Velkommen til Institutt for medisinsk biologi
Forskningsinteresser

Systemisk lupus erythematosus, lupus nefritt, autoimmune sykdommer, inflammasjon, DNase I.

Forskningsprosjekter

Nåværende: Human lupus nephritis - pathogenic processes, biomarkers and therapy 

CV

Akademiske grader: Sivilingeniør i bioteknologi 2002, ph.d. 2009, Uit-Norges arktiske universitet

Nåværende jobb: Forsker 100%, Uit-Norges arktiske universitet

 

Relevant arbeidserfaring

2017 – d.d.     Forsker/prosjektleder på prosjektet «Human lupus nephritis - pathogenic processes, biomarkers and therapy» finansiert av Helse Nord. Daglig leder av prosjektet og koordinator for alle samarbeidspartnere.

2013 – 2017    Postdoktor/prosjektleder på prosjekt «Recurrent and progressive human lupus nephritis – processes and new therapeutic targets» finansiert av Helse og rehabilitering.

2015                Førstelektor. Kursansvarlig for MBI-2011 Molekylær cellebiologi og Bio-8302 Molecular and Clinical Aspects of Cancer.

2012 – 2014    Forsker på prosjektet ”Molecules for the future. Novel enzyme activities from environmental libraries – MARZymes”.

2011- 2012     Overingeniør på prosjektet ”Molecules for the future. Novel enzyme activities from environmental libraries – MARZymes”.

2011                Universitetslektor. Ansvarlig for etablering og gjennomføring av kurset Bio-2608 (10 stp), ”Metoder i marin bioteknologi”.

2009-2011      Forsker/postdoktor på prosjektet “Protein-DNA interactions at atomic levels. A biophysical and structural study of novel DNA-binding enzymes from the radiation resistant bacteria Deinococcus radiodurans and the psychrophilic Vibrio salmonicida

Formell veiledning

Pågående                   Hovedveileder for ph.d. student Kjersti Daae Horvei

Pågående                   Biveileder, ph.d. student Kristel Berg

2017                            Hovedveileder bachelorstudent Fernando de Carlos

2016                            Hovedveileder bachelorstudent Marin Marta

2012                            Biveileder masterstudent Ann-Kristin Engenes

2006                            Hovedveileder IAESTE student Helder Henrique Paiva

2003                            Biveileder av diplomstudent, sivilingeniørstudiet i bioteknologi (masteroppgave) Børje Edvardsen

Verv

Nominert for de midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret

Jeg jobber som forsker på Institutt for medisinsk biologi, det Helsevitenskapelige fakultetet og er nominert for de midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret. Jeg har jobbet på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet siden 2002 og har derfor lang erfaring som midlertidig ansatt. Jeg har vært ansatt på flere fakultet (det matematiske naturvitenskapelige fakultet, det helsevitenskapelige fakultet og fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi) i forskjellige stillinger (teknisk, vitenskapelig og undervisningsstilling) og har dermed bred arbeidserfaring og et godt innblikk i prosesser ved ulike fakulteter og institutter. I dag jobber jeg som prosjektleder og selvstendig forsker på prosjektet “Human lupus nephritis - pathogenic processes, biomarkers and therapy” i forskningsgruppen RNA og molekylær patologi.

 

Norges arktiske universitet er viktig for Nord-Norge. Som styrerepresentant i universitetsstyret ønsker jeg å arbeide for videre utvikling av universitetet og virke samlende for de midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger på alle fakulteter. Universitetet står i dag foran store organisatoriske endringer blant annet når det gjelder fakultetsstrukturen. I dette arbeidet er det viktig å tenke helhetlig for å komme frem til de beste løsningene og jobbe fremover for at de avgjørelsene som blir tatt her skal fungere på best mulig måte. Jeg ønsker å arbeide for at universitet skal være et breddeuniversitet som utdanner gode kandidater innenfor mange områder. Jeg er opptatt av at vi har høy kvalitet i både utdanning, undervisning og forskning. Som midlertidig ansatt så er jeg opptatt av at vi skal ta vare på alle arbeidstakerne i organisasjonen. Jeg ønsker å jobbe for at universitetet skal være en god og trygg arbeidsplass med en større grad av forutsigbarhet i forhold til tydeligere og mer helhetlig karriereplanlegging for yngre forskere og undervisere. Som representant i universitetsstyret så ønsker jeg å lære mer om prosessene som foregår i en stor organisasjon og jeg er ivrig etter å kunne påvirke og bidra til at disse blir utført på en best mulig måte.

