Forskningsinteresser

Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett og kontraktsrett.

Forskningsprosjekter

Prosjektet har arbeidstittel "Internasjonalt preseptoriske regler - en internasjonal privatrettslig analyse med utgangspunkt i området for internasjonale kommersielle kontrakter."

Les mer om prosjektet her.

 

Biografiske data

Pedagogisk sakkyndige for vurdering av pedagogiske mapper, 2017/2018

Universitetspedagogisk basiskompetanse, 2016

Communication Skills for Lawyers, The London School of English, våren 2006

Det obligatoriske advokatkurset for jurister, våren 2001

Can.jur., universitetet i Tromsø, høsten 1999

K-100 kjemi, høsten 1994

Medisin grunnfag, universitetet i Tromsø, våren 1994

Verv

Avdelingsleder for 1. avdeling

Medlem av Studieutvalget

Varamedlem i Fakultetsstyret

Medlem av Førstelektorutvalget

Medlem i Rådgivende gruppe for Systemområde Utdanning/læringsstøtte

Medlem av prosjektgruppa for Fyrtårnprosjektet

Medlem av Forskergruppa i formuerett

Medlem av Forskergruppa i strafferett og prosessrett

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Undervisning

Undervisning

Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett, avtalerett.

Undervisningserfaring også fra bla arverett, barnerett, statisk tingsrett/ressursforvaltningsrett, Praktisk juridisk kurs, div. skrive- og eksamenskurs.

Sensor

Ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, ved Universitetet i Agder og ved Høgskolen i Lillehammer.

Vil du vite mer om min undervisning? Se min digitale pedagogiske mappe.

Arbeider i CRIStin


 • Korsnes, Kristine Helen. Rettsvalgsspørsmål i et rettsanvendelsesperspektiv. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 197 - 225.

 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? 83 «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. (data) (fulltekst) Læring om læring 2017; Volum 1 (1). ISSN 2535-4108.s 83 - 93.

 • Korsnes, Kristine Helen. EU-rettens paradoksale betydning for den internasjonale privatretten. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5.s 289 - 303.

 • Korsnes, Kristine Helen. The Norwegian Home Care Allowance. Ashgate 2004.s 107 - 133.

 • Korsnes, Kristine Helen. Lovvalg i internasjonale kontraktsforhold. Bør partenes lovvalgsadgang omfatte en adgang til å velge transnasjonal rett som den anvendelige lov?. 2004.s 131 - 153.

 • Korsnes, Kristine Helen. Pedagogiske muligheter ved bruk av IKT i undervisning -Erfaringer fra utnyttelse av digitale muligheter på masterstudiet i rettsvitenskap. Helsefaglig pedagogisk seminar 2018-03-22 - 2018-03-22 2018.

 • Frostad, Magne; Korsnes, Kristine Helen. Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Fyrtårnskonferansen 2018 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.

 • Korsnes, Kristine Helen; Frostad, Magne. Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?. Læringsfestivalen 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.

 • Korsnes, kristine helen. Feil fokus- eller fokus på feil? «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter. Læringsfestivalen 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Korsnes, kristine helen; Michalsen, Dag; Svensson, Eva-Maria. Innledning til Kompendium i rettsfilosofi. 2013.

 • Korsnes, Kristine Helen. Internasjonalt preseptoriske regler i internasjonale kommersielle kontrakter. - Kan og bør lojalitetsprinsippet anses som en internasjonalt preseptorisk regel?. Seminar om loyalitetspligt i (en Restatement af) nordisk kontraktret 2010-05-19 - 2010-05-19 2010.

 • Korsnes, Kristine Helen. Menneskerettigheter som ramme for internasjonal privatrett?. Seminar om menneskerettighetsspørsmål med Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content