosofi i skolen: Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som en ny læringsarena. Det Humanistiske fakultet. UiO, 16. juni 2006, innlegg: Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog.
 • Næringslivsdagene. Universitetet i Tromsø, 17.-18. oktober 2003, innlegg: Å være nyutdannet i det offentlig vs. det private næringsliv
 • IKT- konferanse i Øksnes kommune i Vesterålen, 2003, innlegg: BrainBank – i teori og praksis.
 • IKT- fremtidsvyer for skolen 28.november 2002, innlegg: Kunnskapsbaser.
 • Seminar om filosofi og barn. Høgskolen i Oslo, 11-12. november 1999, innlegg: Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø.

Arbeider i CRIStin


 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understandings of research-based teacher education practices in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s doi: 10.1080/00313831.2019.1659402.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Barns utvikling av kritisk tenkning – avgjørende for bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 85 - 98.

 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 21 - 35.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Filosofiske samtaler - stimulering av elevers kritiske tenkning. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 245 - 280.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. (fulltekst) Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Pedagogisk designforskning - en forskningsstrategi for å fremme bedre undervisning og læring. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 245 - 257.

 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.

 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway. Annual conference of the Nordic Educational Research Association 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.

 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER 2019-09-06 - 2019-09-06 2019.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.

 • Bjørndal, kristin Emilie W. Utvikle undervisningsopplegg for å understøtte barn og unges digitale dømmekraft. Bruk av Design research som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2013. Samspill mellom forskning og utdanning. 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. KICK OFF for universitetsskoleprosjektet 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2012) Digital dømmekraft. Utprøving og empirisk analyse av et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, inspirert av filosofering med barn-bevegelsen, med formål om å fremme kritisk internettbruk.(Doktoravhandling, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk). Tromsø: Universitetet i Tromsø.   
  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2002) Statusrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet: BrainBank – kunnskapsbase i læring og undervisning. PLP, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2003) Statusrapport for prosjektet: Det elektroniske klasserommet – et interaktivt rom for å utvikle student til student respons i lærerutdanning. PLP, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørndal, Kristin Emilie W. (2000) Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø. Filosofi i skolen. HiO-rapport, side 43-62, nr. 7.