Godt valg!

Mvh, Hege Lynum Pedersen


Jobbrelatert: styremedlem Norsk Biokjemisk selskap avdeling Tromsø, medlem av forskerskoleutvalget i forskerskolen for molekylær- og strukturbiologi UiT.

Ikke jobbrelatert: styremedlem i Troms idrettskrets, styreleder, nestleder, svømmeskoleansvarlig, leder arrangementsutvalg i Tromsø svømmeklubb.

 

Undervisning

Undervisningserfaring: KJE-6002 Organisk kjemi og biokjemi for lærere; forelesninger, BIO-2608 Metoder i marin bioteknologi; ansvarlig for forelesninger, kompendie, laboratoriekurs, veiledning oppgaveskriving og evaluering av innleverte rapporter (eksamen), BIO-3320 Fermentering; forelesninger og laboratorieassistent, BIO-3321 Proteinrensing; ansvarlig for laboratoriekurs, FSK-2003 Biokjemi for fiskerifagstudenter; laboratorieassistent, retting av laboppgaver, MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår, forelesninger, MBI-2011 Molekylær cellebiologi; kursansvarlig, administrasjon av kursene, forelesninger og sensur, Bio-8302 Molecular and Clinical Aspects of Cancer; kursansvarlig, administrasjon av kursene, forelesninger og sensur, MBI-3011 Litteraturstudie med oppgave og muntlig presentasjon; sensor.

Arbeider i CRIStin


 • Rekvig, Ole Petter; Thiyagarajan, Dhivya; Pedersen, Hege Lynum; Horvei, Kjersti Daae; Seredkina, Natalya. Future perspectives on pathogenesis of Lupus Nephritis: facts, problems, and potential causal therapy modalities. American Journal of Pathology 2016; Volum 186 (11). ISSN 0002-9440.s 2772 - 2782.s doi: 10.1016/j.ajpath.2016.06.026.

 • Pedersen, Hege Lynum; Horvei, Kjersti Daae; Thiyagarajan, Dhivya; Seredkina, Natalya; Rekvig, Ole Petter. Murine and Human Lupus Nephritis:Pathogenic Mechanisms and Theoretical Strategies for Therapy. Seminars in Nephrology 2015; Volum 35 (5). ISSN 0270-9295.s 427 - 438.s doi: 10.1016/j.semnephrol.2015.08.004.

 • Pedersen, Hege Lynum; Johnson, Kenneth; McVey, Colin; Leiros, Ingar; Moe, Elin. Structure determination of uracil-DNA N-glycosylase from Deinococcus radiodurans in complex with DNA. Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 2015; Volum 71. ISSN 0907-4449.s 2137 - 2149.s doi: 10.1107/S1399004715014157.

 • Williamson, Adele Kim; Pedersen, Hege Lynum. Recombinant expression and purification of an ATP-dependent DNA ligase from Aliivibrio salmonicida. Protein Expression and Purification 2014; Volum 97. ISSN 1046-5928.s 29 - 36.

 • Ahmad, Rafi; Hansen, Geir Åsmund; Hansen, Hilde; Hjerde, Erik; Pedersen, hege lynum; Paulsen, steinar; Nyrud, May Liss Julianne; Strauss, Anja; Willassen, Nils Peder; Haugen, Peik. Prediction, microarray and northern blot analyses identify new intergenic small RNAs in aliivibrio salmonicida. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 2012; Volum 22 (6). ISSN 1464-1801.s 352 - 360.s doi: 10.1159/000345769.

 • Pedersen, hege lynum; Ahmad, Rafi; Riise, EK; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Hauglid, Stefan; Espelid, S; Brandsdal, Bjørn Olav; Leiros, Ingar; Willassen, Nils P; Haugen, Peik. Experimental and computational characterization of the ferric uptake regulator from Aliivibrio salmonicida (Vibrio salmonicida). Journal of Microbiology 2010; Volum 48 (2). ISSN 1225-8873.s 174 - 183.s doi: 10.1007/s12275-010-9199-5.

