Grethe-Wangberg
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Grethe Wangberg

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Saksbehandling av søknader om opptak til studier (lokalt opptak)
  • Saksbehandling av søknader til etter- og videreutdanning
  • Refusjon av semesteravgift