Forskningsinteresser

Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett og kontraktsrett.

Forskningsprosjekter

Prosjektet har arbeidstittel "Internasjonalt preseptoriske regler - en internasjonal privatrettslig analyse med utgangspunkt i området for internasjonale kommersielle kontrakter."

Les mer om prosjektet her.

 

Biografiske data

Universitetspedagogisk basiskompetanse, 2016

Communication Skills for Lawyers, The London School of English, våren 2006

Det obligatoriske advokatkurset for jurister, våren 2001

Can.jur., universitetet i Tromsø, høsten 1999

K-100 kjemi, høsten 1994

Medisin grunnfag, universitetet i Tromsø, våren 1994

Verv

Avdelingsleder for 1. avdeling

Medlem av Studieutvalget

Medlem av prosjektgruppa for Fyrtårnprosjektet

Medlem av Forskergruppa i formuerett

Medlem av Forskergruppa i strafferett og prosessrett

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Undervisning

Undervisning

Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett, avtalerett.

Undervisningserfaring også fra bla arverett, barnerett, statisk tingsrett/ressursforvaltningsrett, Praktisk juridisk kurs, div. skrive- og eksamenskurs.

Sensor

Ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, ved Universitetet i Agder og ved Høgskolen i Lillehammer.

Vil du vite mer om min undervisning? Se min digitale pedagogiske mappe.

Arbeider i CRIStin


 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? 83 «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. (data) (fulltekst) Læring om læring 2017; Volum 1 (1). ISSN 2535-4108.s 83 - 93.

 • Korsnes, Kristine Helen. EU-rettens paradoksale betydning for den internasjonale privatretten. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5.s 289 - 303.

 • Korsnes, Kristine Helen. The Norwegian Home Care Allowance. Ashgate 2004.s 107 - 133.

 • Korsnes, Kristine Helen. Lovvalg i internasjonale kontraktsforhold. Bør partenes lovvalgsadgang omfatte en adgang til å velge transnasjonal rett som den anvendelige lov?. 2004.s 131 - 153.

 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. Læringsfestivalen 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Korsnes, kristine helen; Michalsen, Dag; Svensson, Eva-Maria. Innledning til Kompendium i rettsfilosofi. 2013.

 • Korsnes, Kristine Helen. Internasjonalt preseptoriske regler i internasjonale kommersielle kontrakter. - Kan og bør lojalitetsprinsippet anses som en internasjonalt preseptorisk regel?. Seminar om loyalitetspligt i (en Restatement af) nordisk kontraktret 2010-05-19 - 2010-05-19 2010.

 • Korsnes, Kristine Helen. Menneskerettigheter som ramme for internasjonal privatrett?. Seminar om menneskerettighetsspørsmål med Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content