Tor-Erik-Fossli

Flag icon Flag icon

Tor-Erik Fossli

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • kvalifikasjonsrammeverket
  • rådgivning knytta til eksamen- og gradsforvaltning
  • vurderingsmodulen i FSArbeider i CRIStin


  • Fossli, tor erik; Andersen, Johan Henr. Host preference of Cisidae (Coleoptera) on tree-inhabiting fungi in northern Norwa. Ethnologia Fennica 1998 (9). ISSN 0355-1776.s 65 - 78.