Siri.jpg

Flag icon Flag icon

Siri A. Sørland

seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:

Faggruppe forvaltning

- Organisasjonsendring: Paga ORG, stedkoder og navn (systemdata)/stedkodegruppa, interne retningslinjer, masterplan
- Paga-uttrekk, personal- og økonomifil: Personaldata / lønnsstatistikk / lønnsutvikling
- Lokale lønnsforhandlinger: Arbeidsgivers forhandlingsteam, maler, krav, kostnader, tilbud, etc., BG Lønnsforhandlingsmodul
- Fleksibel arbeidstid: Fleksitidsskjema, BG Tid
- Språk (engelsk, bokmål, nynorsk): Språkvask / kritisk korrektur / oversettelse
- EURAXESS Researchers in Motion: EURAXESS Rights/Charter and Code, EURAXESS Jobs/EU-portalen