Velkommen til Seksjon for studiekvalitet

Hege-Skarsfjord-2

Flag icon Flag icon

Skarsfjord, Hege

Seniorrådgiver
Seksjon for studiekvalitet

Stillingsbeskrivelse:
  • Utrednings-, utviklings- og planarbeid
  • Rådgivning og generell saksbehandling
  • Kvalitetssikring av studieprogram og studieplaner
  • Saksforberedelse til universitetsstyretArbeider i CRIStin


  • Fauchald, Per; Erikstad, Kjell E; Skarsfjord, Hege. Scale dependent predator-prey interactions in the marine ecosystem; hierarchial spatial distribution of murres and capelin in the Barents Sea. Ecology 1999. ISSN 0012-9658.

  • Skip to main content