Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

JanMagneGjerdefotoJuneÅsheim
Foto: June Åsheim

Flag icon Flag icon

Jan Magne Gjerde

Forsker
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stillingsbeskrivelse:

Forsker på det NFR-finansierte prosjektet Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and Dynamics (StoneD) ved Institutt for Arkeologi, Historie, Religionsstudier og Teologi ved UiT - Norges Arktiske Universitet. Prosjektet varer fram til mars 2021. Hovudfokus i min del av prosjektet vil være demografi, bosetning, bergkunst, kommunikasjon og sesong i Alta og Alta-fjord området. 

 
Forskningsinteresser

Bergkunst

Landskap

Steinalder

Digital Kommunikasjon

Formidling

Biografiske data

Bur i Tromsø. Født i 1973 i Høyanger i Sogn. Vokste opp på Stadlandet i Nordfjord. Er samboer med tre barn.

UTDANNING

Doktorgrad (PhD) ved Universitetet i Tromsø, 2010. Rock Art and Landscapes : studies of Stone Age rock art from northern  Fennoscandia (2010). Avhandlinga tok for seg bergkunst i det nordlige Fennoskandia med omfattende feltarbeid i Norge, NV-Russland, Sverige.  Avhandlinga var et studie i bergkunst og dets relasjon til landskap. Gjennom studier i felt  vart det avdekket at samspillet mellom natur og kultur kom til syne i bergkunsten. Alt fra mikrotopografiske element som sprekker og vannsig til makrotopografiske element som forma på bergklippene til sentrale kommunikasjonsårer hadde betydning for kor bergkunsten var lokalisert.

Cand. Mag. Universitetet i Bergen 1997 med fagdisiplinane Arkeologi, Etnologi og Kulturvern & Kulturformidling 

Master of Arts (M.A.), 1998. Faculty of Humanities, University of Reading, England

FORSKINGSOPPHALD

2006, 6 mnd forskingsopphald ved McDonalds Institute of Archaeology, University of Cambridge, England

2014-15, 4 mnd forskingsopphald ved Institutt for Arkeologi, Universitetet i Helsinki, Finland 

STILLINGAR 

1998-2000 Feltleiar og Prosjektleiar på Bergkunstprosjektet til Riksantikvaren ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen

2001-2003 Feltleiar og Vitskapleg assistent på Melkøyaprosjektet, Hammerfest i regi av Tromsø Museum

2011-2013 Prosjektleiar ved dei arkeologiske utgravingane ved Tønsnes, Tromsø, Tromsø Museum. Ved Tønsnes  vart det funne omfattande busetnadspor frå Eldre Steinalder. Det vart funne store busetnadar frå pioneertida og gjennom heile Eldre Steinalder med restar etter omlag 50 bustadstrukturar (teltringar eller gapahukliknande konstruksjonar). 

2013-2016 Postdoktor ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i Oslo. Post.doc - prosjektet var ein del av det NFR-finansierte prosjektet Meetings Make History og studerte bergkunst i Skandinavia frå Steinalder. Datering av bergkunst var sentralt i prosjektet. I tillegg til jamføring av bergkunst over store avstandar og relasjon mellom dei tre hovudtypane av bergkunst (slipte helleristningar, helleristningar og malingar)

2016-2017 Forsker ved Seksjon for Kulturvitskap, Tromsø Museum 

2017-2021 Forsker ved Institutt for Arkeologi, Historie, Religionsvitenskap og Teologi

 

Verv

Medredaktør i tidsskriftet Fennoscandia Archaeologica, Helsinki, Finland

Arrangementskomiteen ACRA III (Alta Conference on Rock Art), Alta, Norge 

Medlem av forsekrgruppa ARK - Arkeologi ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i Oslo, Norge

Medlem i forskingsgruppa SARG - Sub-Arctic Stone Age Research Group ved Institutt for Arkeologi og Sosialantropologi, UiT - Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Munin registreringer

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Gjerde, Jan Magne. Stone Age rock art in Fennoscandia – An overview. 2017 ISBN 9785905617317.s 164 - 169.

 • Gjerde, Jan Magne; Skandfer, Marianne. Large Mesolithic House-pits at Tønsnes, Coastal Northern Norway: Evidence of a Winter Aggregation Site?. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781796054.s 59 - 76.

 • Gjerde, Jan Magne. A boat journey in rock art ‘from the Bronze Age to the Stone Age – from the Stone Age to the Bronze Age’ in northernmost Europe. Oxbow Books 2017 ISBN 978-1-78570-820-6.s 113 - 143.

 • Gjerde, Jan Magne. Marine Ventures in Stone Age Rock Art of Fennoscandia. Equinox Publishing 2016 ISBN 9781781791363.s 337 - 354.

