/ UiT Norges arktiske universitet
 

Ernst-Asbjørn-Høgtun

Høgtun, Ernst Asbjørn


Avdelingsingeniør
Ledelse og stab ved TMU


Telefon: 776 45023
Mobil jobb / Mobil privat: 90072596 / 90072596
Epost : ernst.hogtun@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TMU A 133 / Tromsø Museum
Funksjon : Tegneleder/Grafisk formgiver

Stillingsbeskrivelse:

Tegnekontoret er museets tegne- og grafiske tjeneste. Tjenester innenfor tegning og formgiving, layout -og førtrykk til publikasjoner, kart, informasjonsmateriell, bøker, foldere, plakater og bannere. Grafisk formgiving og produksjon til arrangementer og utstillinger,-også storformat. Support grafisk programvare.

Veilede om UiT´ grafiske profil

Ansvar for tegnekontorets analoge og digitale arkiv.

 

 

 

Verv

Hovedverneombud vara