Flag icon Flag icon

Valstad, Inger Lise

Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


  • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Endringer i utøvelse av klasseledelse ved innføring av iPad. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876.s 237 - 258.

  • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Nuno Farbu. Klasseledelse og voksnes læring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1854-7.s 269 - 291.

  • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Lesson Study – som en modell for bruk i organisasjonsutvikling. Fokus: skoleledelse og utviklingsarbeid.. Dialogkonferanse 3: Ungdomstrinn i utvikling, 2. – 3.desember 2015 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.

  • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Lesson Study - en modell for forbedring av undervisningspraksis.. Dialogkonferanse 3: Ungdomstrinn i utvikling, 2. – 3.desember 2015 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.

  • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Farbu. Betydningsfulle faktorer som bør være til stedefor at en samtale mellom rådgiver og elev på videregående skole kan opplevessom vellykket. Kurs for rådgivere på Ytre Helgeland 2014-03-11 - 2014.

  • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Organisasjonsutvikling og kommunikasjon - konflikthåndtering.. Fagdag 2014-06-04 - 2014-06-04 2014.

  • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. «Helgelands best bevarte hemmelighet» Et omdømmestudie av Høgskolen i Nesnas Synlighet og Autentisitet blant rådgivere i videregående skoler på Helgeland. (data) 2014.

  • Valstad, Inger Lise. Verdien av et anerkjennende smil : en kvalitativ studie av vellykkede rådgivingssamtaler i videregående skole sett fra elevenes perspektiv. (fulltekst) 2012.