Ingivld-Svestad.jpg
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Ingvild Svestad

Internasjonal rådgiving
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Stillingsbeskrivelse:

 

  • Utvikling av fellesgrader (Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), Nordic Master m.fl.)
  • Mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur (Diku)
  • Studentmobilitet Brasil, Australia, Tasmania, New Zealand m.fl.
  • Kvalitetssikring av samarbeidsavtaler med høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i Brasil, Australia, Tasmania, New Zealand m.fl.
  • Fulbrightstipend - institusjonskontakt for søkere fra USA til UiT/fra UiT til USA (master-nivå)
  • BRICS (Brasil)
  • UTFORSK (Brasil)
  • UArctic prosjektmidler (koordinator)