Rachel Elise Jakhelln
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Rachel Elise Jakhelln

Førsteamanuensis pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser

Nyutdannede lærere. Lærerutdanning og utdanningens praksis. Overgangen fra utdanning til yrke. Profesjonskunnskap. Veiledning.

Undervisning

Underviser på integrert masterprogram i lærerutdanning for grunnskolelærere 5-10.

Arbeider i CRIStin


 • Jakhelln, Rachel Elise; Pörn, Michaela. Challenges in supporting and assessing bachelor’s theses based on action research in initial teacher education.. Educational Action Research 2018. ISSN 0965-0792.s 1 - 16.s doi: 10.1080/09650792.2018.1491411.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne. Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459.s 70 - 82.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. (fulltekst) Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.

 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt; Jakhelln, Rachel Elise. Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 157 - 169.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Jenset, Inga Staal. Innledning: Utdanningsledelse og kompetanseutvikling. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 148 - 156.

 • Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik. Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.

 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Olin, Anette; Jakhelln, Rachel Elise. Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research. Educational Action Research 2015. ISSN 0965-0792.s 1 - 19.

 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise. Design av lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 211 - 220.

 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Rindal, Ulrikke Elisabeth. Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det?. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 13 - 36.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin. Med uro og undring : FoU som danningstiltak i en integrert masterutdanning for lærere. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.s 163 - 181.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Øyet som ser. Om den nye læreren som idebærer og fremmed. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 230 - 253.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Lærerutdanning og yrkesutøvelse - to sider av samme sak?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1786-1.s 33 - 51.

 • Berger, Anne Harriet; Jakhelln, Rachel Elise. Betydningen av form og kontekst i veiledning av nyutdannede lærere. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 75 - 88.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Jakhelln, Rachel Elise. The Practical Knowledge Regime, teachers' professionalism and Professional development. Sense Publishers 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s 13 - 30.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Å prøve ut sin stemme - gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole :. Tidsskriftet FoU i praksis 2012; Volum 6 (1). ISSN 1504-6893.s 7 - 27.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Early career teachers' emotional experiences and development - a Norwegian case study. Professional Development in Education 2010. ISSN 1941-5257.s 1 - 16.s doi: 10.1080/19415257.2010.517399.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 9 - 21.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Et anslag: Å se muligheter i det fremmede. Tapir Akademisk Forlag 2008 (1) ISBN 9788251922821.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Jakhelln, rachel elise. Learning Action Learning: A Strategy for Individual and Collective Change. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 125 - 139.

 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise. Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 51 - 68.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Kemmis, Stephen; Jakhelln, Rachel Elise. Symposium: Pedagogy, Education and Praxis: A ten-year progress report from an international research network./ Teaching. AARE, Australian Association for research in Education 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.

 • Hardy, Ian; Jakhelln, Rachel Elise; Smit, Ben. The policy and politics of teachers' initial learning; Netherlands, Norway and Australia. AARE, Australian Association for research in Education 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.

 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.

 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Olsen, Rigmor; Jakhelln, Rachel Elise. Improving mentoring and supervision through extended boundary crossing in a tripartite collaboration in initial teacher education. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.

 • Skrøvset, Siw; Jakhelln, Rachel Elise. Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet. Kunnskapsparlamentet 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Universitetsskoler som modell og mulighet i lærerutdanningen. Lærerutdanninger i nytt institusjonslandskap 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Hardy, Ian; Olin, Anette; Heikkinen, Hannu; Jakhelln, Rachel Elise. The Policy, Poitics, Practice and Praxis of Teahcers' Initial and Continuing Learning. The European Conference on Educational Research 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd. Transition or transformation? Early career teachers' experiences with their first workplace and the dialectic of recognition. The European Conference on Educational Research 2017-08-22 - 2017-08-23 2017.

 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise. Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det?. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad 2016; Volum 1.s 22 - 23.

 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne; Hammerness, Karen. University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium). Bringing Teacher Education Forward 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.

 • Jakhelln, Rachel Elise. University Schools, a way to ensure and develop School/university partnership in a continous changing teacher education i Norway?. 7.TH TEAN CONFERENCE 2016-05-05 - 2016-05-06 2016.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd. Master's degree in teacher education, now what? Upcoming teachers' expectations of their professinal development. Bringing Teacher Education Forward: National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Sluttseminar - Marina Bendtsen - avhandling: Becoming and being a language teacher – evolving cognitions in the transition from student to teacher. Sluttseminar for Phd-student Marina Bendtsen 2015-10-10 - 2015-10-10 2015.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Karlberg-Granlund, Gunilla. The Bachelor thesis: a starting point for teacher professionalization. Kasvatustieteen päivät 2015/Pedagogiska vetenskapsdagarna 2015-11-19 - 2015-11-20 2015.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Masterutdanninger er forskjellige – hva var viktig for oss?. Masterkonferanse 2015-01-29 - 2015-01-29 2015.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Hansén, Sven-Erik. Nordiska perspektiv på kvalitet i lärarutbildningar - utveckling och forskning. Seminar 2015-11-04 - 2015-11-04 2015.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Fremragende praksisopplæring i lærerutdanningen, hva er det og hvordan få det?. SPS-konferansen 2015 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Innledning: Universitetsskoler og profesjonell praksis. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 69 - 74.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Ny lærerutdanning – ny lærer. NAFOLs årlige konferanse 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Eilertsen, Tor Vidar; Wennergren, Ann-Kristin. The Practical Knowledge Regime, professional development and educational action research in Scandinavia. NERA. 42nd congress. Education for sustainable development 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Skaalvik, Kristin; Jakhelln, Rachel Elise. Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. Oppsummering 2010-2013. Innspill til veien videre. 2013.

 • Jakhelln, Rachel. ProTed og utvikling av integrert lærerutdanning. Nasjonal studielederkonferanse 2013-05-23 - 2013.

 • Jakhelln, Rachel. ProTed - Erfaringer med SFU-ordningen. NOKUTs søkerseminar for aktuelle søkere til SFU-ordningen 2013-04-19 - 2013.

 • Jakhelln, Rachel. Norske erfaringer med kapasitetsoppbygging i profesjonsutdanningene. Forskning og ledelse. Organiseing og ledelse af professionshøjskolernes forskning- og utviklingskapacitet 2013-11-20 - 2013.

 • Vestøl, Jon Magne; Jakhelln, Rachel. Kvalitet i FoU-arbeid. Nasjonal lektorkonferanse 2013 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin. FoU-basert klasseledelse, FoU-basert lærerutdanning. TALIS-konferansen 2013, Alta 2012-11-13 - 2012-11-13 2012.

 • Rorrison, Doreen; Jakhelln, Rachel Elise; Männikkö, Sirkku. - Why do we need an international network for practicum in teacher education?. AARE 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.

 • Eilertsen, Tor Vidar; Jakhelln, Rachel Elise. The practice-theory regime, professional development and educational action research in Scandinavia. AARE (Australian Association for Research in Education) 2012 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.

 • Jakhelln, Rachel Elise. Alene - sammen. Nyutdannede læreres profesjonslæring i veiledning og kollegial samhandling. 2011 ISBN 978-82-8244-052-3.

 • Worum, Kirsten Sivertsen; Jakhelln, Rachel Elise; Knudsen, Liv Carstens. En grunnlagsdiskusjon om veiledning i det regionale tiiltaket Ny i Nord. Internasjonal konferanse: "Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap" 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.

 • Jakhelln, Rachel Elise. New teachers' emotional experiences and learning at the beginning of their careers. Learning and Well-Being of students and teachers 2010-06-07 - 2010-06-09 2010.