/ UiT Norges arktiske universitet
 

KristianNyvollFotoKonstanseKarlsenweb

Nyvoll, Kristian


Ledende forskningstekniker
Seksjon for naturvitenskap


Telefon: 776 20793
Mobil jobb / Mobil privat: 90941714 /
Epost : kristian.nyvoll@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TMU BOTANISK 216 / Tromsø Museum botanisk avd.
Funksjon : Ledende forskningstekniker

Arbeider i CRIStin

  • Elvebakk, Arve; Nyvoll, Kristian. "En botanisk våreksplosjon!? Demonstrasjon av de tidligste vårplantene. Hvordan klarer plantene å overleve en hard vinter? Omvisninga er verdens nordligste arrangement innen ‘Fascination of Plants Day’, et tiltak igangsatt av European Plant Science Organization. "En botanisk våreksplosjon!? " Forskningsformidling fra Arktisk Alpin Botanisk Hage 2012-05-18 - 2012-05-18 2012.

  • Elvebakk, Arve; Nyvoll, Kristian; Hajman, Martin. Saxifrages in Northernmost Europe and in Tromsø Arctic Alpine Botanic Garden. The Saxifrage Magazine 2008 (16). ISSN 1475-1577.

  •