Gørill Warvik Vedeler ILP.10-2016a.jpg

Flag icon Flag icon

Vedeler, Gørill Warvik

Faglig leder for lektorutdanningen for trinn 8-13
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Forskningsinteresser

Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

 

CV

Utdannelse

Phd-kurs

2007-2009 Master i pedagogikk

1991-1996 Cand. mag. med mellomfag i pedagogikk og grunnfag i pedagogikk, sosialantropologi og markedsøkonomi

1987-1991 Tromsdalen videregående skole

1988-1989 Fall Creek High School, USA

Yrkeserfaring

2016-tdd UiT Norges arktiske universitet (stipendiat)

2013-2016 (UiT Norges arktiske universitet) ProTed Senter for fremragende lærerutdanning (seniorrådgiver)

2012-2013 Kraemer Maritime AS (avdelingsleder Tromsø)

2001-2012 (UiT Norges arktiske universitet) RKBU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (prosjektleder, regionsenterleder, undervisningsleder)

1998-2012 Atlantis ungdomsutveksling (daglig leder)

1997-1998 Norske 4H (rådgiver organisasjon og ledelse)

1995-1996 Alta ungdomsskole (lærer)

1995-1995 Gyllenborg barneskole (lærer)

Undervisning

Lektorutdanning for trinn 8-13

Arbeider i CRIStin


 • Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik. Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.

 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. The Family's House in Norway- an interdisiplinary, municipal/community healthcare service for children, adolescents and their families. 2012 ISBN 978-92-893-2303-1.s 29 - 33.

 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. Collaboration in the Family's house. 2012 ISBN 978-92-893-2303-1.s 102 - 104.

 • Wien, Ingeborg; Larssen, Irene; Vedeler, Gørill Warvik. Etablering av Familiens hus - to praksiseksempler. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 91 - 99.

 • Vedeler, Gørill Warvik. Åpen barnehage - et foreldrestøttende tiltak. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 61 - 70.

 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, gØrill warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. Samarbeid i Familiens hus. 2011 ISBN 9789289322324.s 102 - 104.

 • Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, gØrill warvik; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode. Familiens hus i Norge- et tverrfaglig kommunalt helsetilbud for barn, unge og deres familier. 2011 ISBN 9789289322324.s 29 - 33.

 • Adolfsen, Frode; Martinussen, Monica; Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik. Familiens hus - organisering og faglige perspektiver. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 61 - 70.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Reimer, Kristin. Facilitating Dialogues Of Discovery in the symposium Onto-epistemological Considerations for Researching Practice Architectures. European Conference of Educational Research (ECER) 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.

 • Vedeler, Gørill Warvik. Åpen barnehage som foreldrestøtte. 2019 ISBN 9788293031635.s 136 - 150.s doi: https://uit.no/Content/646674/cache=20192309111552/Familiens_hus-Web.pdf.

 • Vedeler, Gørill Warvik. PhD Project: Collaborating with Parents In Upper Secondary School 2016-2020. Beyond Boundaries in Teacher Education: Promoting Collaboration & Partnerships 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.

 • Vedeler, Gørill Warvik. Visiting Scholar to Monash University 2018-19. Quality in the follow-up of PhD students 2019-09-09 - 2019-09-09 2019.

 • Vedeler, Gørill Warvik. Practicing School-Home Collaboration in Upper Secondary School. European Conference of Educational Research (ECER) 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid. Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?. Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2018 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.

 • Vedeler, Gørill Warvik. Collaborating with parents in upper secondary School. May the adolescents’ take the lead role?. Parent Engagement Conference 2017 2017-06-06 - 2017-06-08 2017.

 • Sollid, Hilde; Vedeler, Gørill Warvik. Nye takter i lærerutdanningene ved UiT møter regionale skoleutfordringer. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Sollid, Hilde; Vedeler, Gørill Warvik. From four to five year teacher education – design and experiences from Pilot Up North. Bringing Teacher Education Forward 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Skaalvik, Kristin; Jakhelln, Rachel Elise. Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. Oppsummering 2010-2013. Innspill til veien videre. 2013.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Woll, Kristin. Fra ideen om Familiens hus til lokal tilpasning. Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune. 2012.

 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.

 • Källsmyr, Karin; Vedeler, Gørill Warvik. Født til å skinne, tekster av ungsom som vet mye om livet. 2011 ISBN 82-92488-16-2.

 • Lauritzen, Camilla; Vedeler, gØrill warvik. Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.- 26. november 2009. 2010.

 • Vedeler, gØrill warvik. Open kindergarten in the Family House - health promotion intervention. Nordisk familiesenterkonferanse 2010-05-05 - 2010-05-07 2010.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Kran, Anne Pernille. Åpen barnehage i Familiens hus - en brukerundersøkelse blant foreldre. 2009.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse i Nes kommune i Akershus fylke, RBUP Nord rapport 5/2009. 2009.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Furuhuset i Oslo kommune. RBUP Nord rapport 6:2009. 2009.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Fauske familiesenter. RBUP Nord rapport 7:2009. 2009.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved familiesenter i Bodø kommune. RBUP Nord rapport 8:2009. 2009.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica. Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Brummundal, Moelv og Nes familiesenter i Ringsaker kommune. 2009.

 • Vedeler, Gørill Warvik; Martinussen, Monica; Thyrhaug, Anette Moltu. Open Kindergarten as a social arena in the local community: An evaluation of parent satisfaction and perceived social support. From Margins to Mainstream. 5th World Conference on the Promotion of Mental Health and the Prevention of Mental and Behavioral Disorders 2008-09-10 - 2008-09-12 2008.