/ UiT Norges arktiske universitet
 

SveinulfHegstadFotoKonstanseKarlsen

Hegstad, Sveinulf


Rådgiver
Seksjon for kulturvitenskap


Telefon: 776 45046
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : sveinulf.hegstad@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TMU A 211 / Tromsø Museum
Funksjon : Fotoarkivar

Arbeider i CRIStin

  • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Hegstad, Sveinulf. Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 11 - 31.

  • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Ruud, Bodil; Hegstad, Sveinulf. Arkitektur i Nord-Norge. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 163 - 202.

  • Hegstad, Sveinulf; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. GLIMT: MIKROGLIMT. 2011.

  •