 • Gjerde, Jan Magne. A Stone Age Rock Art Map at Nämforsen, Northern Sweden. Adoranten 2016 (2015). ISSN 0349-8808.s 74 - 91.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Ландшафтный подход к изучению наскального искусства каменного века на реке Выг, северо-запад России. 2015 ISBN 9785905617317.s 56 - 85.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. A landscape approach to Stone Age rock art at River Vyg, North-Western Russia. 2015 ISBN 9785905617317.s 56 - 85.

 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. Oppsummering og vurdering av resultat. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 373 - 388.

 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Cerbing, Mikael; Grydeland, Sven Erik; Oppvang, Janne; Henriksen, Jørn Erik. Presentasjon av undersøkingane. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 43 - 372.

 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Grydeland, Sven Erik. Arkeologiske undersøkingar og arbeid med materialet. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 26 - 42.

 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. Lokal Kontekst. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 21 - 25.

 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. Innleiing. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 9 - 20.

 • Gjerde, Jan Magne. Stone Age Rock Art and Beluga Landscapes at River Vyg, North-west Russia. Fennoscandia Archaeologica 2013; Volum XXX. ISSN 0781-7126.s 37 - 54.

 • Gjerde, Jan Magne. Ei reise i Barentsregionens bergkunst - "litt spreidd småplukk". BERGKUNST 2011; Volum 1. ISSN 1892-7394.s 16 - 30.

 • Gjerde, Jan Magne. Knowing Places. Geographic Information in Landscapes of Rock Art. 2011 ISBN 978-5-202-01025-5.s 12 - 19.

 • Gjerde, Jan Magne. "Cracking" Landscapes: New documentation - new knowledge?. Oxbow Books 2010 ISBN 978-1-84217-405-0.s 170 - 185.

 • Gjerde, Jan Magne. Comments on Gro B. Jerpåsen:"Application of Visual Archaeological Analysis". Reconstructing Lost Relations in Archaeological Landscapes. Norwegian Archaeological Review 2010; Volum 43 (1). ISSN 0029-3652.s 65 - 72.

 • Gjerde, Jan Magne. Kvitkvalens landskap og helleristningar ved Vyg, Kvitsjøen, Nordvest-Russland. Viking 2009; Volum LXXII. ISSN 0332-608X.s 49 - 72.

 • Gjerde, Jan Magne. Лoдки Севера. 2008.s 12 - 17.

 • Gjerde, Jan Magne. Boats of the North. 2008.s 58 - 63.

 • Gjerde, Jan Magne. Beluga landscapes. Rock Art and Landscapes in the Vyg area, NW-Russia. Universitetet i Bergen 2008 ISBN 0000000000000.s 1 - 19.

 • Gjerde, Jan Magne. The location of rock pictures is an interpretive element. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk 2006; Volum 3. ISSN 0809-6058.s 197 - 209.

 • Gjerde, Jan Magne. Beluga Landscapes. New Interpretations of rock art and Landscapes by the Vyg River, NW-Russia. Russian Academy of Sciences 2005 ISBN 5943750347.s 338 - 343.

 • Gjerde, Jan Magne. "Min båt er så liten og havet så stort". Helleristningar, ansvar og turisme - bruk eller forbruk. 2002 ISBN 8278870160.s 43 - 50.

 • Gjerde, Jan Magne. Lokalisering av helleristninger i landskapet. 2002; Volum Series in 8° (37) ISBN 9122019413. ISSN 0065-0994.s 23 - 51.

 • Gjerde, Jan Magne. Geografisk kunnskap og landskap i helleristninger frå Steinalderen i det nordlege Fennoskandia. Steinalderkonferansen 2017. Kyst og samfunn - forskning og forvaltning 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Frå sprekk til kart – temporalitet, sesong, landskap og geografiske referansar i bergkunst frå steinalder. Forskerfourm 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Ei reise i bergkunst frå steinalderen gjennom Noreg, Sverige, Finland og NV-Russland. Nye funn og nye tolkingar. Tirsdagsforedrag ved Arkeologisk Museum 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. It’s not just animals – contextualizing Stone Age Rock Art in northernmost Europe. RAW - Rock Art Worldings 2017-10-23 - 2017-10-27 2017.

 • Stebergløkken, Heidrun M.V.; Gjerde, Jan Magne. Forhistorisk bergkunst møter moderne teknologi. Lokalhistorisk magasin 2017 (3). ISSN 0802-8931.s 27 - 29.

