KarenMarieChristensenfotoJuneÅsheim
Foto: June Åsheim

Flag icon Flag icon

Karen Marie Christensen

Formidlingsleder
Ledelse og stab ved TMU

Stillingsbeskrivelse:

Formidlingslederen er leder av publikumsteamet ved universitesmuseet. Ansvarsområderne er knyttet til de temporære utstillingene, vandreutstillinger, publikumskontakt, arrangement, museumsbutikk og kafe. Arbeidet skjer i samarbeid med fagseksjonene ved museet, de øvrige enheter ved Universitetet og museer i inn-og utland.

 

 
CV

Tidligere praksis:

Arbeid som arkeolog ved museer og prosjekter i Danmark, Tyskland og Storbritannia samt i egne forskningsprosjekt på Grønland og Island

Redaksjonssekretær, Nordic Archeaeological Abstract 1988, Danmark

Arbeid med reiselivsbrosjyrer, Erhvervsafdelingen, Århus amt, Danmark

Studiekonsulent ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø

Nestleder i Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Tromsø

Biografiske data

Karen Marie Bojsen Christensen er født 1955 i Århus, Danmark.

Hun har hovedfag i forhistorisk arkeologi (1983) og bifag (2-årig utdanning) i middelalderarkeologi (1984) fra Århus Universitet, Danmark.

Hun har videreutdanning innen markedsføring, virksomhetsøkonomi, engelsk for næringslivet og offentlig sektor, prosjektorganisering og ledelse, prosjektstyring og lederutviklingsprogram for administrative ledere ved universiteter. Dessuten kurs i bl.a. desktop publishing, grøn turisme og praktisk informasjonsarbeid.

Verv

Leder av fylkesutvalget i Troms for kulturminneåret 09

Andre publikasjoner

Patterns of land use in Norse Greenland. I T.H.McGovern (ed.): Report on the special session at the 52nd Annual Meeting of the Society for American Archaeology, May 1987, Toronto. Northern Raven 1987.

En undersøkelse af den norrøne areal- og ressourceudnyttelse i Vesterbygden i Grønland. Hikuin 15, 1989.

Land use and resource exploitation in the Western Settlement in Greenland. Acta Borealia 1991:1.

Aspects of the Norse Economy in the Western Settlement in Greenland. I G.F.Bigelow & K. Randsborg (eds.): The Norse of the North Atlantic. Acta Archaeologica vol 61, 1990 (1991).

Mariageregnens arkæologiske minder / Archaeological Sites and Monuments in the Mariager Area. Århus amt, 1994.

På cykel i det grønne bælte / Mit dem Fahrrad unterwegs im grünen Gürtel. Århus amt, 1994.

Genstande og affald af tak og knogle. Viborg Søndersø 1000-1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85. Viborg Stiftsmuseums skriftrække bind 2. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXXIV. 1998.

Christensen, K.M.B. & V.Ô.Vilhjálmsson (eds): Nordatlantisk arkæologi - vikingetid og middelalder. Bebyggelse og økonomi. Hikuin 15, 1989

Arbeider i CRIStin


  • Bergesen, Rognald Heiseldal; Nylund, Per helge; Reibo, Ola; Christensen, karen marie b.; Hansen, John; Griehl, Stefan; Høgtun, Ernst asbjørn; Berg, Sigrun Høgetveit. Gud bevare meg vel. Den lange reformasjonen i Nord-Norge. Utstilling ved Tromsø Museum Universitetsmuséet 2017-09-20 - 2018-01-31 2017.

  • Storm, Dikka; Christensen, karen marie b.; Nylund, Per helge; Beck, Ellen-Marie. Sjakk, Sakko og andre spill. Vitenskapet 2014-08-01 - 2014-10-01 2014.