Arbeider i CRIStin


  • Fjukstad, Bjørn; Angelvik, Nina; Hauglann, maria wulff; Knutsen, Joachim Sveia; Grønnesby, Morten; Gunhildrud, Hedinn; Bongo, Lars Ailo. Low-Cost Programmable Air Quality Sensor Kits in Science Education. ACM Publications 2018 ISBN 978-1-4503-5103-4.s 227 - 232.s doi: 10.1145/3159450.3159569.

  • Fjukstad, Bjørn; Angelvik, Nina; Hauglann, maria wulff; Knutsen, Joachim Sveia; Grønnesby, Morten; Gunhildrud, Hedinn; Bongo, Lars Ailo. Low-Cost Programmable Air Quality Sensor Kits in Science Education. 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education 2018-02-21 - 2018-02-24 2018.

  • Kræmer, Morten; Hauglann, maria wulff. Girl Tech i Tromsø. 2017.

  • Schwenke, Ylva; Hauglann, maria wulff. Biblioteket ble fylt med 160 teknologi-interesserte jenter: - Jeg tror jeg vil bli oppfinner!. 2017.

  • Strøm, Petter; Viken, Oda; Hauglann, maria wulff. Vil ha flere jenter inn i teknologiyrke: – Det er veldig viktig. 2017.

  • Jensen, Ken-arne; Hauglann, maria wulff; Pettersen, Robert Molund. Jenter og teknologifag. 2015.