 • Gjerde, Jan Magne. Boat Petroglyph Discovered in Northern Norway. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Boats in Stone Age rock art of northernmost Europe. студеиуеское археоогиуеское оьщество - Study of Archaic Society 2017-10-14 - 2017-10-14 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Pohjois-Norjasta löytyi ehkä maailman vanhin venettä esittävä kalliopiirros – ikää yli 10 000 vuotta. (data) 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Gjerde, Jan Magne. Steinalderdag i Sandvika, Hasvik kommune. Steinalderdag for Sørvær og Breivikbotn skoler 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Norsk hällristning "en världssensation". 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning funn Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning funn i Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Hellersitning funn i Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning funn i Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning funn i Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning funn i Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning funn i Ballangen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet av en 10.000 år gammel helleristning i Nordland beskrives som en sensasjon. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet av ei 10.000 år gammal helleristning i Nordland omtalt som ein sensasjon. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Fant 11.000 år gammel helleristning i Nordland – beskrives som en «verdenssensasjon». 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet av en 10.000 år gammel helleristning i Nordland beskrives som en sensasjon. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Sensational Discovery: Probably the World’s Oldest Depiction of a Boat Found in Northern Norway. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet av en 10.000 år gammel helleristning i Nordland beskrives som en sensasjon. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet av en 10 000 år gammel helleristning i Nordland beskrives som en verdenssensasjon. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Du kan være der ti ganger og ikke se den. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet av en 10.000 år gammel helleristning i Ballangen beskrives som en sensasjon. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Det går ikke an å beskrive slike funn som dette. Helleristning funnet i Nordland. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Sensasjonelt funn: – Dette er trolig verdens eldste avbildning av båt. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Fant to nye steder med flere tusen år gammel kunst. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Two new sites found with Stone Age art. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Med guide på Dyreberget. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Fant to nye steder med flere tusen år gammel kunst. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Hva betyr helleristningene?. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Hva betyr helleristningene?. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Omvisning på helleristningsfeltet Dyreberget. Kulturminnedagene 2017 2017-09-10 - 2017-09-10 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristninger på sprit. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristninger på sprit. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristninger på sprit. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Rapport vedrørande sikring av bergkunst i Nord-Noreg 2017. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Hellersitninger på sprit. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristninger på sprit. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. «Serverer» alkohol til mange tusen år gammel elg. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Ofrer 90 liter ren sprit på å berge 7000 år gammel elg og kveite. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funnet på Gamnes fra oktober 2015. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Foto av hellemalingane på Fiskerhalvøya. Ä´vv Skoltesamisk musem - Fast utstilling 2017-06-16 - 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Minus 11.500 år. Steinalderdag på Gamnes. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Bakıda Qobustan Milli Tarix- Bədii Qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi qeyd edilir. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi qeyd edilir. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. QOBUSTAN QORUĞUNUN 100 MİN ZİYARƏTÇİSİ OLUB. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. “Qobustan qayaüstü təsvirləri əmin-amanlığı, dostluğu, birliyi tərənnüm edir”. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Bakıda Qobustan Milli Tarix- Bədii Qoruğunun yaradılmasının 50 illiyi qeyd edilir. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Fiftieth Anniversary of Gobustan Reserve. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Norway and Azerbaijan - Junction of Cultures. 50th Anniversary of establishment of Gobustan National Historic Preserve. Opening Ceremony 2017-06-13 - 2017-06-13 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock art landscapes and geographical information. New interpretations and approaches to Stone Age Rock Art of Fennoscandia. Gobustan - Rock Art at the Junction of cultures 2017-06-14 - 2017-06-14 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. 11.500 år tilbake i tid på Gamnes. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningane på Gamnes - kva skjuler seg i berget. Steinalderdag / Åpen dag 2017-06-10 - 2017-06-10 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderdag / Åpen dag på Gamnes. Steinalderdag / Åpen dag på Gamnes 2017-06-10 - 2017-06-10 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderdag på Gamnes for 9.klasse på Bjørnevatn og Kirkenes Ungdomsskole. Steinalderdag på Gamnes 2017-06-09 - 2017-06-09 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Åtte tusen år gammel bergkunst: – Er det en sjaman-elg som kommer fra et parallelt univers?. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Åtte tusen år gammel bergkunst lokker arkeologer til Fosen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Arkeologene aner ikke helleristningens alder – nå ønsker de tips fra publikum. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Nytt funn i unike Ofoten: Vet du noe om denne helleristningen?. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Nytt funn i unike Ofoten: Vet du noe om denne helleristningen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Første funn av hellemalerier i Aust-Agder. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Funn av flere tusen år gamle veggmalerier. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. 3000 år gamle fjellmalerier i Aust-Agder. (data) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Første funn av hellemaling i Aust-Agder. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Dette har de aldri funnet i Aust-Agder tidligere. (fulltekst) 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Nyhetsformidleren fra Steinalderen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Selfangststasjon fra steinalderen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Selfangststasjon fra steinalderen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. Russiske arkeologer fant selfangststasjon fra Steinalderen. 2017.