 • Pedersen, hege lynum; Hjerde, erik; Paulsen, steinar; Hansen, Hilde; Olsen, Lotte; Thode, Sunniva Katharina; Dos Santos, Marcos Tadeu; Paulssen, Ruth H; Willassen, Nils P; Haugen, Peik. Global responses of Aliivibrio salmonicida to hydrogen peroxide as revealed by microarray analysis. Marine Genomics 2010; Volum 3. ISSN 1874-7787.s 193 - 200.s doi: 10.1016/j.margen.2010.10.002.

 • Pedersen, hege lynum; Willassen, Nils Peder; Leiros, Ingar. The first structure of a cold-adapted superoxide dismutase (SOD): biochemical and structural characterization of iron SOD from Aliivibrio salmonicida. Acta Crystallographica. Section F : Structural Biology and Crystallization Communications 2009; Volum 65. ISSN 1744-3091.s 84 - 92.s doi: 10.1107/S1744309109001110.

 • Pedersen, Hege Lynum. Lupus nefritt i mus og mennesker - hva har vi lært, og er det muligheter for terapi?. Revmatologi BestPractice 2016.

 • Williamson, Adele Kim; Altermark, Bjørn; Pierechod, Marcin Miroslaw; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Pedersen, hege lynum; De Santi, Concetta; Willassen, Nils Peder; Smalås, Arne O.. Hot Investigations into Cold-Sourced Enzymes. The 6th international BIOPROSP Conference 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Pedersen, Hege Lynum. MARZymes - Marine enzymes from the Arctic region. Norsk biokjemisk selskap (NBS) møte 2013-01-31 - 2013-02-03 2013.

 • Williamson, Adele Kim; Altermark, Bjørn; Pedersen, hege lynum; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Pierechod, Marcin Miroslaw; Willassen, Nils Peder; Smalås, Arne O.. Discovery of Cold-active Enzymes from the Marine Arctic Environment. E3: Enzyme Engineering and Evolution Meeting 2013-08-25 - 2013-08-26 2013.

 • Pedersen, hege lynum; Altermark, Bjørn; Hjerde, Erik; Williamson, Adele Kim; Pierechod, Marcin Miroslaw; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; De Santi, Concetta; Willassen, Nils Peder; Smalås, Arne O.. Genome Sequencing of Bacteria Isolated from the Arctic Marine Environment. The 6th international BIOPROSP Conference 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Pedersen, Hege Lynum. Stress responses in Aliivibrio salmonicida. Arctic and sub-arctic biological resources - Potential for biotechnology 2010-09-06 - 2010-09-09 2010.

 • Pedersen, Hege Lynum; Niiranen, Laila; Lian, Kjersti; Sarre, Aili; Timmins, Joanna; McSweeney, Sean; Smalås, Arne O.; Moe, Elin. Protein interaction studies of BER proteins from the extreme radiation resistant bacterium Deinococcus radiodurans. Biocrys 2010 Fundamentals of Modern Methods of Biocrystallography 2010-06-09 - 2010-06-16 2010.

 • Pedersen, Hege Lynum. Oxidative stress and iron limitation in Aliivibrio salmonicida Expression profiling, and molecular characterisation of FeSOD and Fur. 2009 ISBN 978-82-7589-230-8.

 • Niiranen, Laila; Pedersen, Hege Lynum; Lien, Kjersti; Sarre, Aili; Timmins, Joanna; McSweeney, S; Moe, Elin. Identification of novel interaction partners for DNA glycosylases in the extreme radiation resistant bacterium Deinococcus radiodurans. Erling Seeberg Symposium of DNA Repair 2009-05-20 - 2009-05-25 2009.

 • Pedersen, Hege Lynum; Riise, Ellen Kristin; Smalås, Arne O.; Willassen, Nils Peder. Oxidative stress in Vibrio salmonicida. Bioprosp 2006-10-11 - 2006-10-12 2006.

 • Ræder, Inger Liv Uttakleiv; Pedersen, hege lynum; Paulsen, steinar; Jørgensen, Trond; Willassen, Nils Peder; Smalås, Arne Oskar. Proteomic studies of Vibrio Salmonicida. The Norwegian Biochemical Society 41st Contact meeting 2005-01-13 - 2005-01-16 2005.

 • Skip to main content