Ingivld-Svestad.jpg
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Ingvild Svestad

Internasjonal rådgiving
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Stillingsbeskrivelse:

 

  • Utvikling av fellesgrader (Erasmus Mundus, Nordic Master m.fl.)
  • Godkjenning/innpassing av utenlandsk utdanning
  • Mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur (SIU)
  • Fulbright (utdanning på master-nivå)
  • BRICS (Brasil)
  • UTFORSK (Brasil)
  • UArctic