 • Gjerde, Jan Magne. ”Snowscapes of rock art” - reiser i vinterlandskap og bergkunst. Mini-forskermaraton til ære for Ericka Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. RAPPORT VEDRØRANDE SIKRING AV BERGKUNST I NORD-NORGE 2016 – del 2. 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Berg, bjørnar og landskap https://m.youtube.com/watch?v=LIA_O47xAIE. Hjernekraft Pechakucha Youtube 2016-12-09 - 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Berg, bjørnar og landskap http://hjernekraftverk.no/pechakucha/videoer/. Hjernekraftverk Pechakucha 2016-12-09 - 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Desembernatt 2016 2016-12-01 - 2016-12-01 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Berg, bjørnar og landskap. Hjernekraftverk PechaKucha 2016-11-30 - 2016-11-30 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock art at Skavberg. Comparative Studies in Stone Age Demography (COMSSA) Workshop 2 2016-11-24 - 2016-11-24 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. “It may be winter outside (but in my heart it's spring)”. Reflections on seasons, seasonality, cosmology, geography and landscapes in Stone Age rock art. Comparative Studies in Stone Age Demography (COMSSA) Workshop 2 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Temporality, seasons and seasonality in Stone Age rock art of Fennoscandia. Hällbilder i norra Europa -­ en introduktion (1AE020) - Livestream 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Åpning av Forskningsdagene UiT 2016 Forestilling 3. Åpning av Forskningsdagene UiT 2016 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Samovarteateret Åpning av forkningsdagene Forestilling 2. Åpning av Forskningsdagene UiT 2016 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Samovarteateret Åpning av forkningsdagene Forestilling 1. Åpning av Forskningsdagene UiT 2016 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Forskningsdagene åpnet i Kirkenes. 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. An introduction to Stone Age Rock Art and landscapes in Fennoscandia / Введение в каменный век Рок искусства и пейзажи в Фенноскандии. Lectures at Department of Archaeology/ Университетская археология: прошлое и настоящее 2016-10-22 - 2016-10-22 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Stone Age Rock Art in Fennoscandia - an overview / Каменный век Рок Искусство в Фенноскандии - обзор. Университетская археология: прошлое и настоящее - Памяти А.Д.Столяра / Department of Archaeology 80 years-Memory of Abram Stoliar 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Наскальная живопись каменного века Баренцева региона. «МУРМАН И РОССИЙСКАЯ АРКТИКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» к 100-летию Города-героя Мурманска 2016-08-26 - 2016-09-28 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Stone Age Rock Art Landscapes of the Barents Region. "Murman and the Russian Arctic: PAST PRESENT FUTURE" the 100th anniversary of the Hero City of Murmansk 2016-09-26 - 2016-09-28 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Artig åpning av liksom-forskere. 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Suksess for forskningsteateret. (data) 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. I shall be released: contextualizing paraphernalia in Stone Age Rock Art. WAC-8 - The Eight World Archaeological Congress 2016-08-28 - 2016-09-02 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. Geographical information in Stone Age Rock Art of Fennoscandia. WAC-8 - The Eight World Archaeological Congress 2016-08-28 - 2016-09-02 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311). ISSN 0030-6703.s 15 - 25.

 • Gjerde, Jan Magne. Arkeologi, kildebruk og tolking. Kildebruk i skolen 2016-06-09 - 2016-06-09 2016.

 • Gjerde, Jan Magne. From cracks to maps - geographical references in Stone Age Rock Art. SARG Workshop 2016-04-27 - 2016-04-28 2016.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne. Beskjeder i berget. Rein i Stein. Nyoppdagete helleristninger i Øst-Finnmark som forteller om kommunikasjon og ferdsel for 7000 år siden.. (fulltekst) Norark.no 2016.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Interacting with the sea - rock art location and seascapes in the Stone Age of Northernmost Europe. Canadian Archaeological Association (CAA) Annual Meeting 2015-04-29 - 2015-05-02 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Å sjå med nye auge – skildring av ei reise til hellemålaingane på Fiskerhalvøya, Kola, NV-Russland. Desembernatt 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. A landscape approach to Stone Age rock art at River Vyg, North-Western Russia. IV Northern Archaeological Congress 2015-10-19 - 2015-10-23 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Her avslører Jan Magne flere tusen år gamle usynlige kunstverk. 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Ein oversikt over bergkunst fra Steinalder i Norge, Sverige, Finland og NV-Russland - nyare forskingsresultat sett i forskningshistorisk lys. UiO 2015-10-05 - 2015-10-05 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. The Stone Age rock art of Fennoscandia. 1st Abram Stolyar Colloquium on Rock Art 2015-10-02 - 2015-10-04 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Avslører usynlige budskap fra Steinalderen. 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Knekker Steinalder-koden. 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. ”Rock art and landscapes - a journey in Stone Age rock art of Fennoscandia”. THE UNIVERSITY OF HELSINKI CHAIR OF ARCHAEOLOGY SPEAKER SERIES 2015-10-01 - 2015-10-01 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Se steinalderkokkenes oppskrift på garantert mør og saftig steik!. 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Mat og myte - mat i historisk perspektiv. Hvordan lagde man mat i steinalderen. Mat og myte - mat i historisk perspektiv 2015-09-27 - 2015-09-27 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Snowscapes of rock art – seasons and landscapes in Stone Age rock art. ACRA III (Alta Conference on Rock Art) 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Planlegger å sprenge ved helleristningsfelt. 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Slik kan du finne helleristninger. 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Helleristninger på Skavgerg i Tromsø. Velferdsagen TMU 2015 2015-08-26 - 2015-08-26 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. A brief introduction to Nämforsen. MMH meeting june 2015 2015-06-01 - 2015-06-01 2015.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Stone Age rock art and landscape of Fennoscandia. CAA 2015-05-03 - 2015-05-03 2015.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og landskap. Vandreutstilling Alta Museum 2014-01-01 - 2014-02-02 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Rescue archaeology at Tønsnes, northern Norway - new documentation methods and preliminary results from the large Stone Age excavations. Annual Archaeology Day 2014-12-12 - 2014-12-12 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. A boat journey in rock art from the Stone Age to the Bronze Age in northernmost Europe. Where north meets south – methods and theory in interpreting rock-art traditions 2014-10-21 - 2014-10-23 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Snakket med rein og danset med kval. 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Viste fram helleristninger under Forskningsdagene. 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Sjamanars kommunikasjon i steinalderen. Forskningsdagane 2014 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Disse helleristningene er nærmere 7.000 år gamle. 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Spanande historier frå steinalderen om bjørnejakt og kvaljakt. Åpen dag Tromsø Museum 2014 2014-09-21 - 2014-09-21 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. "Snakket med rein og danset med hval". 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Bergkunst og Landskap. Utstilling Tromsø Museum 2014-09-09 - 2014-10-15 2014.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og Landskap. Utstilling Tromsø Museum 2014-06-25 - 2014-07-27 2014.

