Brynhild-Mørkved
Foto: Konstanse Karlsen

Flag icon Flag icon

Brynhild Mørkved

Førsteamanuensis/førstekonservator
Seksjon for naturvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

 

 • Ansvarlig konservator for hageherbariet.
 • Fagansvarlig i botanisk hage for temasamlingene krydder, nyttevekst og tradisjon.

Forskningsinteresser

 • Staudehistorie
 • Nordnorsk hagehistorie
 • Etnobotanikk
 • Sopp (inkludert farging med sopp)
 • Vegetasjonshistorie

Forskningsprosjekter

 • Staudenes historie i nord
 • Nordnorsk hagehistorie
 • Genetisk variasjon i hagemateriale av slekten hjelm (Aconitum)
 • Genetisk variasjon i seiersløk (Allium victorialis)Arbeider i CRIStin


 • Mørkved, Brynhild. Den grønne kulturarven i Nord-Norge. Lokalhistorisk magasin 2015; Volum 26 (2). ISSN 0802-8931.s 33 - 35.

 • Mørkved, Brynhild. Severin Ytreberg - Nordnorsk hagebruks far. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 285 - 320.

 • Mørkved, Brynhild. "Dyrk verdifulle vekster" - professor Schübeler og arven etter ham. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 223 - 256.

 • Mørkved, Brynhild. Prestegården i nordnorsk hagekultur. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 127 - 154.

 • Jensen, Christin; Vorren, Karl Dag; Mørkved, Brynhild. Annual pollen accumulation rate (PAR) at the boreal and alpine forest-line of north-western Norway, with special emphasis on Pinus sylvestris and Betula pubescens. Review of Palaeobotany and Palynology 2007; Volum 144. ISSN 0034-6667.s 337 - 361.s doi: 10.1016/j.revpalbo.2006.08.006.

 • Vange, Vibekke; Mørkved, Brynhild; Giæver, Marianne. Plantago. Ressursperm i botanikk for skolen 1.-10. trinn. 2007 ISBN 82-7142-046-1.

 • Asdal, Åsmund; Mørkved, Brynhild; Åsen, Per Arvid. Staudeflora www.plantearven.no. (data) 2005.

 • Mørkved, Brynhild. Plantearven-stauder i nord. Historiske hager og grøntanlegg: Plantearven i nord 2009-08-25 - 2009-08-25 2009.

 • Mørkved, Brynhild. Registrering av historiske hager i Troms fylke. Giævergården på Lyngseidet i Lyngen kommune. 2009.

 • Mørkved, Brynhild. Grønn kulturarv på Fossmotunet, del II. Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok 2009. 2009; Volum 47.s 22 - 25.

 • Mørkved, Brynhild. Stauder som kan oppformeres fra klonarkivet i Tromsø botaniske hage. Plantearven - produksjon. 2009-01-12 - 2009-01-12 2009.

 • Mørkved, Brynhild. Tradisjonell bruk av planter i folkemedisinen på Nordkalotten. Bioprospektering av nordlige planter. 2009-12-08 - 2009-12-08 2009.

 • Mørkved, Brynhild. Hjelm (Aconotum) i gamle hager i Norge. Seminar, gamle stauder 15.02 2008-02-15 - 2008-02-15 2008.

 • Mørkved, Brynhild. Suppeplanter. Ottar 2008; Volum 3 (271). ISSN 0030-6703.s 8 - 14.

 • Mørkved, Brynhild. Krydder -det lille ekstra. Ottar 2008; Volum 3 (271). ISSN 0030-6703.s 21 - 26.

 • Mørkved, Brynhild. Grønn kulturarv på Fossmotunet. Jul i Bardu og Målselvdalen 2008; Volum 1 (46). ISSN 0803-1207.s 23 - 25.

 • Mørkved, Brynhild. Frøstjerner (Thalictrum) i gamle hager. Faglig seminar 2008-11-21 - 2008-11-21 2008.

 • Mørkved, Brynhild. Brannliljer. Faglig seminar 2008-11-21 - 2008-11-21 2008.

 • Mørkved, Brynhild. Grønne matplanter. Møte 2008-10-15 - 2008-10-15 2008.

 • Mørkved, Brynhild. Gamle stauder i Målselv. Museumskveld 2008-07-09 - 2008-07-09 2008.

 • Alm, Torbjørn; Mørkved, Brynhild. Planter til pryd og pynt. Ottar 2007; Volum 266. ISSN 0030-6703.s 10 - 15.

 • Mørkved, Brynhild; Hanssen, Øystein. Lyd og ulyd fra planter. Ottar 2007; Volum 3 (266). ISSN 0030-6703.s 44 - 47.

 • Mørkved, Brynhild. Gamle stauder i Finnmark. Dagsseminar med hagevandring 2005-07-06 - 2005.

 • Mørkved, Brynhild. Oldemors sauder. Temakveld i botanisk hage 2005-06-21 - 2005.

 • Mørkved, Brynhild. Krydder og nyttevekster i nord. Publikumsdag i bot hage 2005-08-23 - 2005.

 • Vange, Vibekke; Mørkved, Brynhild; Giæver, Marianne. Botmusa - Ressurshefte i botanikk for skolen. Foreløpig utgave. 2005.

 • Sortland, Andy B.; Engelskjøn, Torstein; Alm, Torbjørn; Granmo, Alfred; Skifte, Ola; Jensen, Christin; Mørkved, Brynhild; Nettelbladt, Mats. Johannes Reiersen til minne. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2003; Volum 61 (2). ISSN 0006-5269.s 110 - 111.

 • Conradi, Elin; Essen, Madeleine von; Langeland, Knut; Lønø, Knut; Mørkved, Brynhild; Sandved, May; Saxhaug, Signe J; Grue, Unni Dahl red.. Ta vare på gamle prydplanter. 1999.

 • Vorren, Karl Dag; Mørkved, Brynhild. "Pomorochor" rødknapp (Knautia arvensis). Polarflokken 1998; Volum 22. ISSN 0332-9119.s 23 - 27.

 • Granmo, Alfred; Mathiassen, Geir Harald; Mørkved, Brynhild. Ola Skifte. Polarflokken 1993; Volum 17 (2). ISSN 0332-9119.s 177 - 178.

 • Skip to main content