OlaGrafffotoJuneÅsheim
Foto: June Åsheim

Flag icon Flag icon

Graff, Ola

Professor
Norges arktiske universitetsmuseum

Stillingsbeskrivelse:

Ansvar for innsamling, ivaretaking, utforsking og formidling av norsk, finsk/kvensk og samisk tradisjonsmusikk fra Nord-Norge og arktiske egne.
Forskningsinteresser

To hovedarbeider innenfor norsk materiale :

- Boka «Av det raudaste gull. Tradisjonsmusikk i nord» (Monografi 2005) med utforsking av en rekke ulike temaer, fra enkeltviser til historisk dokumentasjon.

- Boka «Daniel Hægstad. Slåtter og slåttetradisjoner fra Lødingen» (Monografi 2010) med utforsking av tradisjonene i ett enkelt distrikt.

Tematisk dekker forskninga både vokal- og instrumentalmusikk.

 

Innenfor samisk musikk fire hovedarbeider med til dels svært ulike tema:

- «Joik som musikalsk språk» (Monografi 1986). Magistergradsavhandling om joikemusikkens mulighet til å formidle mening.

- «Om kjæresten min vil jeg joike» (Monografi 2004). Utforskning av en utdødd sjøsamisk joikekultur på nordkysten av Finnmark.

- «Forbudet mot joik i skolen i Kautokeino». Monografi, skal gis ut på Davvi girji i 2016. Musikketnologisk, historisk analyse av kulturutvikling i etterkrigstida i Kautokeino.

- Musikalsk strukturanalyse av joik. Dette er gjort gjennom flere ulike artikler (1986, 2007, 2012).

 

Dette er hovedarbeidene. I tillegg kommer en rekke andre mindre arbeider.

Hovedforskningsprosjekt 2015-2017 er et NFR-prosjekt, «Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet».

Arbeider i CRIStin


 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.1080/22423982.2018.1454784.

 • Graff, Ola. "Joik er som en sirkel" - realitet eller ideologi. Svensk tidskrift för musikforskning 2018; Volum 100. ISSN 2002-021X.s 47 - 88.s doi: http://musikforskning.se/stm-sjm/node/188.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. (data) (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2016.1271590.

 • Graff, Ola. "Kle av serken og dans spille naken". Betydninga av kjønn i tradisjonsmusikken.. Musikk og tradisjon 2017 (31). ISSN 1892-0772.s 7 - 49.

 • Graff, Ola. Yoik - The Traditional Folk Music of the Sámi People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 66 - 77.

 • Graff, Ola. Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den moderne joiken. Musikk og tradisjon 2013 (27). ISSN 1892-0772.s 61 - 79.

 • Graff, Ola. Joiker med ett motiv - en etnosentrisk misforståelse?. Svensk tidskrift för musikforskning 2012; Volum 15. ISSN 0081-9816.

 • Graff, Ola. Nordområdenes musikk - om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord. Musikk og tradisjon 2011 (25). ISSN 1892-0772.

 • Graff, Ola. Måsøys indre kretser-et opposisjonelt område/Muosaid siskkit baikkit-naggaris guoviu. Davvi Girji 2010 ISBN 978-82-7374-816-4.s 222 - 236.

 • Graff, Ola. Når kom reinlenderen til Bygde-Norge? - et innspill til avklaring belyst gjennom et lokalt slåttemateriale. Musikk og tradisjon 2010. ISSN 1892-0772.

 • Graff, Ola. The Relation between Sami Yoik Songs and Nature. European meetings in ethnomusicology 2008; Volum 12 (2007). ISSN 1582-5841.s 227 - 231.

 • Graff, Ola. Påvirkning og inspirasjon - om forholdet mellom samisk og nordisk musikktradisjon. Norsk folkemusikklags skrifter 2008 (21). ISSN 0800-3734.s 35 - 57.

 • Graff, Ola. The "Kola Sami Musical Tradition" Research Project / "Kuolan saamelaisten musiikkiperinne" - projekti. 2007 ISBN 0000000000000.