 • Gjerde, Jan Magne. Tønsnes - Harbour and meeting place through 11000 years. Vitenskapet 2014-05-15 - 2014-07-01 2014.

 • Gjerde, Jan Magne. Tønsnes - Hamn og Møtestad i 11000 år. Vitenskapet 2014-05-15 - 2014-07-01 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Intertwined worlds: speaking to stones and communicating with spirits. Nordic Tag 2014 session Archaeology as a source for prehistoric religion 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Temporality of landscapes in Stone Age rock art. Nordic Tag 2014 session Landscapes of temporalities and activities 2014-04-23 - 2014-04-23 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Steinalderriket på Tønsnes, Tromsø, Nord-Noreg - frå pionerbusetjing til møtestad? Ein presentasjon av utgravingane i 2011 og 2012. Pionernettverksmøte 2014-03-26 - 2014-03-29 2014.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Vinterjakt på ski i steinalderen. Jakt og fiske 2014 (4). ISSN 0800-3041.s 42 - 46.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og landskap. Historier i berg frå steinalderen. Utstillingsåpning Bergkunst og landskap 2013-01-13 - 2013-01-13 2013.

 • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. TØNSNES HAVN, TROMSØ KOMMUNE, TROMS. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 9 - 20.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og landskap. Vandreutstilling Trondenes Historiske Senter 2013-01-13 - 2013-02-24 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og Landskap. Vandreutstilling Alta Museum 2013-06-01 - 2013-09-30 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Kvalfangst i Steinalderen. Desembernatt 2013 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Ei reise i steinalderens bergkunst og landskap på nordkalotten. Norsk Arkeologisk Selskap Årsmøte 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst, landskap og geografisk kunnskap i bergkunst frå steinalderen i Fennoskandia. Seminar RA 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Marine Ventures in Stone Age rock art of Fennoscandia. Marine Ventures International Symposium 2013-10-02 - 2013-10-06 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Historien til Tønsvik Havn. (data) 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Tønsnes – havn i 11.000 år. Forskningsdagene 2013 2013-09-26 - 2013-09-26 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. En resa i jägarstenålderns bildvärld. Bergkonst från Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Förelesningar vid Nämforsen 2013-09-19 - 2013-09-19 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Historisk vandring i fremtidens landskap - arkeologi på Tønsnes. Historisk vandring i fremtidens landskap 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Landskap og geografisk kunnskap i bergkunst frå steinalderen i nordre Fennoskandia. Landskap, bevegelse, konflikter - Tverrfaglig landskapsforskning for kunnskap om kultur og samfunn 2013-06-11 - 2013-06-11 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock art om skis. Meetings Make History Prosjektmøte 2013 2013-05-27 - 2013-05-30 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Frå dei fyrste pionerar til møtestad – Tønsnes i steinalderen. Ottar 2013. ISSN 0030-6703.

 • Gjerde, Jan Magne. Tønsnes, et industristed siden før vikingetida?. Arktisk Forening 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.

 • Gjerde, Jan Magne. Om dagens kunnskap (og myter) om steinalderen - hva forteller Tønsnes-prosjektet?. Foredragsserie: “Tromsø-regionen – kulturell møteplass gjennom 10 000 år”. Samisk Søndag 2012 2012-01-29 - 2012-01-29 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Fant flere tusen år gammel øks. Bladet Tromsø 2012.s 10 - 11.

