Hege-Skarsfjord-2

Flag icon Flag icon

Skarsfjord, Hege

Studiesjef
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Stillingsbeskrivelse:
  • Ledelse av studieseksjonen
  • Personalansvar, rekruttering og kompetanseutvikling
  • Planlegging, koordinering og kvalitetsutvikling innen det studieadminstrative tjenesteområdet
  • Utredninger, analyser, rapportering
  • Budsjettansvar
  • Administrativt ansvarlig for Studieutvalget
  • Lederstøtte
  • Stedfortreder for fakultetsdirektørArbeider i CRIStin


  • Fauchald, Per; Erikstad, Kjell E; Skarsfjord, Hege. Scale dependent predator-prey interactions in the marine ecosystem; hierarchial spatial distribution of murres and capelin in the Barents Sea. Ecology 1999. ISSN 0012-9658.