Forskningsinteresser

Anvendt statistikk; Billedanalyse; Clustering; Divergence functions; Feature selection; Føflekkreft; Brystkreft; Genuttrykk

Forskningsprosjekter

Genuttrykk fra blodprøver samlet inn i prosjektet Kvinner og kreft

Biografiske data

Ph.D., statistics, UiT The arctic university of Norway, 2016

Master, statistics, University of Tromsø, 2008

Bachelor, mathematics and statistics, University  Tromsø, 2006

Verv

NOBIM, member of board

Priser og utmerkelser

Forsker Grand Prix, Tromsø, 2012

Forsker Grand Prix, Norway, 2012

Arbeider i CRIStin


 • Møllersen, Kajsa; Zortea, Maciel; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Kirchesch, Herbert M.; Godtliebsen, Fred. Comparison of computer systems and ranking criteria for automatic melanoma detection in dermoscopic images. PLoS ONE 2017; Volum 12 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0190112.

 • Møllersen, Kajsa; Dhar, Subhra; Godtliebsen, Fred. On Data-Independent Properties for Density-Based Dissimilarity Measures in Hybrid Clustering. Applied Mathematics 2016; Volum 7. ISSN 2152-7385.s 1674 - 1706.s doi: 10.4236/am.2016.715143.

 • Møllersen, Kajsa; Zortea, Maciel; Hindberg, Kristian; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Skrøvseth, Stein Olav; Godtliebsen, Fred. Improved Skin Lesion Diagnostics for General Practice by Computer-Aided Diagnostics. CRC Press 2015 ISBN 9781482253269.s 247 - 292.s doi: 10.1201/b19107-10.

 • Møllersen, Kajsa; Kirchesch, Herbert M.; Zortea, Maciel; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Hindberg, Kristian; Godtliebsen, Fred. Computer-aided decision support for melanoma detection applied on melanocytic and non-melanocytic skin lesions: a comparison of two systems based on automatic analysis of dermoscopic images. BioMed Research International 2015; Volum 2015. ISSN 2314-6133.s doi: 10.1155/2015/579282.

 • Møllersen, Kajsa; Hardeberg, Jon Yngve; Godtliebsen, Fred. Divergence-based colour features for melanoma detection. IEEE conference proceedings 2015 ISBN 978-1-4799-1765-5.s doi: 10.1109/CVCS.2015.7274885.

 • Zortea, Maciel; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Thon, Kevin Otto; Geilhufe, Marc; Hindberg, Kristian; Kirchesch, Herbert M.; Møllersen, Kajsa; Schulz, Jørn; Skrøvseth, Stein Olav; Godtliebsen, Fred. Performance of a dermoscopy-based computer vision system for the diagnosis of pigmented skin lesions compared with visual evaluation by experienced dermatologists. (fulltekst) Artificial Intelligence in Medicine 2014; Volum 60 (1). ISSN 0933-3657.s 13 - 26.s doi: 10.1016/j.artmed.2013.11.006.

 • Møllersen, Kajsa; Kirchesch, Herbert M.; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Godtliebsen, Fred. Unsupervised segmentation for digital dermoscopic images. Skin research and technology 2010; Volum 16 (4). ISSN 0909-752X.s 401 - 407.s doi: 10.1111/j.1600-0846.2010.00455.x.

 • Skrøvseth, Stein Olav; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Thon, Kevin Otto; Zortea, Maciel; Geilhufe, Marc; Møllersen, Kajsa; Kirchesch, Herbert M.; Godtliebsen, Fred. A computer aided diagnostic system for malignant melanomas. (sammendrag) IEEE conference proceedings 2010 ISBN 978-1-4244-8131-6.

 • Os, Vibeke; Møllersen, Kajsa. Nytt dataprogram for å oppdage føflekkreft. (fulltekst) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016.

 • Hetland, Audun; Møllersen, Kajsa. Do something meaningful. 2012.

 • Medlem i forskergruppe