 • Gjerde, Jan Magne. “Der fire vegar møtast” gjennom 11000 år. Tønsnes fra pionerbusetting til møteplass. Tromsø Havn årsarrangement 2012-12-07 - 2012-12-07 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Kvalfangst i steinalderen - farar, frykt, ritual og festlegheiter. Desembernatt 2012 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderriket på Tønsnes. Desembernatt 2012 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. TØNSNES I STEINALDEREN – frå pionerbusetjing til møtestad. Forskningsseminar ved Seksjon for Kulturvitenskap 2012-12-05 - 2012-12-05 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. “Der fire vegar møtast”. Tønsnes fra pionerbusetting til møteplass. Resultater fra utgravingane ved Tønsnes 2011 og 2012. Styremøte Tromsø Havn 2012-11-08 - 2012-11-08 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Sieimma, Nordreisa Kommune. Registrering av bergmalinger. 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Vi møtes på Tønsnes der fire vegar møtast!. SMARTsti 2012-10-01 - 2012-10-01 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Tønsnes “Der fire vegar møtes”. Fra pionerbusetting til møteplass. Kva fant arkeologane under utgravingane på Tønsnes i 2011 og 2012. Tromsø Senior Høyre Foredragsserie 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Å fange kval i steinalderen - farar, frykt, ritualer og fest. Tromsø Museum 140 år 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderens sjamaner. (data) 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderens sjamaner. 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. "Tromsøs første bydel?" Kva fant arkeologane under utgravinga på Tønsnes i 2011. Jubileum Strimmelen Skole 2012-06-16 - 2012-06-16 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningane på Skavberg - Nye funn og tolkingar. Kulturminnedagen 2012. Utflukt! Kulturskatter på Kvaløya 2012-09-09 - 2012-09-09 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Tønsnes - en av de eldste boplasser i Norge. 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Knowing Places. Geographic Information and Landscapes in Northern European Stone Age Rock Art. EAA (European Archaeologists Association) 18th Annual Meeting 2012 2012-08-31 - 2012-08-31 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Reindeer and Reindeer Hunting in Northern European Stone Age Rock Art. EAA (European Archaeologists Association) 18th Annual Meeting 2012 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Chronology, "regional animals" and motifs from in Stone Age Rock Art. Meetings MAke History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe 2012-03-29 - 2012-03-29 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Hunters' Rock Art in Scandinavia, Finland and Western Russia. Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe 2012-03-29 - 2012-03-29 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Norske røter (1):Pionerane ved iskanten. 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. God Morgen Tromsø! Å være arkeolog. 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Bronsealder i Sør-Skandinavia del 2. Forelesning Ark 1005 2012-02-28 - 2012-02-28 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Bronsealder i Sør-Skandinavia del 1. Forelesning Ark 1005 2012-02-22 - 2012-02-22 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Stone Age cartoons. (data) 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Tegnefilm fra steinalderen. (data) 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Kva fant arkeologane under utgravingane på Tønsnes,og korleis trur ein at den fyrste ”byen” i Tromsø-området såg ut?. Senioruniversitetet 2012-02-22 - 2012-02-22 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Dyrevenn. 2012.

 • Gjerde, Jan Magne. Networking and participation: Presenting yourself to the academic world. Sosial Fagdag - Social Scholarly Day 2011-03-18 - 2011-03-18 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. "Tønsnes Hotell 2011" 10000år, Tønsnes, arkeologi og reiseliv på 30min. Årlig hotellseminar Tromsø 2011-12-12 - 2011-12-12 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og landskap. Åpning av sommerutstilling 2011 på Tromsø Museum. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderriket på Tønsnes. Desembernatt 2011 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.

 • Gjerde, Jan Magne; Henriksen, Siv. Vil ha dine skatter. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Framifrå bergkunst i fjerde!. Veggutstilling Framsenteret 2011-11-24 - 2021-11-24 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Ei tidsreise tilbake til Steinalderen på Tønsnes. Tromsø Rotary tirsdagsforedrag 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.

 • Arntzen, Johan Eilertsen; Gjerde, Jan Magne. Årets feltsesong ved Tromsø Museum. Norsk arkeologmøte 2011-11-03 - 2011-11-04 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderdag ved Kaldfjord Skole. Steinalderdag 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Praktgjenstandar frå steinalderen - Bildedokumentar. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2011; Volum 5 (3).s 26 - 27.

