Forskningsinteresser

Undervisning
Havressursrett spesialfag, strafferett  

Aktuelle forskningsinteresser
Havrett, fiskerirett og akvakulturrett

 

 

Arbeider i CRIStin


 • Dahl, Irene Vanja. Svalbardtraktaten i fiskevernsonen ved Svalbard - Noen utviklingstrekk i Høyesteretts praksis. Lov og Rett 2018; Volum 57 (10). ISSN 0024-6980.s 585 - 603.s doi: 10.18261.

 • Dahl, Irene Vanja. Beskyttelsesregimet for villaks - noen rettslige betraktninger. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 81 - 103.

 • Dahl, Irene Vanja. Regional approaches to aquaculture and a case study of the North Atlantic Salmon Conservation Organization. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784718107.s 103 - 130.

 • Dahl, irene vanja. Maritime Delimitation in the Arctic: Implications for Fisheries Jurisdiction and Cooperation in the Barents Sea. International Journal of Marine and Coastal Law 2015; Volum 30 (1). ISSN 0927-3522.s 120 - 147.s doi: 10.1163/15718085-12341338.

 • Dahl, irene vanja. Fisheries Cooperation between Norway and Russia in the Barents Sea. 2014 ISBN 978-84-9086-060-1.s 45 - 61.

 • Dahl, irene vanja. Uaktsom overtredelse av saltvannsfiskeloven § 53. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2002; Volum 9 (10). ISSN 0024-6980.

 • Dahl, Irene Vanja; Bankes, Nigel; VanderZwaag, David L.. Aquaculture Law and Policy - Global, Regional and National Perspectives. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784718107.s 1 - 8.s doi: 10.4337/9781784718114.

 • Dahl, Irene Vanja. Lus og lov - er juss relevant i bekjempelsen av lakselus?. Lørdagsuniversitetet 2019-02-16 - 2019-02-16 2019.

 • Dahl, Irene Vanja. Norges fiskevernsone ved Svalbard - En kamp om ressurser?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag 2018-02-15 - 2018.

 • Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn. Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?. Norsk Sjømat 2018 (5). ISSN 0807-1551.s 46 - 47.

 • Dahl, Irene Vanja. Rettslige miljøperspektiver i akvakultur. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018.

 • Dahl, Irene Vanja. How is the legal dogmatic approach challenged by the Svalbard Treaty?. Det nasjonale doktorandseminaret 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Dahl, Irene Vanja. Ikrafttredelse av landingsforskriften på Svalbard fra 1.9.2018 – konsekvenser. Mini-seminar om havrett 2018-09-19 - 2018.

 • Dahl, Irene Vanja. Bærekraftig fiskerisamarbeid mellom Norge og Russland. Nor-Fishing 2018 2018-08-22 - 2018.

 • Dahl, Irene Vanja. Klimaendringer og fiskeressurser i Arktis. Nordisk råds utvalg for et holdbart Norden sitt sommermøte 2018-06-26 - 2018.

 • Dahl, Irene Vanja. Voldtekt og samtykke. Debatt om voldtektsloven i Norge 2018-04-09 - 2018.

 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben. Bladet Nordlys 2017.

 • Dahl, Irene Vanja. Norge vant frem i snøkrabbesak. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Dahl, Irene Vanja. Norges internasjonale forvaltningsansvar for nord-atlantisk torsk. Internasjonalt Seminar 2017-11-30 - 2017.

 • Dahl, Irene Vanja. Rettslige spørsmål knyttet til nordområdene. Fiskeri og havbruk: hvor ligger de rettslige problemene? 2017-09-27 - 2017-09-27 2017.

 • Dahl, Irene Vanja. Et bærekraftig forhold mellom villaks og akvakultur?. Aqua Nor 2017 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Dahl, Irene Vanja. Legal Mechanisms and Climate Change Impacts on Aquaculture. Natural Marine Resource Management in a Changing Climate 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.

 • Johansen, Elise; Dahl, Irene Vanja. Kampen om snøkrabben mellom Norge og EU. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.

 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. The Norwegian snow crab regime and foreign vessels – a commentary on the Juras Vilkas decision of the Øst-Finnmark District Court. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2017.

 • Dahl, Irene Vanja; Johansen, Elise. Hvem har rett til å fange snøkrabben?. Havets hemmeligheter - en serie populærvitenskaplige foredrag 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.

 • Dahl, Irene Vanja. Grenser for håndheving av fiskeriregler i kontroll- og sanksjonsfasen. Fiskeridirektoratets jusseminar 2017 2017-04-24 - 2017-04-25 2017.

 • Dahl, Irene Vanja. Beskyttelsesregimet for villaks - hvor reelt er det?. Villaksen i Nord – med et internasjonalt perspektiv 2016-02-09 - 2016-02-10 2016.

 • Dahl, Irene Vanja. Hvalsafari og dyrevelferd i et rettslig perspektiv. Seminar, Hvalsafari - felles retningslinjer 2016-11-07 - 2016-11-08 2016.

 • Dahl, Irene Vanja; Bankes, Nigel; VanderZwaag, David L.. Conclusion: a summary of common themes. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781784718107.s 462 - 475.

 • Dahl, Irene Vanja. Arctic Fisheries: between sovereign rights and freedom of fishing. Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.

 • Dahl, Irene Vanja. Norwegian-Russian Fisheries Cooperation. Hvem eier fisken? - Et kurs om samarbeid og ressurskamp på Svalbard 2016-05-02 - 2016-05-06 2016.

 • Dahl, Irene Vanja. Beskyttelsesregimet for villaks og skranker for tiltak. Villaksseminar 2016-04-05 - 2016-04-05 2016.

 • Dahl, irene vanja. Regional governance of the relation between aquaculture and wild salmon in the North Atlantic. International Conference on Aquaculture and Fisheries 2015-07-20 - 2015-07-22 2015.

 • Dahl, irene vanja. Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) and Aquaculture - A Case Study of the North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO). Aquaculture Law and Policy: Global, Regional and National Perspectives - Authors workshop 2015-04-20 - 2015-04-22 2015.

 • Dahl, irene vanja. Grunnprinsipp i dagens fiskeriregime. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av "Tveterås-utvalget", NOU 2014:16. 2015-04-28 - 2015.

 • Dahl, irene vanja. Skreien og jussen. Bladet Nordlys 2014.

 • Dahl, irene vanja. Norwegian by-catch regulations are not discriminatory. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2014.

 • Dahl, irene vanja. Rettslige aspekter ved det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Vin & Viten 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Dahl, irene vanja. Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland. Ottar 2014; Volum 2 (300). ISSN 0030-6703.s 54 - 59.

 • Dahl, irene vanja. Er juss relevant for havbruksnæringen?. Juss i havet/Forskningsdagene 2013 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.

 • Dahl, irene vanja. Fisheries cooperation between Norway and Russia in the Barents Sea. Open Workshop: REGIONAL STRATEGIES TO MARITIME SECURITY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE 2013-11-27 - 2013-11-28 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Dahl, irene vanja. Også norske fartøy dumper fisk. Dagavisen Nordlys 2012.

 • Dahl, irene vanja. Delelinjeavtalens betydning for norsk fiskerijurisdiksjon. Seminar 2012-06-01 - 2012.

 • Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune. The Arctic Ocean Review. 2011.

 • Dahl, irene vanja. Fiskevernsonen ved Svalbard og norsk jurisdiksjon. Dagavisen Nordlys 2011.

 • Dahl, irene vanja. Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøy. 2009 ISBN 978-82-93021-01-8.