richard3.jpg

Flag icon Flag icon

Ingebrigtsen, Richard Andre

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole

Stillingsbeskrivelse:

Oppgavene på planteplanktonlaben dreier seg hovedsaklig rundt isolering, identifisering, etablering og vedlikehold av algekultursamling samt massedyrkning av diatome-arter fra arktiske områder. I tillegg deltar vi i planlegging og utføring av en rekke forsøk med alger. Stillingen er en del av MabCent SFI.

Oppgavene på Marbio går hovedsaklig ut på Flash fraksjonering av ekstrakter fra marine organismer, samt klargjøring av disse prøvene for videre undersøkelser.
Forskningsinteresser

Alger!

Arbeider i CRIStin


 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen; Andersen, Jeanette hammer; Eilertsen, Hans Christian. Field sampling marine plankton for biodiscovery. Scientific Reports 2017; Volum 7 (1). ISSN 2045-2322.s doi: 10.1038/s41598-017-15980-8.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen; Andersen, Jeanette hammer; Eilertsen, Hans Christian. Light and temperature effects on bioactivity in diatoms. Journal of Applied Phycology 2015. ISSN 0921-8971.s doi: 10.1007/s10811-015-0631-4.

 • Eilertsen, Hans Christian; Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen. The effect of freeze/thaw cycles on reproducibility of metabolic profiling of Marine microalgal extracts using direct infusion high-resolution mass spectrometry (HR-MS). Molecules 2014; Volum 19 (10). ISSN 1420-3049.s 16373 - 16380.s doi: 10.3390/molecules191016373.

 • Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen. Chemical Diversity as a Function of Temperature in Six Northern Diatom Species. (fulltekst) Marine Drugs 2013; Volum 11 (11). ISSN 1660-3397.s 4232 - 4245.s doi: 10.3390/md11114232.

 • David, Wolman; Ingebrigtsen, Richard Andre. Humanity´s health may rely on what sits on the Arctic seabed. (fulltekst) 2016.

 • Braathen, Torgeir; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr. 2016.

 • Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre; Braathen, Torgeir. Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR. 2016.

 • Simonsen, Maria Holm; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper. 2015.

 • Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre. Hunting for new medicines in arctic water. (data) (fulltekst) 2014.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Marine diatoms are a rich source of bioactivity. Havforskermøtet 2014-11-03 - 2014-11-05 2014.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Mikroskopfoto av planteplankton brukt i Svalbard Life boken av Paul Wassmann og Rudi Cayers. 2013.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Planteplanktonbilder brukt til collage trykket på siden av BFE sin varebil. BFE sin varebil 2013-10-25 - 2013.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Andersen, Jeanette hammer. Forskere henter opp stoffer fra havet som de håper kan hindre hjertesykdom. 2013.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jakt på havets superorganismer. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. r ny medisin. 2012.

 • Unni, Eikeseth; Sverre, Kruger; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jaktar på havets superorganismer. (fulltekst) (sammendrag) 2012.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Fytoplankton. Fridykking & undervannsjakt 2011; Volum 1. ISSN 1891-232X.s 20 - 25.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Tromsø and Microalgae - From Kaldfjorden and back again. Workshop on microalgae 2011-10-10 - 2011-10-11 2011.

 • Hegstad, Sveinulf; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. GLIMT: MIKROGLIMT. 2011.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre. UV-jegeren. Dykking 2011. ISSN 0801-4582.s 99 - 100.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Fakta om kveite. Fridykking & undervannsjakt 2010; Volum 3. ISSN 1891-232X.s 24 - 24.

 • Medlem i forskergruppe