Velkommen til Institutt for reiseliv og nordlige studier

IMG_1300winner ser.jpg
Foto: Ragnhildur Asvalds

Flag icon Flag icon

Brynhild Granås

Førsteamanuensis
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Forskningsinteresser

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

Forskningsprosjekter

For tiden forsker jeg på fenomenet langdistanse sledehundekjøring, en ny friluftslivspraksis og vinteridrett og et nytt turistprodukt i Norge de siste årene. Jeg spør hva slags fenomen hundekjøring er i en norsk sammenheng og hvordan vi kan forstå gjennombruddet praksisen har hatt, som blant annet har bidratt inn en voksende arktisk vinterturisme. Studien ser blant annet på hvordan forholdet natur-kultur og menneske-dyr «forhandles» gjennom hundekjøring og identifiserer koblinger praksisen står i til nasjonal identitet, friluftsliv, vitenskapshistorie og turisme. Studien er basert på etnografisk feltarbeid og inngår i forskningsprosjektet "New Turns in Arctic Winter Tourism" (NFR 2013-2016).

I PhD-avhandlingen «Det gjenstridige mangfoldet. Bak slagord og overskrifter i nordlig byutvikling» (2012) studerte jeg byene Kiruna, Narvik og Kirkenes, som på ulike måter står i et tett forhold til gruveindustrien. En viktig side ved arbeidet var å vise hvordan svært ulike aktører og interessenter er med når steder gis mening. Både innbyggere og tilreisende tar del i slike meningstilskrivelser gjennom det de sier og det de gjør, sammen med politikere og næringsinteressenter lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt. På den ene siden kommer avhandlingen med kritiske innvendinger til forenklede forståelser av stedlig identitetspolitikk, slik vi for eksempel kan se det i prosesser der steder merkevarebygges og markedsføres. På den andre siden beskriver avhandlingen det tvetydige ved hver av disse byene som gruvebyer, industribyer og avindustrialiserte steder. De er alle «uavklarte», «urene» rom der førmoderne, industrielle og postindustrielle kjennetegn brytes. Samtidig viser avhandlingen hvordan det lokale mulighetsrommet for å skape utvikling er betinget av posisjonen byer som dette er gitt som «periferier». Det gir muligheter så vel som begrensninger i arbeidet med å utforme gode byer for innbyggere, videreutvikle industri og skape vekst i alternative næringer.

I tidligere forskningsprosjekt har jeg studert stedsutvikling og innovasjonsprosesser i reiseliv og matvareproduksjon i ulike kommuner i Lofoten og Vesterålen.

Biografiske data

Utdanning:

 • PhD, Universitetet i Tromsø, 2012
 • cand.polit., sosiologi hovedfag, Universitetet i Oslo, 1997


Arbeidserfaring:

 • 1.amanuensis IRN/UiT Norges arktiske universitet (2013-)
 • Prosjektleder og forsker IRN/Høgskolen i Finnmark (2012)
 • Stipendiat ISS/CEPIN og universitetslektor ISS (2007-2011)
 • Prosjektleder og forsker IPL/UiT (2003-2006)
 • Prosjektleder UiT's kommunikasjonsstrategi, Informasjonsavdelinga/UiT (2002-2003)
 • Konsulent for internasjonale studiesaker, Studieavdelinga/UiT (1998-2002)
 • Høgskolelektor, Avdeling for helse- og sosialfag/Høgskolen i Harstad (1998)
 • Forskningsassistent ISS/UiO (1997)

Arbeider i CRIStin


 • Granås, Brynhild. Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 299 - 315.

 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild. Dimensions of tourism destinations. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 1 - 20.

 • Granås, Brynhild. A place for whom? A place for what? The powers of destinization. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 79 - 92.

 • Granås, Brynhild. Ambiguous place meanings. Living with the industrially marked town in Kiruna, Sweden. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography 2012; Volum 94B (2). ISSN 0435-3684.s 125 - 139.s doi: 10.1111/j.1468-0467.2012.00400.x.

 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 327 - 330.

 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Gregson, Nicky; Everts, Jonathan; Granås, Brynhild; Healey, Ruth. Performing Academic Practice: Using the Master Class to Build Postgraduate Discursive Competences. Journal of geography in higher education (Print) 2010; Volum 34 (2). ISSN 0309-8265.s 283 - 298.s doi: 10.1080/03098260903502695.

 • Granås, Brynhild. A mining town or a town with a mine? Industrialisation processes and institutional negotiations of place meanings. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 6 - 26.

 • Røiseland, Asbjørn; Granås, Brynhild. Urban Governance and Path Dependency in Northern Norway. 2010 ISBN 978-1-895939-32-3.s 133 - 160.

 • Granås, Brynhild. Constructing the unique - communicating the extreme. Dynamics of place marketing. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 111 - 126.

 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An Industrial Site Reinvented as a Border Town. (omtale) Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.

 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An INdustrial Site Reinvented as a Border Town. Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.

 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place and Transport: Particularities of a Town and its Mobilities. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 179 - 193.

 • Granås, Brynhild. The place and spatial configurations of everyday life. 2008 ISBN 9788291636900.s 181 - 199.

 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Granås, Brynhild. Places and Mobilities. Beyond the Periphery. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 1 - 10.

 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: The 'bordered' reinvention of an industrial town. 2007.s 55 - 68.

 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: the "bordered" reinvention of an industrial town. 2007 (1).s 55 - 69.

 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Flerfaglig stedsforståelse i analyse av lokale transformasjonsprosesser. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 156 - 169.

 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Dimensions of place reinvention. 2007.s 9 - 38.

 • Granås, Brynhild; Gunnarsdotter, Yvonne. The unique and the ordinary - reinventing place through symbolic communication. 2007.s 69 - 86.