 • Graff, Ola. Petter Dass og norske folkemelodier. Et gløtt inn i en rik tradisjon. Praktisk kirkelig årbok 2007. ISSN 1890-1255.s 209 - 225.

 • Graff, Ola. Om å forstå joikemelodier. Refleksjoner over et pitesamisk materiale. Svensk tidskrift för musikforskning 2007; Volum 89. ISSN 0081-9816.s 50 - 69.

 • Graff, Ola. Kem e du? - Om joik som identitetsmarkering. Folk och Musik : årsbok utgiven av Finlands svenska folkmusikinstitut 2005. ISSN 0789-6549.s 30 - 42.

 • Graff, Ola. The North Norway Folk Music Collection at the Tromsø Museum - the foremost Archive of Lapp (Sami) Music. Fontes Artis Musicae 2004; Volum April-June. ISSN 0015-6191.s 237 - 242.

 • Graff, Ola. Joik i Snefjord - tradisjon og fornorskning. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 79 - 88.

 • Graff, Ola. Det "positive" Helgeland - om positiver og positivbygging i søndre Nordland. Ottar 2002; Volum 243 (5). ISSN 0030-6703.s 45 - 52.

 • Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino. Davvi Girji 2016 ISBN 978-82-329-0034-3.

 • Graff, Ragnvald; Rørslett, Anne Oskal; Graff, Ola. Čuolmmat boazodoalus. Reindriftens knuter. Samisk tradisjonell kunnskap (Forord av Ola Graff). 2013 ISBN 978-82-303-2449-3.

 • Graff, Ola. Daniel Hægstad. Slåtter og slåttetrsdisjon fra Lødingen. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-597-4.

 • Graff, Ola. Lars J.Walkeapää: Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge. 2009 ISBN 82-7142-048-8.s 13 - 44.

 • Storm, Dikka; Walkeapää, Lars J; Graff, Ola; Kalstad, Johan Albert. Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge - Om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet (Forord av Ola Graff). (data) 2009 (XXXI) ISBN 82-7142-048-8. ISSN 0085-7394.

 • Graff, Ola. Av det raudaste gull. Tradisjonsmusikk i nord. 2005 ISBN 82-8104-034-3.

 • Graff, Ola. Om kjæresten min vil jeg joike. Undersøkelser over en utdødd sjøsamisk joiketradisjon. 2004 ISBN 82-7374-522-8.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.

 • Graff, Ola. Samiske tall forteller. Om samisk musikk. Lansering av boka Samiske tall forteller 10 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.

 • Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino. Boklansering 2017-10-19 - 2017-10-19 2017.

 • Graff, Ola. Samisk musikk - livskraftig tradisjon og spennende fornying. Sámi musihkka - nanu arbevierru ja gelddolaš ođasteapmi. Samiske tall forteller 10/Sami logut muitalit 10.. 2017 ISBN 978-82-7367-014-4.

 • Graff, Ola. Northern Sami Yoik in transition between tradition and modernity. Aknase II, Together II 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.

 • Graff, Ola. Da joik ble forbudt i kautokeino. (data) 2016.

 • Graff, Ola. Blogginnlegg: Joik – mer spennende enn du ville tro. (sammendrag) 2016.

 • Graff, Ola. Da joik ble forbudt i Kautokeino. Petcha Kutcha 2016-11-30 - 2016-11-30 2016.

 • Graff, Ola. The Ban on Sami Yoik in the Sami Community of kautokeino. Sami Music. Sonic Politics in the European North 2016-11-10 - 2016-11-12 2016.

 • Graff, Ola. Sami Yoik in the Modern World. Traditional Music through Ages and Borders 2016-09-26 - 2016-09-30 2016.

 • Graff, Ola. The Ban om Sami Yoik in the Sami Commuity of Kautokeino.. Sami Music. Sonic Politics in the European North. 2016-11-11 - 2016-11-12 2016.

 • Graff, Ola. Sami yoik in the modern world.. Traditional Music Through Ages and Borders. International Research Conference 2016-09-26 - 2016-10-02 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino: Bokbad. Desembernatt på Tromsø museum 2016-11-30 - 2016.