 • Gjerde, Jan Magne. Ny forskning på helleristningane i Alta med Nord-Europa som bakteppe. Verdensarvdagen 2011-10-01 - 2011-10-01 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Lysets magi på helleristninger. Forskningsdagene 2011-09-29 - 2011-09-29 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Unikt smykke restaurert. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingene på Tønsnes. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingene på Tønsnes. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Her skjer årtusenets uhell. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Her skjer årtusenets uhell. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Å lage mat i Steinalderen. Kokegrop. Åpen dag Tromsø Museum 2011-09-25 - 2011-09-25 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Tilbake til Steinalderen på Tønsnes. Kva skjulte seg under torva i 2011?. Åpen Dag Tromsø Museum 2011-09-25 - 2011-09-25 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Arkeologiske utgravinger ved Tønsnes 2011. NTL ekskursjon 2011-08-23 - 2011-08-23 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Arkeolog for en dag. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Etter 11.000 år sluttes ringen. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Arkeologiske utgravinger på Tønsnes. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingene på Tønsnes 2011. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Fikk steinaldersmykke i skjell. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Tar deg tilbake til steinalderen. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Arkeolog for en dag?. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderutgravingen på Tønsnes utenfor Tromsø vekker oppsikt: - Dette er en skattekiste. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Tilbake til Steinalderen på Tønsnes. Omvisning på utgravingsområdet under åpen dag. Åpen dag 2011-08-06 - 2011-08-06 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Tilbake til steinalderen på Tønsnes. Åpen dag ved utgravingene på Tønsnes. Åpen dag 2011-08-06 - 2011-08-06 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingene på Tønsnes 2011. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingene på Tønsnes 2011. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingene på Tønsnes 2011. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Utgravingane på Tønsnes 2011. (data) 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Sommerjobb: Skattejegere. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Steingal etter gigantfunn. (data) 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Fant smykker, økser og pilspisser. (data) 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Har bodd mennesker på Tønsnes i 10 000 år. (data) 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. TRomsø er eldre enn du tror. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Tromsø er eldre enn du tror. (data) 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Unike funn på Tønsnes. (data) 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Historier i berg. Åpning av Tromsø Museums sommerutstilling Bergkunst og Landskap. 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og landskap. Historier i berg frå steinalderen. Sommerutstilling ved Tromsø Museum 2011 2011-06-17 - 2011-08-14 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Historier fra våre eldste arkiv. Bergkunst frå Steinalderen. IKATS Kontaktseminar 2011 2011-05-23 - 2011-05-23 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst og hellersitningar frå Steinalderen på Skavberget, Kvaløya. Utdanningsforbundet sin seniordag 2011 2011-05-11 - 2011-05-11 2011.

 • Gjerde, Jan Magne. Eit eventyr i bjørnens rike - om eit feltarbeid i Russlands villmark. Ottar 2011; Volum 2 (285). ISSN 0030-6703.s 28 - 35.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunstens Landskap. Forskningssenminar IAS 2010-12-10 - 2010-12-10 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningene på Kirkely. Åpning av tilrettelegging av helleristningene på Kirkelym Tennes i Balsfjord 2010-09-22 - 2010-09-22 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock Art and Landscapes. Studies of Stone Age rock art from Northern Fennoscandia. 2010 ISBN 978-82-8244-028-8.

 • Gjerde, Jan Magne. "The art of excavation and the excavation of art.". Prøveforelesning for Phd-graden i Arkeologi 2010-10-15 - 2010-10-15 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Ei reise i Barentsregionens bergkunst og landskap. Bergkunst 2010 2010-05-25 - 2010-05-27 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunstens tid. Norsk Arkeologmøte 2010-11-04 - 2010-11-05 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Strandlinjedatering 2 - forelesningsrekke Ark 2002. Forelesning ARK 2002 2010-02-11 - 2010-02-11 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Strandlinjedatering 1 - forelesningsrekke Ark 2002. Forelesning ARK 2002 2010-02-04 - 2010-02-04 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningar frå steinalderen - historiar frå våre eldste arkiv. Den nasjonale Arkivdagen 2010-11-13 - 2010-11-13 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Oppdag bergkunsten. Forskningsdagene 2010 2010-09-26 - 2010-09-26 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. "Ved en gård i Balsfjorden fins en helle, hvorpå adskillelige figurer er inngravet" - En presentasjon av helleristningene ved Tennes. Åpning av tilrettelegging av helleristningene ved Kirkely, Tennes i Balsfjord 2010-09-22 - 2010-09-22 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningane i Alta - historier i berg gjennom flere tusen år. Tur til helleristningene i Alta 2010-08-14 - 2010-08-14 2010.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningers ukjente landskap. Norske Landskapsarkitekters Høstmøte 2009-09-25 - 2009.

 • Gjerde, Jan magne; Gjerde, Jan Magne Sterri. Største landdyr i Europa. 2009.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristning av kvalfangst. NaturligVis 2009-07-01 - 2009.

 • Gjerde, Jan Magne. Med skråblikk på helleristningane på Skavberg. Forskningsdagane 2009-09-27 - 2009-09-27 2009.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningar frå Steinalderen ved Skavberget. Kulturminnedagen 2009 2009-09-13 - 2009-09-13 2009.

 • Gjerde, Jan Magne. Berga fortel - historier i berg. Ottar 2009; Volum 1 (274). ISSN 0030-6703.s 31 - 37.

