Flag icon Flag icon

Geir Ludvigsen

Universtetslektor, SU-medlem, 1. avd.- leder
Det juridiske fakultet
Forskningsinteresser

Undervisning
Folkerett, Menneskerettigheter, Asyl- fremmedrett og Familierett.

Aktuelle forskningsinteresser
-Internasjonal rettsbeskyttelse for barn på flukt. En undersøkelse av barns rett til oppholdstillatelse ihht. flyktningkonvensjonen. (Doktorgradsprosjekt).

Arbeider i CRIStin


  • Ludvigsen, geir ove. Kirkeasylbevegelsen i Norge, forsøk på noen juridiske avklaringer. Skriftserien - Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen 1930 (22). ISSN 0804-4813.

  • Ludvigsen, geir ove. Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem, Jus og politikk" Bokanmeldelse. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2008; Volum 1. ISSN 1502-4008.s 101 - 104.

  • Ludvigsen, geir ove. Fra forsettslæren i norsk strafferett. 1993.

  • Publikasjoner utenfor Cristin

    -Fra forsettslæren i norsk strafferett" ,Studentavhandling v-93 Uitø

    -"Kirkeasylbevegelsen i Norge, forsøk på noen juridiske avklaringer" IRV, skriftserien nr. 22.

    -"Barns rettigheter i kirkeasyl" Den yngre generasjonens festskrift til Alvar Nelson, Sverige 1994