DSC_3236.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Mari Ann Sæthre

Seniorrådgiver forskningsadministrasjon
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:
 • Administrasjon av forskningsprosjekter i Arktiske- og Circumpolare strøk- Russland, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Vietnam m.fl.
 • Internasjonale perspektiver- økonomi og ansettelsesforhold ved UiT
 • Utredning, strategi- og utviklingsarbeid
 • Helseforskningsloven
 • Kontrakter, budsjettering

Har erfaring og kan gi støtte til søknader, kontrakter, drift og rapportering i forhold til:

Forskningsprosjekter finansiert av EU, Forskningsrådet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, NORAD, Helse Nord og Barentssekretariatet.

Internasjonal studentutveksling finansiert av EU, The University of the Arctic, Nordisk Ministerråd, Senter for Internasjonalt Universitetssamarbeid og andre.

Er knyttet blant annet til pågående prosjekter:

PhD programsamarbeid mellom NSMU Arkhangelsk Russland og UiT, Norge- ArkTroPP. Videreutvikling av masterutdanningen i folkehelse ved ISPHA, Institute of Publich Health, Arkhangelsk.

NORHED finansiert prosjekt “Development of a Novel Nursing and Midwifery Graduate and Postgraduate Training Program in Malawi, Zambia and Zimbabwe”.

Administrerer nettside for nytilsatte fra utlandet ved Helsefak, UiT: Welcome to UiT!

Gir forelesning i:

HEL-3033 Implementation in Global Health i Master of Public Health, UiT.

Universitetet i Tromsø etablerte masterprogrammet i Arkhangelsk i 2007 med penger fra Helse- og omsorgsdepartementet. Studiet er drevet i regi av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, og har fått navnet The International School of Public Health, Arkhangelsk, ISPHA, (www.ispha.ru). - See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=134191#sthash.vZcALhWM.dpuf
Universitetet i Tromsø etablerte masterprogrammet i Arkhangelsk i 2007 med penger fra Helse- og omsorgsdepartementet. Studiet er drevet i regi av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, og har fått navnet The International School of Public Health, Arkhangelsk, ISPHA, (www.ispha.ru). - See more at: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=134191#sthash.vZcALhWM.dpuf
Forskningsinteresser

Immigrasjon og integrasjon.

Undervisning

"Migration and Health" in Master of Public Health.

Arbeider i CRIStin


 • Buck, Marcus; Midtbø, Tor; SÆthre, mari ann; Navarro Espigares, José Luis; Maraver Tarifa, Guillermo; Martín Segura, José Aureliano; Pérez López, César. Municipal services within the framework of Local Agenda 21. A comparison between Norway and Spain. European Review of Service Economics and Management 2016; Volum 2 (2). ISSN 2495-991X.s 115 - 147.s doi: 10.15122/isbn.978-2-406-06930-0.p.0115.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  La mentalidad en el Cantar de Mío Cid y su proyección en la España contemporánea: Un análisis histórico-social de la obra. (Mentaliteten i verket "El Cantar de Mio Cid" og hvordan det blir oppfattet i dagens Spania: En historisk-sosial analyse av verket).  Bacheloroppgave til SPA-2111 “Sentrale verk i spanskspråklig litteratur” våren 2013

  "Trabajo decente" in Norway- what about the Russians?", Poster presentert ved Internasjonal migrasjonskongress ved Universitetet i Coruña, Spania, september 2009.

   

  "The fight for secure co-existence in multicultural societies: Representation of minority interests". Tesina/ mindre PhD- avhandling skrevet og forsvart ved CEAS, Senter for studier og analyse av sikkerhet", Universitetet i Granada, september 2004

   

  “The concept of security in international relation theory, with focus on securitization in the Societal Sector, migration and the case of Denmark”. Essay til PhD-kurset “Aproximación multidimensional a la seguridad (Multidimensional approximation to security)”  Universitetet i Granada 2003

   

  Does size matter? National identity and the European integration process “  Essay til PhD-kurset“El proceso de toma de decisiones en materia de seguridad (The process of making decisions within security matters)” Universitetet i Granada 2003

   

   “Terrorism and western democracies” Essay til PhD-kurset “El conflicto en la sociedad de la información (The conflict within the information society)”. Universitetet i Granada 2003

   

  “Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales” Essay til PhD-kurset i samfunnsvitenskapelig metode.

   

  “The European Union as a “new” security actor”. Essay til PhD-kurset “Nuevos instrumentos en la gestión de la seguridad (New instruments within administrating security) ”, Universitetet i Granada 2003

   

  “Desde extranjeros trabajando en Dinamarca hasta minorías étnicas” (Fra fremmedarbejdere i Danmark til etniske minoriteter) Essay til PhD-kurset “Multiculturalismo y seguridad (Multiculturalism and security)”. Universitetet i Granada 2003

   

  KEMALISMENS SEKS PILER Demokratisering i Tyrkia etter Atatürk, Essay til H2-kurs i transisjonsteori, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Høsten 1993

   

  ELITEKULTUR, FOLKEKULTUR, UNDERHOLDNINGSINDUSTRI: Sosialdemokratisk kulturpolitikk i Norge og Sverige Hovedfagsoppgave for cand.polit. graden ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, desember 1993.

  Medlem i forskergruppe