Flag icon Flag icon

Terje Morten Jørgensen

Studiekonsulent (nordisk, lingvistikk)
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent nordisk og lingvistikk