 • Granås, Brynhild. Innovative Approaches and Global Constraints. The case of two Lofoten municipalities. 2004 ISBN 91-89332-42-3.s 89 - 120.

 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild. Tourism Destination Development. Turns and Tactics. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 153 - 170.

 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Granås, Brynhild. Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 233 - 244.

 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild; Aarsæther, Nils. Innovations in the Nordic periphery. 2004 ISBN 91-89332-42-3.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Granås, Brynhild; Rantala, Outi. Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles. The 24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality 2015-10-02 - 2015-10-05 2015.

 • Granås, Brynhild. Finnmarksløpet. 2014.

 • Granås, Brynhild. Finnmarksløpet "sportifiseres". 2014.

 • Granås, Brynhild. Finnmarksløpet. 2014.

 • Granås, Brynhild. Cafe Society. Aksel Tjora og Graham Schambler (red.). Sosiologisk Tidsskrift 2014; Volum 22 (3). ISSN 0804-0486.s 321 - 323.

 • Granås, Brynhild. Dog-Sledding. Tourism and Identity in the Arctic 2014-04-10 - 2014-04-10 2014.

 • Granås, Brynhild. What Dog-Sledding Does. Stories as Material Semiotics 2014-02-13 - 2014-02-14 2014.

 • Granås, Brynhild. How Women Became Mushers. Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.

 • Granås, Brynhild. The Breakthrough. New Turns in Arctic Winter Tourism 2014-10-30 - 2014-10-30 2014.

 • Granås, Brynhild. Havnen, stedet og stedet som havn. Havneseminar. Havne som knutepunkte 2013-11-28 - 2013-11-28 2013.

 • Granås, Brynhild. Tha Past and the Place. The Ideal Town of Kiruna. Heritage, Valorization, and Tourism 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.

 • Granås, Brynhild. Om å være en stemme i et mangfoldig Nord-Norge. Konsultasjon for KUN 2013-02-19 - 2013-02-20 2013.

 • Granås, Brynhild. Det gjenstridige mangfoldet. Bak slagord og overskrifter i nordlig byutvikling. 2012 ISBN 9788282440806.

 • Granås, Brynhild. The Arrival of the Mongrels. Globalization and Modernizing Processes in the North 2012-11-14 - 2013-10-15 2012.

 • Granås, Brynhild. Byen og storindustrien. Ramsalt. Urbant og arktisk landskap i endring 2012-09-21 - 2012-09-21 2012.

 • Granås, Brynhild. Musikalsk emansipasjon. Fra Smurfeland til Pitchfork. Sosiolog-nytt 2011 (3). ISSN 0333-3205.

 • Granås, Brynhild. Tilfeldighetenes sosiologi. Sosiolog-nytt 2010 (1). ISSN 0333-3205.

 • Granås, Brynhild. Community without borders. Sosiolog-nytt 2009 (1). ISSN 0333-3205.

 • Granås, Brynhild. Stedsbranding, stedsutvikling, attraktive steder... Jippoer og muligheter for hurtigruteentusiaster og andre lokalpatrioter. Foredrag 2008-11-19 - 2008-11-19 2008.

 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. 2007.s 55 - 68.

 • Granås, Brynhild. Place and transport: Particularities of a town and its mobilities. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.

 • Granås, Brynhild. Gjenskaping av Narvik by: Næringsliv, politikk og byliv etter omstillingsperioden. Næringskafé: Narviks evne til fornyelse 2007-02-22 - 2007-02-22 2007.

 • Granås, Brynhild. Unna vei for industrien! Om flyttinga av Kiruna by. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.

 • Granås, Brynhild. Det "attraktive" stedet?. Stedsutvikling i nord - nye roller og nye kompetansebehov? 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.

 • Granås, Brynhild; Røiseland, Asbjørn. Industrial Production or Cultural Economy? Urban governance in the Northern Periphery in the lenses of path dependency. Old Economy Regions in the New Economy 2006-03-24 - 2006-03-25 2006.

 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place reinvention. Dynamics and governance perspectives. Internationalisation of regional development policies – needs and demands in the Nordic countries 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.

 • Granås, Brynhild. Reinventing place. Very different ways of branding place – cultural activists versus economic management. Culture and Creativity as a driving force in local and regional development 2006-05-24 - 2006-05-24 2006.

 • Granås, Brynhild. The unique and the ordinary. Reinventing place by symbolic communication. Sted, identitet og tilhørighet 2006-10-23 - 2006-10-25 2006.

 • Granås, Brynhild. Gjenidentifisering av nordområdebyer. Medlemsmøte 2006-11-16 - 2006-11-16 2006.

 • Granås, Brynhild. Hvordan utvikle kultur for nyskaping?. Næringsløftkonferansen Lødingen 2005-04-21 - 2005-04-22 2005.

 • Røiseland, Asbjørn; Granås, Brynhild. Innovative governance. New Public Management and Governance - New Organizational Forms within Public Administration? 2005-05-09 - 2005-05-12 2005.

 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place-reinvention in the urban north; dynamics and governance perspectives. Navigating Globalization; Stability, Fluidity, and Friction 2005-08-04 - 2005-08-06 2005.

 • Granås, Brynhild. Nyskapende utvikling i den nordiske periferien. Tornedalsrådets Årskonferens 2005 2005-05-25 - 2005-05-25 2005.

 • Granås, Brynhild. Innovasjon i utkantsamfunn ? forståelse av begrepet og forskningsfunn i Norden. Idédugnad Lofoten 2004-11-09 - 2004-11-09 2004.

 • Granås, Brynhild. The Røst Declaration. Dialogue with actors in the field after a research project. 2004.

 • Skip to main content