 • Graff, Ola. The prohibition against yoik in the schools in Kautokeino. Aktasne II, Together II 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.

 • Graff, Ola. Terje Nilsen/Ola Graff: Viser og blå ballader. Arrangementer av Ola Graff. 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Graff, Ola. Joik på museum. Dagavisen Nordlys 2014.s 3 - 3.

 • Graff, Ola. Rett gjerne vil jeg flytte. Norsk religiøs folketone. Basert på to religiøse folketoner notert ned fra Vefsn og Ofoten. Arrangert for 5-stemt blanda kor og sopransolist. 2013.

 • Graff, Ola. Nei, Ottar driver ikke historieforfalskning. Dagavisen Nordlys 2013.

 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Graff, Ola; Hauan, Marit Anne. Symboler i folkemusikk, folketro og kunst i kirkekunstsamlingen, Tromsø Museum. Desembernatt 2013 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.

 • Graff, Ola. Trolldomsransakingene i Sverige. En kamp for krone og katedral. Ottar 2012 (5). ISSN 0030-6703.s 34 - 41.

 • Graff, Ola. “Hva skal du i en himmel der du ikke får joike”? Áilluhaš’ betydning for den samiske joiken. 2012.

 • Graff, Ola. Barnerim fra Vanna. Årbok for Karlsøy og Helgøy 2011.s 44 - 48.

 • Graff, Ola. Tradisjoner i Lødingen. Forskningsseminar 2010-04-14 - 2010-04-14 2010.

 • Graff, Ola. Lillelam-fugen. Dobbeltfuge over Alice Tegner's "Bæ bæ lille lam". 2010.

 • Graff, Ola. Brurmarsj fra Lødingen og andre godbiter. Ottar 2010 (1). ISSN 0030-6703.

 • Graff, Ola. Kilden. Den største eldre samlinga av danseslåtter. Spelemannsbladet 2010. ISSN 0333-0370.

 • Graff, Ola. Fra skurker til helter. Ottar 2009 (1). ISSN 0030-6703.s 46 - 55.

 • Graff, Ola. Kautokeino-opprøret og datidas presse. Dagavisen Nordlys 2008.s 3 - .

 • Graff, Ola. Sprikende. Vokal folkemusikk verden rundt. Studies in global vocal traditions. Irene Bergheim (red). Tapir akademiske forlag. Spelemannsbladet 2008 (8). ISSN 0333-0370.s 29 - 29.

 • Graff, Ola. Hvem var egentlig Lars Lenkelifot?. Medlemsbrev (Foreningen Musikk fra livets begynnelse) 2008 (03). ISSN 1501-6021.s 18 - 19.

 • Jukkara, Jaana-Maria; Graff, Ola. Son vuäinn cd 1 og 2. 2007.

 • Graff, Ola. Music and Landscape. The Relation between Sami yoik Songs and Nature. European Seminar in Ethnomusicology 2006-09-06 - 2006-09-10 2006.

 • Graff, Ola. Musikk. (data) (sammendrag) (prosjekt) Sapmi på nett 2006.

 • Graff, Ola. Førkristen samisk musikk. I Ny og ne 2006 (1).s 17 - 19.

 • Graff, Ola. En italiener på Nordkapp i 1799. Spelemannsbladet 2006 (3). ISSN 0333-0370.s 22 - 23.

 • Graff, Ola. Sapmi på nett - Kautokeino-opprøret 1852. 2006.

 • Graff, Ola. The position of the Yoik today. European Seminar of Ethnomusicology 2006-09-06 - 2006-09-10 2006.

 • Graff, Ola. Ho Frida og forskninga. Tromsøboka 2005 (10). ISSN 1501-7516.

 • Graff, Ola; Karlstad, Mari. …det finnes en sang… et møte med Kari Bremnes og Mari Boine. Ottar 2004 (3). ISSN 0030-6703.s 52 - 63.

 • Graff, Ola. "...det finnes en sang...". et møte med Kari bremnes og Mari Boine. Ottar 2004; Volum 251 (3). ISSN 0030-6703.s 52 - 63.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  se hjemmesida Nordnorsk folkemusikksamling