 • Gjerde, Jan Magne. Den største elgen i Nord-Europa. 2009.

 • Gjerde, Jan Magne. Helleristningar frå Steinalderen på Skavberget, Kvaløya. (data) 2009.

 • Gjerde, Jan Magne. "Cracking" Landscapes. New documentation - new knowledge?. Changing Pictures. Rock art traditions and visions in the northernmost Europe. Open Lectures, october 20-24th 2008 2008-10-20 - 2008-10-24 2008.

 • Gjerde, Jan Magne. Dyr i berg. Desembernatt 2008 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.

 • Gjerde, Jan Magne. Ei reise i Russisk bergkunst. Desembernatt 2007 2007-11-30 - 2007-11-30 2007.

 • Gjerde, Jan Magne. Boats of the North. Petroglyphs of Kanozero 2007-09-04 - 2007-09-04 2007.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock art and Landscapes. Comparative studies of Stone Age Rock Art from Northern Fennoscandia. Environmental and Cultural Perspectives on the western Barents Region 5000 BC to AD 1400 2007-06-05 - 2007-06-13 2007.

 • Gjerde, Jan Magne. Båtar i berg – ei reise i bergkunst frå Onegasjøen til kysten av Nord-Noreg. Ordkalotten 2007 2007-11-30 - 2007-11-30 2007.

 • Gjerde, Jan Magne. A presentation of Stone Age rock art of Northern Fennoscandia - and problems of dating. Pal Meso Group 2006-06-02 - 2006-06-02 2006.

 • Gjerde, Jan Magne. Fant 500 nye hellersitninger. 2006.

 • janik, liliana; Gjerde, Jan Magne. Rock Art of Northern Europe. Science Day 2006-03-18 - 2006-03-18 2006.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock art and landscapes of Northern Europe. British Rock Art Group Symposium 2006 / 3rd bi-annual Rock Art Symposium 2006-05-06 - 2006-05-07 2006.

 • Gjerde, Jan Magne. Forskning 2005. Fagenhet for Arkeologi Årsseminar 2005-12-02 - 2005-12-02 2005.

 • Gjerde, Jan Magne. Beluga Landscapes. New interpretations of rock art and landscapes by the Vyg River, NW-Russia. World of Rock art 2005-10-03 - 2005.

 • Gjerde, Jan Magne. Beluga landskap. Nye tolkingar av bergkunst og landskap i ristningsområdet ved Vyg, Kvitsjøen, Norvest-Russland. Forskningsseminar 2005-04-29 - 2005.

 • Gjerde, Jan Magne. 5117 kilometer tur/retur - Erfaringar frå eit feltarbeid i Karelen. Mødding 2005-04-15 - 2005-04-15 2005.

 • Gjerde, Jan Magne. New stories in 6000 year old art. Course in Media-training and communication skills for Phd students 2005-05-23 - 2005-05-24 2005.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst i NordVest-Russland. Lokale trekk og regionale impulser. Norsk Arkeologimøte NAM 2005-11-10 - 2005-11-12 2005.

 • Gjerde, Jan Magne. Fortellingen om Kåfjord - i relasjon til andre områder i nord. 3D-utstilling Kåfjord 2004-10-21 - 2004-10-22 2004.

 • Gjerde, Jan Magne. Steinalderdager på Tromsø Museum. Steinalderdager på Tromsø Museum 2004-10-30 - 2004-11-30 2004.

 • Gjerde, Jan Magne. Bergkunst i Barentsregionen - presentasjon av doktorgradsprosjekt. Fagenhet for Arkeologi - Forskningsseminar 2004-04-06 - 2004-04-06 2004.

 • Gjerde, Jan Magne. Rock art and landscapes in the Vyg region, NW-Russia. Cognition and Signification in Northern Landscapes 2004-11-19 - 2004-11-21 2004.

 • Gjerde, Jan Magne. Bruk av Photoshop til skadedokumentasjon. Kurs i dokumentasjon av bergkunst 2003-09-01 - 2003-09-03 2003.

 • Gjerde, Jan Magne. Photoshopkurs for Bergkunst. 2002.

 • Gjerde, Jan Magne. "Min båt er så liten og havet så stort". Helleristningar, ansvar og turisme - bruk eller forbruk. Kulturisme - Seminar om Kultur og Turisme 2000-11-27 - 2000-11-28 2000.

 • Gjerde, Jan Magne. Lokalisering av helleristninger i landskapet. Bilder av bronsålder - ett seminarium om förhistorisk kommunikation 2000-10-19 - 2000-10-22 2000.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. Digital dokumentasjon av helleristninger. RA bergkunstseminar 2000-04-04 - 2000-04-04 2000.

 • Gjerde, Jan Magne Sterri. A different use of landscape? The Visual landscape study of rock art styles in Hardanger, Western Norway. A mothod of dating?. 1998.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content