Flag icon Flag icon

Dalmo, Espen

Webutvikler
Seksjon for kommunikasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Utvikling av nettsider under webportalen uit.no og intranett
  • Skjemautvikling for nettpubliseringsløsningen 
  • Koordinering og oppfølging av universitetets infoskjermer