Flag icon Flag icon

Valstad, Inger Lise

Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


 • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Revitalizing teacher's ddactic teaching. Wydawnictwu Adam Marszalek 2018 ISBN 978-83-8180-025-9.s 41 - 56.

 • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Nuno Farbu. New skills and teaching methods following the implementation of iPads. (sammendrag) Annual International Conference on education & e-learning 2018. ISSN 2251-1814.

 • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Endringer i utøvelse av klasseledelse ved innføring av iPad. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876.s 237 - 258.

 • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Nuno Farbu. Klasseledelse og voksnes læring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1854-7.s 269 - 291.

 • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Nuno Farbu. Revitalizing teachers didactic thinking. 14th International Scientific On-line Conference "Virtuality and education - future prospects" (omtale) 2018-05-30 - 2018-05-31 2018.

 • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Nuno Farbu. New skills and teaching methods following the implementation of iPads. 8th Annual International Conference on Education and e-Learning (EeL 2018) (omtale) 2018-09-24 - 2018-09-25 2018.

 • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Lesson Study – som en modell for bruk i organisasjonsutvikling. Fokus: skoleledelse og utviklingsarbeid.. Dialogkonferanse 3: Ungdomstrinn i utvikling, 2. – 3.desember 2015 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.

 • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Lesson Study - en modell for forbedring av undervisningspraksis.. Dialogkonferanse 3: Ungdomstrinn i utvikling, 2. – 3.desember 2015 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.

 • Valstad, Inger Lise; Pinto, Duarte Farbu. Betydningsfulle faktorer som bør være til stedefor at en samtale mellom rådgiver og elev på videregående skole kan opplevessom vellykket. Kurs for rådgivere på Ytre Helgeland 2014-03-11 - 2014.

 • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. Organisasjonsutvikling og kommunikasjon - konflikthåndtering.. Fagdag 2014-06-04 - 2014-06-04 2014.

 • Pinto, Duarte Nuno Farbu; Valstad, Inger Lise. «Helgelands best bevarte hemmelighet» Et omdømmestudie av Høgskolen i Nesnas Synlighet og Autentisitet blant rådgivere i videregående skoler på Helgeland. (data) 2014.

 • Valstad, Inger Lise. Verdien av et anerkjennende smil : en kvalitativ studie av vellykkede rådgivingssamtaler i videregående skole sett fra elevenes perspektiv. (fulltekst) 2012.